Alfa-college

Vooraankondiging Taalheld

Er zijn mensen die zich al jarenlang inzetten voor een beter geletterd Nederland. Mensen die laaggeletterdheid terugdringen én voorkomen. Actieve mensen, waar je niet om heen kunt, omdat zij het verschil hebben gemaakt in het leven van een laaggeletterde of zélf de stap hebben gezet om te willen leren. Daarom hebben we de TaalHeldenprijs in het leven geroepen. Per provincie vindt er een selectie plaats en worden deze mensen in het zonnetje gezet. Ook maken ze kans op de landelijke prijs die in januari door Prinses Laurentien wordt uitgereikt.  

De Groningse Taalhelden worden - in de Week van de Alfabetisering  - op donderdag 12 september a.s. benoemd. Dit vindt plaats in het provinciehuis te Groningen. 

Klik hier voor meer informatie.
  • 12-09-2019
  • 13:00 - 15:30
  • Provinciehuis, Martinikerkhof 12, Groningen