Alfa-College inverted

Klachten en complimenten

Tevreden of ontevreden over het Alfa-college? Laat het ons weten! Op deze pagina kun je je compliment achterlaten, je suggestie kwijt of je klacht aan ons doorgeven.
Dit geldt voor onze studenten, maar ook voor externe belanghebbenden (ouders, verzorgers, begeleiders, partnerorganisaties).

Vraag of opmerking

Heb je een vraag of opmerking, neem dan contact op met ons.

Drie soorten klachten

Het Alfa-college onderscheidt drie soorten klachten:

- klachten over sociale veiligheid
- klachten over examinering of examenuitslagen
- algemene klacht

Elke klachtensoort heeft een eigen route.

Voordat je een klacht indient, adviseren we je het stappenplan hieronder te lezen.


 • Sociale veiligheid
  Een klacht over sociale veiligheid heeft te maken met seksuele intimidatie, geweld of dreiging met geweld, racisme of andere vormen van discriminatie. Als het gaat om zo’n klacht, dan kun je terecht bij:
  - de contactpersoon voor sociale veiligheid
  - een externe vertrouwenspersoon
  - de desbetreffende klachtencommissie

  Wat je moet doen als je een klacht hebt die te maken heeft met sociale veiligheid, lees je in de Klachtenregeling Sociale Veiligheid.
 • Examinering of examenuitslagen
  Bij een klacht over de gang van zaken bij een examen of een examenuitslag schrijf je een bezwaarschrift aan de (sub)examencommissie van je opleiding. Vervolgens neemt de commissie een besluit.

  Ben je het niet eens met het besluit van de (sub)examencommissie? Dan kun je beroep aantekenen bij de onafhankelijke Commissie van beroep voor de examens.
  In het Beroepsreglement examens vind je informatie over hoe je beroep aantekent bij de Commissie van beroep voor de examens en wat daarna de gang van zaken is.
 • Algemeen
  Heb je een klacht of bezwaar over iets wat niet gaat over discriminatie, seksuele intimidatie, agressie, geweld of examinering? Daarvoor hebben we de Klachtenregeling Alfa-college.

Stappenplan

Klachten of complimenten?

We horen het graag!