Alfa-college

Praktijkleren in de derde leerweg

✔ Je krijgt tot €2.700,- mogelijk vergoed voor de bij- en omscholing van je medewerkers in jouw leerbedrijf.

✔ Praktijkleren in de derde leerweg is er voor erkende leerbedrijven uit alle sectoren die een praktijkplaats aanbieden aan werkende en werkzoekende mbo-studenten in de derde leerweg. Het gaat hierbij om mbo-studenten die werkloos zijn óf dreigen te worden.

✔ Deze subsidie is beschikbaar in verschillende tijdvakken tussen januari 2022 en december 2023.

 • Voor wie is deze subsidie?
  Praktijkleren in de derde leerweg is er voor erkende leerbedrijven uit alle sectoren die een praktijkplaats aanbieden aan werkende en werkzoekende mbo-studenten in de derde leerweg. Het gaat hierbij om mbo-studenten die werkloos zijn óf dreigen te worden. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die jij met je leerbedrijf maakt voor het begeleiden bij de beroepspraktijkvorming van je student. Bij praktijkleren gaat het om de combinatie van werken bij een erkend leerbedrijf en het doen van een (deel van een) mbo-opleiding. Het gaat hierbij dus alleen om kortlopende bij- en omscholing. Met als uitkomst een praktijkverklaring, certificaat of diploma.
 • Wat voor subsidiebedrag kan ik krijgen?

  Jouw leerbedrijf kan een maximaal subsidiebedrag van €2.700,- krijgen. Wil je hiervoor in aanmerking komen? Dan moet je 40 weken begeleiding verzorgen aan een mbo-student. Duurt de praktijkplaats korter dan 40 weken? Of is er minder dan 40 weken begeleid? Dan wordt de hoogte van de subsidie naar verhouding bijgesteld.

 • Hoe dien ik een aanvraag in?

  Wil je een aanvraag indienen? Doe dat via het elektronisch loket van RVO. Let op: vraag de subsidie aan binnen een jaar na afloop van de praktijkplaats. Samen met de aanvraag dien je nog meer stukken in. Namelijk:

  • de praktijkovereenkomst;
  • de aanwezigheidsadministratie van de student bij jouw leerbedrijf;
  • de begeleidingsadministratie.

  Voor de aanwezigheids- en begeleidingsadministratie zijn er formats van RVO die je kunt gebruiken. Deze kun je hier downloaden.

 • Wanneer kan ik deze subsidie aanvragen?

  Aanvragen kun je indienen vanaf 3 januari 2022 in vijf verschillende aanvraagrondes:

  • van 3 januari 2022, 9:00 uur, tot en met 31 januari 2022, 17:00 uur
  • van 1 juni 2022, 9:00 uur, tot en met 30 juni 2022, 17:00 uur
  • van 1 december 2022, 9:00 uur, tot en met 31 december 2022, 17:00 uur
  • van 1 juni 2023, 9:00 uur, tot en met 30 juni 2023, 17:00 uur
  • van 1 december 2023, 9:00 uur, tot en met 31 december 2023, 17:00 uur

  De opleiding waarvoor de subsidie wordt aangevraagd moet zijn gestart of starten in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

 • Hoeveel budget is er beschikbaar?
  Van 2021 t/m 2023 is het totale beschikbare budget €25,5 miljoen. Er zijn 5 aanvraagrondes. Per aanvraagronde is een budget van €4,5 miljoen beschikbaar. Goed om te vertellen dat er bij de tweede aanvraagronde een uitzondering is gemaakt. Voor de tweede aanvraagronde was namelijk €7,5 miljoen beschikbaar. Wil je als erkend leerbedrijf een vergoeding ontvangen? Dan moet de duur van de opleiding maximaal 40 weken zijn vanaf de startdatum van de opleiding die is opgenomen in de praktijkovereenkomst. De startdatum van de opleiding zet je in de praktijkovereenkomst. De RVO behandelt alleen aanvragen die op tijd en volledig zijn ingeleverd. Wordt het beschikbare subsidiebudget overschreden? Dan verdeelt de RVO het budget evenredig over de ingediende aanvragen.

 • Hoe gaat de betaling van mijn opleiding?

  Wij factureren het opleidingsgeld aan jou als werkgever. Beslist het ministerie van SZW dat je subsidie ontvangt? Dan krijg je het vastgestelde subsidiebedrag zelf op de rekening.