Alfa-college

Praktijkleren

✔ Je krijgt tot €2.700,- van de kosten voor het begeleiden van BBL-studenten mogelijk vergoed.

✔ Praktijkleren is er voor bedrijven uit alle sectoren die een praktijkplaats of werkleerplaats aanbieden aan mbo BBL-studenten.

✔ Deze regeling is tijdelijk gesloten, maar keert terug in 2023. 

 • Voor wie is de subsidie praktijkleren?

  De subsidie praktijkleren is er voor bedrijven uit alle sectoren die een praktijkplaats of werkleerplaats aanbieden aan mbo BBL-studenten. Vooral voor studenten die vallen onder een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt. En studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort is aan personeel. Kiest jouw werknemer voor praktijkleren? Dan volgt hij een mbo BBL-opleiding en werkt hij tegelijkertijd bij jouw leerbedrijf. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die jij als werkgever maakt. Ook kan de subsidie een tegemoetkoming zijn in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

  Maar let op. Er is een extra subsidie beschikbaar voor specifieke sectoren. Namelijk: een mbo BBL-leerplek voor de sectoren landbouw en horeca. Maar ook recreatie en conjunctuurgevoelige sectoren. De laatste twee zijn sectoren waarin bedrijven sterk afhankelijk zijn van de economische welvaart in ons land. De omzet schommelt mee met de economie.

  Wil je meer weten over deze extra subsidie? Je leest het hier.

  Heb je een praktijk- of werkleerplaats voor een mbo-student in de derde leerweg? Vraag dan de Subsidie Praktijkleren in de derde leerweg aan.

 • Wat voor subsidiebedrag kan ik krijgen?

  Als bedrijf kun je per schooljaar maximaal €2.700,- aan subsidie ontvangen per praktijk- of werkplaats. Wil je hiervoor in aanmerking komen? Dan moet je 40 weken begeleiding geven aan een student. Duurt de praktijkplaats korter dan 40 weken? Óf heb je minder dan 40 weken begeleid? De hoogte van de subsidie wordt dan bijgesteld.

 • Hoe dien ik een aanvraag in?

  Benieuwd hoe je een aanvraag indient? Dit doe je aan het eind van een school- of studiejaar, na afloop van de begeleiding. De RVO maakt nog bekend hoe en waar je dit kunt aanvragen. Handig dus om de website van RVO in de gaten te houden.   

  Samen met de aanvraag dien je onderstaande stukken in:

  • de praktijkleerovereenkomst
  • de aanwezigheidsadministratie van de student bij het leerbedrijf;
  • de begeleidingsadministratie.

  Voor de aanwezigheids- en begeleidingsadministratie zijn er formats van RVO die je kunt gebruiken. Deze kun je hier downloaden.

 • Wanneer kan ik deze subsidie aanvragen?

  Deze regeling is tijdelijk gesloten. Je kunt weer subsidie aanvragen van 2 juni tot 15 september 2023.

 • Hoeveel budget is er beschikbaar?

  Het budget voor de onderwijscategorie mbo wordt samengesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In 2021 was het totale beschikbare budget hiervoor €251,5 miljoen. En het beschikbare budget in 2022 is €256,3 miljoen. Maar let op: je kunt alleen subsidie aanvragen voor de weken waarin daadwerkelijk begeleiding heeft plaatsgevonden. Wil je voor het maximale subsidiebedrag van €2.700,- in aanmerking komen? Dan moet er minimaal 40 weken begeleid zijn. Vakantie- en ziekteweken worden niet meegerekend. Dien je op tijd een volledige aanvraag in? Dan neemt de RVO jouw aanvraag in behandeling. Wordt het beschikbare subsidiebudget overschreden? Dan verdeelt de RVO het budget evenredig over de ingediende aanvragen.

 • Hoe gaat het dan met de betaling?

  We factureren het opleidingsgeld aan de werkgever. Beslist het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap positief? Dan ontvangt de werkgever het vastgestelde subsidiebedrag zelf op de rekening.