Alfa-college

Taal en rekenen

Taal en rekenen


Op het mbo krijg je les in taal en rekenen en je doet er examen in. Mbo-studenten die een opleiding op niveau 4 volgen, hebben ook Engels als examenvak. 

Landelijke examens op referentieniveau

mbo niveau 1
je doet examen in Nederlands en rekenen op niveau 2F
mbo niveau 2 en 3
je doet examen in Nederlands en rekenen op niveau 2F
mbo niveau 4
je doet examen in Nederlands, rekenen en Engels op niveau 3F

Zak-/slaagregeling 

Gaandeweg wordt er een zak-/slaagregeling ingevoerd. Dit betekent dat je een voldoende resultaat moet hebben behaald voor taal, rekenen en eventueel Engels om je mbo-diploma te kunnen behalen. In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) zie je wat er voor jou geldt.

Extra begeleiding

Bij alle opleidingen staan Nederlandse taal en rekenen op het lesrooster. Als het nodig is, krijg je extra begeleiding.