Alfa-college

Wij Techniek

✔ Tot wel €1.200,- van je opleiding of de opleiding van je werknemers mogelijk gefinancierd.

✔ Voor bedrijven en werknemers in de technische installatiebranche.

✔ Mogelijkheden voor vergoedingen voor persoonlijke ontwikkeling, opleidingen voor medewerkers en begeleiding van leerling-werknemers.

 • Voor wie is opleidingsfonds Wij Techniek?
  Voor bedrijven en werknemers in de technische installatiebranche die zichzelf of hun medewerkers willen laten om- of bijscholen of een stage- of praktijkplaats bieden.  
 • Wat voor subsidiebedrag kan ik krijgen?

  Dat is afhankelijk van onder welke deelregeling je valt.

  1. Voucher persoonlijke ontwikkeling
   Investeren in jezelf is belangrijk voor je ontwikkeling. Daarom stelde de Vakraad Metaal & Techniek vouchers voor persoonlijke ontwikkeling beschikbaar voor medewerkers in de technische installatiebranche. Let op: afhankelijk van het beschikbare budget, zijn de vouchers nog tot en met 31 maart 2024 aan te vragen. Hou het in de gaten via de website van Wij Techniek.

  2. De Ontwikkelings Stimulerings Regeling (OSR)
   Om ontwikkeling van medewerkers te stimuleren heeft Wij Techniek de Ontwikkelingsstimuleringsregeling. Met deze regeling krijgt de werkgever een tegemoetkoming in de kosten van een cursus, opleiding of training die bijdraagt aan het versterken van vakmanschap. Met de OSR beschikt een bedrijf over een saldo, opgebouwd uit een basisbedrag van € 800,- per bedrijf plus € 80,- keer het aantal medewerkers. De werkgever ontvangt een tegemoetkoming na betaling van de volledige factuur voor de kosten van een scholingsactiviteit.

  3. De Stimuleringsregeling Praktijkbegeleiding (STIP)
   Met de STIP ontvang je als bedrijf een financiële tegemoetkoming voor het begeleiden van technische én niet-technische leerling-werknemers. Deze regeling is specifiek voor het begeleiden van medewerkers die een duale beroepsopleiding volgen en een mbo-diploma halen. Hierbij kunnen installatiebedrijven een STIP-tegemoetkoming van €1.200,- per leerling-werknemer per jaar aanvragen (na ieder half jaar wordt €600 uitgekeerd).
 • Hoe dien ik een aanvraag in? 

  Dit is afhankelijk van de deelregeling waar je onder valt. Lees de actuele informatie over het aanvragen van een vergoeding op de website van Wij Techniek.

 • Wanneer kan ik deze subsidie aanvragen?

  De looptijd van alle hierboven genoemde deelregelingen is nog niet bekend doordat de nieuwe cao nog niet is afgesloten. Kijk op de website van Wij Techniek of de regeling waar jij aanspraak op wilt maken nog beschikbaar is.

 • Hoe gaat het dan met de betaling?

  Dit is afhankelijk van de deelregeling waar je onder valt. Lees de actuele informatie over de betaalwijze van de opleiding en declaratie van Wij Techniek op de website van Wij Techniek.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed