Alfa-college
 • Waarom je kennis up-to date houden?

  Zijn je huidige kennis en vaardigheden niet meer voldoende om je functie goed te kunnen vervullen? Of ben je op zoek naar een (nieuwe) baan? Om- of bijscholing zorgt ervoor dat je kansen worden vergroot, wanneer er bijvoorbeeld meer werkaanbod in een andere sector is.

  Hoeveel tijd heb je om te studeren? Wil je een volledige mbo-opleiding doen? Of één of meerdere onderdelen (waarbij je een mbo-certificaat of een bewijs van deelname krijgt) van een opleiding gaan volgen? Er is veel mogelijk bij het Alfa-college!

  Met Leven Lang Ontwikkelen dragen we naast het reguliere onderwijsaanbod ook bij aan het blijven ontwikkelen en behouden van vakkennis en vaardigheden van volwassenen. Door de praktijkgerichte insteek is dit type onderwijs goed te volgen naast je baan.

 • Leven Lang Ontwikkelen en werkgevers
  Vind jij het belangrijk dat jouw werknemers zich blijven ontwikkelen en bijleren? Door hun ontwikkeling te stimuleren zorg je ervoor dat ze de juiste kennis en vaardigheden hebben en snel kunnen inspelen op nieuw of ander werk, zodat dit bijdraagt aan de groei van je bedrijf. Ook kun je zo beter meebewegen met de vragen en ontwikkelingen van een snel veranderende arbeidsmarkt.
  Heb je vragen over opleiden? Wij denken graag met je mee. Zo bieden we bijvoorbeeld cross-overs van verschillende opleidingen en geven we steeds vaker samen met het bedrijfsleven vorm en invulling aan onze opleidingen.
  Kun je een financieel steuntje in de rug hierbij gebruiken? Ga naar de tab 'Subsidies en bijdragen voor werkgevers' voor meer informatie over financieringsmogelijkheden.
 • Subsidies voor werkgevers
  Er zijn verschillende regelingen om de arbeidsmarkt te versterken, te zorgen dat werkgevers en werknemers meer kennis krijgen en te zorgen dat er meer stageplekken komen.

  Meer informatie over subsidies vind je op onderstaande websites:
   
  Groningen at work        
  SNN                               
  Provincie Drenthe       
  Provincie Overijssel    


  Het Noorden Leert Door

  Het Alfa-college biedt tijdelijk kosteloze omscholings- en bijscholingsmogelijkheden voor werkenden en werkzoekenden via Het Noorden Leert Door. Dit is mogelijk via de subsidie van NL Leert Door. 

  Lees hier meer.

  Subsidieregeling STAP-budget

   Per 1 januari 2022 komt de subsidieregeling STAP-budget in plaats van de fiscale regeling Scholingaftrek. Het doel van deze regeling is iedere volwassene, tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd, met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt de mogelijkheid te bieden scholingsactiviteiten te volgen ter versterking/stimulering van de arbeidsmarktpositie. Hiervoor kan een cursist/individu jaarlijks 1x een STAP-subsidie aanvragen voor maximaal € 1.000,- (incl. BTW). Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 maart 2022. Het UWV wordt de uitvoerder van deze regeling. Een aantal zaken omtrent deze regeling zijn nog in ontwikkeling.
   
 • RegioOpleiders
  Partners van de RegioOpleiders (waaronder Alfa-college Hardenberg) werken samen in een project waarbij voor bedrijven en instellingen maatwerktrajecten ingericht worden voor de derde leerweg. Hiermee geven we vorm aan een Leven Lang Ontwikkelen. Meer informatie staat op de website van RegioOpleiders. Voor meer informatie over de leergang/modules bekijk de flyer hier.
 • Leven Lang Ontwikkelen: werk(zoek)enden
  Wil jij meer uit jezelf halen in je huidige baan? Overweeg je te solliciteren naar een andere functie bij je huidige werkgever of ambieer je een carrièreswitch? Leven Lang Ontwikkelen biedt opleidingen en cursussen voor bij- en omscholing. Je kunt een opleiding, gecertificeerd keuzedeel of deelcertificaat op mbo-niveau halen.
 • Leven Lang Leren-krediet werk(zoek)enden

  Heb je geen recht meer op studiefinanciering of een lening voor een studie of (mbo-)opleiding? Kijk op DUO of je in aanmerking komt om geld te lenen voor het collegegeld (hbo of wo) of lesgeld (mbo). Dit heet het Leven Lang Leren-krediet.

 • Scholingsvraagstukken

  Heb jij een scholingsvraagstuk voor je medewerkers? Onze opleidingsadviseurs helpen je graag (zie onderaan). We brengen samen in kaart hoe jij je personeel zo goed mogelijk kan scholen, met als gezamenlijk doel de regionale arbeidsmarkt te versterken. Een Leven Lang Ontwikkelen is voor iedereen mogelijk!