Alfa-college

Klachten en complimenten

Tevreden of ontevreden over het Alfa-college? Laat het ons weten! Op deze pagina kun je je compliment achterlaten, je suggestie kwijt of je klacht aan ons doorgeven op het formulier onderaan de pagina. Dit geldt voor onze studenten, maar ook voor externe belanghebbenden (ouders, verzorgers, begeleiders, partnerorganisaties). Heb je een vraag of opmerking, neem dan contact op met ons.

Drie soorten klachten

Het Alfa-college onderscheidt drie soorten klachten met elk een eigen route:

 • klachten over sociale veiligheid
 • beroepsreglement examens
 • algemene klacht

In de tabs hieronder kun je lezen wat wij onder deze drie klachten verstaan. Voordat je een klacht indient, adviseren we je ook het stappenplan hieronder te lezen.

 • Sociale veiligheid
  Een klacht over sociale veiligheid heeft te maken met seksuele intimidatie, geweld of dreiging met geweld, racisme of andere vormen van discriminatie. Als het gaat om zo’n klacht, dan kun je terecht bij:

  • coördinatoren van de Veilige School (bekijk op AlfaConnect wie de aanspreekpunten zijn)
  • de contactpersoon voor sociale veiligheid
  • een externe vertrouwenspersoon 
  • de desbetreffende klachtencommissie
  Wat je moet doen als je een klacht hebt die te maken heeft met sociale veiligheid, lees je in de Klachtenregeling Sociale Veiligheid.
 • Examinering of examenuitslagen
  Bij een klacht over de gang van zaken bij een examen of een examenuitslag schrijf je een bezwaarschrift aan de (sub)examencommissie van je opleiding. Vervolgens neemt de commissie een besluit.

  Ben je het niet eens met het besluit van de (sub)examencommissie? Dan kun je beroep aantekenen bij de onafhankelijke Commissie van beroep voor de examens.
  In het Beroepsreglement examens vind je informatie over hoe je beroep aantekent bij de Commissie van beroep voor de examens en wat daarna de gang van zaken is.
 • Algemeen
  Heb je een klacht of bezwaar over iets wat niet gaat over discriminatie, seksuele intimidatie, agressie, geweld of examinering? Daarvoor hebben we de Klachtenregeling Alfa-college.
 • Stappenplan

  Stap 1

  Maak een afspraak voor een gesprek met degene met wie je het niet eens bent over bijvoorbeeld een besluit of gedrag. Probeer voor die tijd op te schrijven wat je dwarszit.  Ga tijdens de afspraak in gesprek met hem of haar.

  Stap 2

  Probeer tijdens het gesprek samen een oplossing te bedenken.

  Stap 3

  Komen jullie er samen niet uit? Een klacht over sociale veiligheid of een algemene klacht kun je indienen met behulp van het formulier onderaan de pagina. Hoe je een klacht over examinering of examenuitslag kunt indienen, lees je ook op deze pagina. Weet je niet of jouw probleem een klacht is of wat je moet doen? Bel voor advies met 0800 8100 (opleiding en advies). Zij helpen je graag verder.

Klachten of complimenten?

We horen het graag!