Alfa-college

Levenlanglerenkrediet

Hier vind je alle informatie over het levenlanglerenkrediet. Dit biedt jou de mogelijkheden om een bedrag te lenen voor het volgen van een cursus of opleiding.

✔ Geen recht meer op studiefinanciering? Leen met het levenlanglerenkrediet jaarlijks een bedrag ter hoogte van je lesgeld.

✔ Voor iedereen tussen de 30 en 56 jaar die een voltijd bol-opleiding volgt aan het mbo.

✔ Je moet de opleiding wel (deels) zelf betalen, anders vervalt je recht op krediet.

 • Voor wie is het levenlanglerenkrediet?
  Iedereen tussen de 30 en 56 jaar die een voltijd bol-opleiding volgt aan het mbo maar geen recht meer heeft op studiefinanciering kan een levenlanglerenkrediet aanvragen. Let op: het gaat dus wel om een lening. Deze lening moet je binnen 15 jaar terugbetalen met rente.
 • Wat voor bedrag kan ik lenen?

  Bij lesgeld

  Je kunt jaarlijks een bedrag lenen ter hoogte van je lesgeld. Je kunt nooit meer lenen dan wat je aan lesgeld moet betalen. Studieboeken, andere studiematerialen of reis– en verblijfkosten vallen hier niet onder. Het maximum bedrag € 608,- voor mbo in het studiejaar 2021-2022. Betaalt iemand anders je lesgeld? Dan gaat dit af van het bedrag dat je maximaal kunt lenen. Als je lesgeld volledig wordt betaald door iemand anders, heb je dus geen recht op levenlanglerenkrediet. NB: een uitzondering geldt voor het STAP-budget, dat heeft geen invloed op je levenlanglerenkrediet.

  Bij cursusgeld

  Je kunt het bedrag lenen dat je aan cursusgeld betaalt, tot een maximum van € 6.080,04 voor mbo in het studiejaar 2021-2022. Laat Alfa-college de Verklaring collegegeld/lesgeld invullen. Deze verklaring heb je nodig voor je aanvraag.

   

 • Hoe dien ik een aanvraag in?
  Je kunt je levenlanglerenkrediet aanvragen via DUO. Let op: doe dit op tijd, want je kunt geen krediet meer aanvragen over reeds verstreken maanden. 
 • Hoe gaat de betaling van mijn opleiding?
  Alfa-college factureert het les- of cursusgeld aan jou. Het levenlanglerenkrediet wordt aan het eind van elke maand door DUO aan jou uitbetaald. De uitbetaling is afhankelijk van de datum waarop je het hebt aangevraagd.