Alfa-college

Bewijsstukken

Na het afronden van een cursus krijg je altijd een bewijsstuk. Welke? Dat verschilt per cursus. Een getuigschrift, ook wel een bewijs van deelname genoemd, een branchecertificaat wordt afgegeven vanuit een extern bedrijf, of een mbo-certificaat. Maar wat is nou precies een mbo-certificaat?

 • Wat is een mbo-certificaat?

  Sinds 2016 bestaan alle mbo-opleidingen uit drie onderdelen: 1. basisdeel, 2. profieldeel en 3. keuzedeel.

  Het mbo-certificaat heeft altijd betrekking op het derde onderdeel: ‘het keuzedeel’. Dit is de specialisatie die tijdens de opleiding wordt gevolgd. Het kan dus een onderdeel zijn binnen de opleiding of het is mogelijk het mbo-certificaat los te volgen.

  Aan een keuzedeel kan door het Ministerie van Onderwijs een mbo-certificaat worden toegekend. De voorwaarde is dan wel dat het direct toepasbaar is op de arbeidsmarkt.

  Een mbo-certificaat heeft dezelfde waarde als een mbo-diploma. Maar is gericht op slechts één onderdeel (dus één keuzedeel) van de opleiding.

 • Wat is het verschil met andere bewijsstukken?
  De eisen die aan een mbo-certificaat worden gesteld zijn hoger dan een certificaat die bij een cursus kan worden behaald. Het ROC moet (net als bij de mbo-opleidingen) kunnen onderbouwen dat de student de vaardigheden beheerst en legt verantwoording af aan het Ministerie van Onderwijs.
 • Wat kan ik ermee?

  Een mbo-certificaat is voor iedereen die zijn of haar positie wil versterken op de arbeidsmarkt en zichzelf verder wil ontwikkelen. Bijvoorbeeld voor werkenden, omdat je beroep verandert. Ook voor werkzoekenden vergroot het de kansen op de arbeidsmarkt, zeker als de kansen in een andere sector groter zijn.

 • Wettelijk erkend

  Na het behalen van een keuzedeel ontvang je een wettelijk erkend mbo-certificaat. Dat geeft een basis om verder (en eenvoudiger) door te leren.

  Mbo-certificaten dragen bij aan een ‘leven lang ontwikkelen’. Met een mbo-certificaat kun je bij een werkgever aantonen dat je bepaalde kennis en vaardigheden bezit. Het certificaat wordt ook geregistreerd in het diplomaregister van DUO. Hiermee heb je dus een geldig bewijsstuk.