Alfa-college

Praktijkleren in de derde leerweg

✔ Tot €2.700,- van de bij- en omscholing van medewerkers in jouw leerbedrijf mogelijk gefinancierd.

✔ Voor erkende leerbedrijven uit alle sectoren die een praktijkplaats aanbieden aan werkende en werkzoekende mbo-studenten in de derde leerweg, die werkloos zijn of dreigen te worden.

✔ Beschikbaar in verschillende tijdvakken tussen januari 2022 en december 2023. 

 • Voor wie is deze subsidie?
  Voor erkende leerbedrijven uit alle sectoren die een praktijkplaats aanbieden aan werkende en werkzoekende mbo-studenten in de derde leerweg, die werkloos zijn of dreigen te worden. De subsidie is een tegemoetkoming voor kosten die een leerbedrijf maakt voor het begeleiden bij de beroepspraktijkvorming van de student. Bij praktijkleren gaat het om de combinatie van werken bij een erkend leerbedrijf en het doen van een (deel van een) mbo-opleiding. Het gaat hierbij alleen om kortlopende bij- en omscholing waarbij de uitkomst een praktijkverklaring, certificaat of diploma is. 
 • Wat voor subsidiebedrag kan ik krijgen?

  Ieder leerbedrijf kan een maximaal subsidiebedrag van € 2.700,- krijgen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet 40 weken begeleiding zijn verzorgd. Duurt de praktijkplaats korter dan 40 weken of is er minder dan 40 weken begeleid? Dan wordt de hoogte van de subsidie naar verhouding bijgesteld.

 • Hoe dien ik een aanvraag in?

  Aanvragen kunnen ingediend worden via het elektronisch loket van RVO. Vraag de subsidie aan binnen een jaar na afloop van de praktijkplaats.

  Samen met de aanvraag moeten de volgende stukken ingediend worden:

  • de praktijkovereenkomst;
  • de aanwezigheidsadministratie van de student bij het leerbedrijf;
  • de begeleidingsadministratie.

  Voor de aanwezigheids- en begeleidingsadministratie zijn er formats van RVO die je kunt gebruiken. Deze kun je hier downloaden.

 • Wanneer kan ik deze subsidie aanvragen?

  Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 3 januari 2022, in vijf verschillende aanvraagrondes: 

  • van 3 januari 2022, 9:00 uur, tot en met 31 januari 2022, 17:00 uur
  • van 1 juni 2022, 9:00 uur, tot en met 30 juni 2022, 17:00 uur
  • van 1 december 2022, 9:00 uur, tot en met 31 december 2022, 17:00 uur
  • van 1 juni 2023, 9:00 uur, tot en met 30 juni 2023, 17:00 uur
  • van 1 december 2023, 9:00 uur, tot en met 31 december 2023, 17:00 uur

  De opleiding waarvoor de subsidie wordt aangevraagd moet zijn gestart of starten in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

 • Hoeveel budget is er beschikbaar?

  Van 2021 t/m 2023 is het totale beschikbare budget € 25,5 miljoen. Er zijn 5 aanvraagrondes. Per aanvraagronde is een budget van € 4,5 miljoen beschikbaar met uitzondering van de tweede aanvraagronde. Voor de tweede aanvraagronde is € 7,5 miljoen beschikbaar.

  De duur van de opleiding waarvoor een erkend leerbedrijf een vergoeding kan ontvangen is maximaal 40 weken vanaf de startdatum die is opgenomen in de praktijkovereenkomst. RVO neemt per aanvraagronde alle op tijd ingediende volledige aanvragen in behandeling. Bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget wordt het budget evenredig over de ingediende aanvragen verdeeld. 
 • Hoe gaat de betaling van mijn opleiding?

  Alfa-college factureert het opleidingsgeld aan de werkgever. De werkgever ontvangt bij een positieve beslissing van het ministerie van SZW het vastgestelde subsidiebedrag zelf op de rekening.