Alfa-college

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen dragen financieel bij aan de scholing van werknemers in hun branche. Werkgevers kunnen een beroep doen op de middelen die de O&O-fondsen beheren. Alle O&O-fondsen hebben loopbaanadviseurs in dienst, die kunnen helpen bij scholings- en opleidingstrajecten voor uw werknemers. Kijk voor een overzicht van alle O&O-fondsen op Opleiding en Beroep

✔ Krijg de opleiding van jezelf of je werknemer(s) – deels of geheel – gefinancierd!

✔ Voor bedrijven en werknemers in verschillende branches.

✔ Mogelijkheden voor tegemoetkoming van o.a. scholingskosten, begeleidingskosten en persoonlijke ontwikkeling.