Alfa-college
HARDENBERG, Mbo-certificaat

Verzorgende en verpleegtechnische handelingen

De deelnemer kan na het behalen van de cursus de aangeleerde verzorgende en verpleegtechnische handelingen uitvoeren volgens de bekwaamheidseisen, veiligheidsregels en -voorschriften en wettelijke richtlijnen.

Verband aanleggen

 • Wat leer je

  Van onderstaande handelingen wordt zowel de theorie als de praktijk behandeld.

  Verpleegtechnische handelingen:

  1. medicijnen checken, maken van eenvoudige medische berekeningen, registreren, distribueren, zo nodig controle op inname (volgens ondersteuningsplan);
  2. medicijnen toedienen: oraal, rectaal, vaginaal, via de huid, via de luchtwegen, via de slijmvliezen;
  3. eerste hulp (somatisch) verlenen bij: verwondingen, vergiftigingen, verstikking, verslikken, en bij ademstilstand en circulatiestilstand.

  Van de volgende verpleegtechnische handelingen waaronder voorbehouden handelingen (*) dient zij er vier te beheersen:

  1. verzorgen rode en gele wonden;
  2. zwachteltechnieken toepassen; 
  3. verzamelen van monsters ten behoeve van diagnostiek (steriel en niet-steriel materiaal);
  4. een suprapubische katheter verzorgen; 
  5. blaaskatheter en maagsonde observeren en controleren; 
  6. blaasspoeling uitvoeren; 
  7. lichaamstemperatuur be├»nvloeden door middel van koude- of warmtebehandeling; 
  8. subcutaan injecteren*; 
  9. intramusculair injecteren*; 
  10. insulinepen hanteren*;
  11. een maagsonde inbrengen*; 
  12. katheteriseren van de blaas bij vrouwen*; 
  13. katheteriseren van de blaas bij mannen*; 
  14. PEG-sondevoeding toedienen; 
  15. blaaskatheter en maagsonde verzorgen; 
  16. verzorgen van zwarte wonden; 
  17. zuurstof toedienen; 
  18. toedienen van sondevoeding en voedingspomp bedienen; 
  19. verzorgen van een stoma; 
  20. tracheacanule en tracheastoma verzorgen; 
  21. maagspoeling uitvoeren; 
  22. darmspoeling uitvoeren;
  23. stoma irrigeren; 
  24. mond- en keelholte uitzuigen.

 • Studielast
  Duur van het traject: De cursus wordt aangeboden op een avond van 18.30 tot 21.30 uur, verdeeld over 20 avonden. Voor zelfstudie geven we het advies om gedurende 3 klokuren per week ruimte te maken.
 • Voor wie?
  Voor zorgverleners, die verpleegtechnische handelingen uitvoeren en verpleegkundigen en/of verzorgenden, die langere tijd de vaardigheden niet uitgevoerd hebben.
 • Certificaat
  Als je het keuzedeel en het examen met voldoende resultaat afsluit ontvang je een mbo-certificaat 'Verzorgende en verpleegtechnische handelingen'. Dit certificaat valt onder de opleiding 'Begeleider specifieke doelgroepen' en wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO.
 • Kosten
  De kosten voor deze opleiding bedragen €750,-. Deze kosten zijn inclusief examen en het te ontvangen certificaat.
 • Startdata

  De startdatum van dit keuzedeel is in overleg. De cursus kan worden aangeboden bij een minimum van 10 en maximaal 16 personen.


 • Contactpersoon
  Al je vragen over dit keuzedeel kan je stellen aan Hilde Rotmensen via e-mail: secretariaat.hrotmensen@alfa-college.nl.