Alfa-college

Praktijkleren

✔ Tot €2.700,- van de kosten voor het begeleiden van bbl-studenten mogelijk gefinancierd

✔ Voor bedrijven uit alle sectoren die een praktijkplaats of werkleerplaats aanbieden aan mbo bbl-studenten.

✔ Beschikbaar van 2 juni t/m 16 september 2022.

 • Voor wie is de subsidie praktijkleren?

  Voor bedrijven uit alle sectoren die een praktijkplaats of werkleerplaats aanbieden aan mbo bbl-studenten. Met name studenten die vallen onder een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt, studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan personeel. Bij praktijkleren gaat het om de combinatie van werken bij een erkend leerbedrijf en het doen van een mbo bbl-opleiding. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

  Let op! Er is een extra subsidie beschikbaar voor specifieke sectoren. Namelijk, een mbo bbl-leerplek voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie en conjunctuurgevoelige sectoren.

  Lees hier meer over deze extra subsidie.

  Heb je een praktijk- of werkleerplaats voor een mbo-student in de derde leerweg? Dan kun je de Subsidie Praktijkleren in de derde leerweg aanvragen.

 • Wat voor subsidiebedrag kan ik krijgen?

  Ieder bedrijf kan per schooljaar een maximaal subsidiebedrag van € 2.700,- per praktijkplaats of werkleerplaats krijgen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet 40 weken begeleiding zijn verzorgd. Duurt de praktijkplaats korter dan 40 weken of is er minder dan 40 weken begeleid? Dan wordt de hoogte van de subsidie naar verhouding bijgesteld.

 • Hoe dien ik een aanvraag in?

  Je vraagt de subsidie aan het eind van een school- of studiejaar aan, na afloop van de begeleiding. Hoe en waar dit moet worden aangevraagd wordt nog bekend gemaakt. Houdt de website van RVO in de gaten.   

  Samen met de aanvraag moeten de volgende stukken ingediend worden:

  • de praktijkleerovereenkomst
  • de aanwezigheidsadministratie van de student bij het leerbedrijf;
  • de begeleidingsadministratie.

  Voor de aanwezigheids- en begeleidingsadministratie zijn er formats van RVO die je kunt gebruiken. Deze kun je hier downloaden: Administratie en controle | RVO.nl | Rijksdienst.

 • Wanneer kan ik deze subsidie aanvragen?

  Deze regeling is tijdelijk gesloten. Je kunt weer subsidie aanvragen van 2 juni tot en met 16 september 2022.

 • Hoeveel budget is er beschikbaar?

  In 2021 was het totale beschikbare budget voor de onderwijscategorie mbo € 251,5 miljoen. Het budget wordt beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het budget van 2022 wordt nog bekendgemaakt. Je kunt alleen subsidie aanvragen voor de weken waarin daadwerkelijk begeleiding heeft plaatsgevonden. Om voor het maximale subsidiebedrag (€2.700,-) in aanmerking te komen, moet in minimaal 40 weken begeleiding zijn verzorgd. Vakantie- en ziekteweken worden niet meegerekend. RVO neemt per aanvraagronde alle op tijd ingediende volledige aanvragen in behandeling. Bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget wordt het budget evenredig over de ingediende aanvragen verdeeld. 

 • Hoe gaat het dan met de betaling?

  Alfa-college factureert het opleidingsgeld aan de werkgever. De werkgever ontvangt bij een positieve beslissing van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgestelde subsidiebedrag zelf op de rekening.