Alfa-college

Begeleiding bij het studeren via het Loopbaancentrum

Begeleiding bij het studeren via het Loopbaancentrum

Als je bij het Alfa-college een opleiding volgt, krijg je in de eerste plaats begeleiding van je coach of studieloopbaanbegeleider. Soms heb je wat extra hulp en ondersteuning nodig om je opleiding te kunnen volgen of met succes af te ronden. Het Alfa-college heeft hiervoor een Loopbaancentrum op elke locatie.
 • Het Loopbaancentrum (LBC)

  Extra ondersteuning en begeleiding tijdens je opleiding
  Loop je ergens tegenaan tijdens je studie, heb je behoefte aan extra ondersteuning of twijfel je of je over je studiekeuze? Als je persoonlijke of studie- of leerproblemen hebt, klop dan eens aan bij het Loopbaancentrum (LBC)! Hier zit altijd iemand voor je klaar die met je mee kan denken.

  Zij geven loopbaanadviezen en bieden ondersteuning en begeleiding. Je privacy is hierbij gewaarborgd. Je kunt gewoon langskomen of na overleg met je studieloopbaanbegeleider of ouders een afspraak inplannen. Het Loopbaancentrum is bereikbaar via je studieloopbaanbegeleider en via e-mail. Als je gaat stoppen met je opleiding of overstapt van studie krijg je altijd een gesprek met een medewerker van LBC.  
   
  Het LBC kan jou onder andere hierbij helpen: 

  • verbeteren van je studie(resultaten) of je studievaardigheden
  • twijfel over de juiste studie- of beroepskeuze en mogelijke andere keuzes  
  • oplossingen op het gebied van geld en woonruimte  
  • persoonlijke problemen  
  • beperkingen zoals dyslexie, autisme, enz.  
  • eventueel doorverwijzen naar externe hulpverlening en ondersteuning  
  • verschillende trainingen, bijvoorbeeld voor een positiever zelfbeeld of een assertiviteitstraining  


    
 • Oriënteren en kiezen

  Je komt tot de ontdekking dat je de ‘verkeerde’ opleiding op het mbo volgt. Je twijfelt of je voor een andere opleiding moet kiezen, maar je weet niet of je daar wel de juiste vaardigheden voor in huis hebt. Of misschien is het volgen van een opleiding op dit moment niet iets voor jou en denk je erover om te gaan werken. Wat kan het Loopbaancentrum dan voor je doen? De medewerkers van het Loopbaancentrum geven advies bij het maken van een keuze. Je kunt bij een loopbaanadviseur:

  • een beroepskeuzetest doen
  • informatie krijgen over een vervolgopleiding
  • nader kennismaken met een opleiding door bijvoorbeeld mee te lopen
  • een doorstroomadvies vragen, zoals een advies over een hogere mbo- of hbo-opleiding 
  • informatie krijgen over de arbeidsmarkt (mocht je liever gaan werken)
  • een oriënterende praktijktest krijgen

  Oriënterende bedrijfstest

  Via deze test maak je kennis met vaardigheden die nodig zijn voor werken en leren in verschillende beroepen. Je voert opdrachten uit die je ook in beroepssituaties tegenkomt. Op basis van de uitkomst van deze test kan bepaald worden welke opleiding voor jou het meest geschikt is.

  Veranderen van opleiding of school verlaten? Meld je bij het Loopbaancentrum!

