Alfa-college

Rottinghuis

Rottinghuis


“Als bedrijf vinden wij het belangrijk dat de praktijk en het onderwijs goed op elkaar aansluiten. Daarom dragen wij graag bij aan de ontwikkeling van onze toekomstige vakmannen én -vrouwen. Binnen onze bedrijfstak spelen verschillende ontwikkelingen, zoals digitaal, aardbevingsbestendig en circulair bouwen.

Daarnaast is veiligheid een cruciaal onderwerp dat aandacht verdient in de lesstof. Zo creëren we bewustwording bij de studenten over hoe we samen zorgen voor een gezond veiligheidsklimaat. Ook hebben wij input geleverd aan de Nederlandse les. Want helder communiceren met elkaar, zowel schriftelijk als mondeling, vormt de basis in relatie tot het samenwerken.

Naast onze input voor de lesstof en het geven van gastlessen, mochten wij het afgelopen jaar ook een bijdrage leveren aan het project Tiny House. Hierbij begeleidden wij de studenten bij het maken van tekenwerk en de realisatie. Een ontzettend leuk interactief en leerzaam project!”

Margreeth van Biezen, HR adviseur Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf
Genomineerd door locatie Admiraal de Ruyterlaan

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed