Alfa-college
GRONINGEN, Cursus

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (verkort)

Bent u EVV’er en wilt u in 6 dagen het branche-erkende diploma Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) halen? Dat kan bij het Alfa-college!
 • Voor wie?
  Deze verkorte opleiding is bedoeld voor verzorgenden die zich verder willen scholen op het gebied van psychogeriatrie.
  U kunt de verkorte opleiding alleen volgen als u een diploma heeft van de opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV).

  Kerntaken van de Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) zijn:
  - behartigen van de kwaliteit van leven van de psychogeriatrische patiënt
  - begeleiden, adviseren en professionaliseren van collega’s en vrijwilligers
  - ondersteunen, adviseren en begeleiden van mantelzorgers van psychogeriatrische cliënten

  De opleiding wordt aangeboden in samenwerking met en in opdracht van uw werkgever in de zorg.

  In overleg kunnen we ook individuele aanvragen inwilligen, neem hiervoor contact op via e-mail met Tim de Haan, adviseur Opleidingen en Trainingen.
 • Inhoud

  Tijdens de opleiding staat de mens met dementie centraal. We leggen de nadruk op:
  - inhoudelijke deskundigheid
  - het zorgleefplan
  - specifieke communicatieve vaardigheden
  - de rol van de gespecialiseerd verzorgende

  Voor meer informatie zie de erkende brancheopleiding voor Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie.

  Onderdelen

  De verkorte opleiding GVP bestaat uit de onderdelen:
  - Introductie
  - De psychogeriatrische cliënt centraal, waaronder diverse vormen van dementie en de benaderingswijzen, begrippen, problemen, palliatieve zorg
  - Mantelzorgers, vrijwilligers en het begeleiden van collega’s
  - Professionalisering, wetten en loopbaanontwikkeling
  - Intervisie (twee keer gedurende het opleidingstraject)

  Begeleiding

  U voert een aantal opdrachten uit in de praktijk. In de werksituatie is het wenselijk dat u wordt begeleid door een begeleider van uw instelling. Natuurlijk krijgt u ook begeleiding van de opleidingsdocent van het Alfa-college.

 • Praktische informatie

  Opleidingsduur en intervisiebijeenkomsten

  De opleiding bestaat uit:
  - een introductiebijeenkomst
  - 6 lesdagen van 6 klokuren
  De lessen worden 1 keer in de 2 weken aangeboden zodat u zo veel mogelijk in de praktijk leert. Tijdens de lesweken vinden ook de begeleide intervisiebijeenkomsten plaats.

  Lesdag en tijden

  De lesdag en -tijden zijn in overleg met de opdrachtgever.

  Groepsgrootte

  De groepsgrootte is minimaal 12 en maximaal 18 deelnemers.

  Locatie

  De lessen vinden plaats in overleg met de opdrachtgever.

  Start

  De opleiding gaat van start bij voldoende deelname (minimaal 12).

  Diploma

  Geslaagden ontvangen het branche-erkende diploma GVP.

 • Informatie en aanmelden
  Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met:
  Tim de Haan (e-mail)
  adviseur Opleidingen en Trainingen
  t: 088 3341272