  Meld je in ieder geval bij het Loopbaancentrum als je tussentijds van opleiding wilt veranderen of de school wilt verlaten. 
 • Hulp bij studeren
  Er zijn situaties waarbij het studeren niet zo wil vlotten en je een studieachterstand oploopt, doordat je je moeilijk kan concentreren, onvoldoende zelfstandig kan leren of onvoldoende kennis hebt om de opleiding te volgen. Je kunt ook last hebben van black-outs tijdens toetsen of examens. Het Loopbaancentrum biedt je een aantal mogelijkheden aan die je helpen deze problemen te overwinnen.
 • Onderzoek en advies
  Je hebt moeilijkheden met leren, maar je weet niet goed waaraan dat ligt. Je wilt je graag voor je opleiding inzetten, maar op één of andere manier lukt dat niet en raak je achterop. Als je moeilijkheden hebt met leren, dan kun je bij het Loopbaancentrum terecht om dit aan te geven. De medewerkers hier gaan dan samen met je bekijken waar deze moeilijkheden vandaan komen en hoe deze kunnen worden aangepakt. Een orthopedagoog gaat na of verder onderzoek nodig is. De orthopedagoog bespreekt hoe je zelf aan de slag kunt gaan en/of welke maatregelen de school moet nemen. Voor een uitgebreid onderzoek verwijzen we naar externe instanties, bijvoorbeeld de GGZ.
 • Begeleiding bij persoonlijke problemen
  Soms lukt het niet met de opleiding. Je maakt voortdurend ruzie met iedereen en je bent gespannen en onrustig. Op andere momenten voel je je weer somber en alleen. Het kan ook zijn dat je problemen hebt op het gebied van huisvesting, financiën of relaties. Ook kun je last hebben van vervelende of nare dingen die je de laatste tijd (of vroeger) zijn overkomen. Al dit soort zaken kunnen ervoor zorgen dat je je niet goed op je opleiding kunt concentreren. 

  Wat moet je doen? Het Loopbaancentrum biedt hulp als je persoonlijke problemen of vragen hebt. Je kunt een aantal gesprekken krijgen met een medewerker van het Loopbaancentrum of met een medewerker van School als Wijk (maatschappelijk werk binnen de school). Alles wat je met hen bespreekt, blijft natuurlijk vertrouwelijk. Als het nodig is verwijst het loopbaancentrum, of de School als Wijk-medewerker, je door naar externe hulpverlening. 
 • Faciliteitenpas
  Als je aanpassingen nodig hebt bij examens en toetsten, bijvoorbeeld omdat je dyslectisch bent, kun je bij het loopbaancentrum een Faciliteitenpas aanvragen. Het Loopbaancentrum probeert oplossingen te vinden bij die speciale wensen en behoeften die het hebben van een handicap of chronische ziekte met zich mee kan brengen. Hierdoor wordt de kans op succes bij je studie vergroot.

  Samen met de opleiding zoekt het Loopbaancentrum naar oplossingen, bijvoorbeeld aanpassing van examens, begeleiding bij het leren, hulp bij het vinden van een stageplaats of werk of speciale voorzieningen zoals beeldtelefoon of meubilair. De oplossingen die worden afgesproken, worden vastgelegd op de Faciliteitenpas. Met de Faciliteitenpas kun je gebruik maken van de afgesproken voorzieningen.  
 • Passend onderwijs

  Als je bij het Alfa-college een opleiding volgt, krijg je in de eerste plaats begeleiding van je studieloopbaanbegeleider (SLB’er). Soms heb je echter extra hulp en ondersteuning nodig om je opleiding te kunnen volgen of met succes af te ronden. Toekomstige studenten kunnen bij de aanmelding aangeven dat zij ondersteuning nodig hebben om de opleiding succesvol af te kunnen ronden.

  Het Alfa-college wil voor elke student die extra ondersteuning nodig heeft, een zo passend mogelijke onderwijsplek bieden. Dit heet 'Passend Onderwijs'. De ondersteuning moet wel binnen de mogelijkheden van het Alfa-college liggen. Het ondersteuningsaanbod van het Alfa-college staat in het ondersteuningsprofiel. 

 • Contact met het Loopbaancentrum

  Loopbaancentrum Hoogeveen

  Het Loopbaancentrum (LBC) in Hoogeveen is van maandag tot en met vrijdag van 8.00-12.00 uur telefonisch bereikbaar via 088-334 2233. Het e-mailadres is loopbaancentrum.hgvn@alfa-college.nl.

  Loopbaancentrum Hardenberg

  Het Loopbaancentrum (LBC) in Hardenberg bevindt zich in B1.43a en is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de school 0523-282222.

  Loopbaancentrum Groningen

  Meer informatie over waar en hoe je de loopbaanadviseurs in Groningen kunt bereiken, vind je in de studiewijzer van je opleiding.