Alfa-college

Tel mee met Taal

✔ Krijg mogelijk subsidie voor de scholing van laaggeletterde werknemers/ouders of voor een praktijkgericht experiment. 

✔ De subsidie kan worden aangevraagd door werkgevers uit alle sectoren, of door scholen, bibliotheken en O&O fondsen. 

✔ Tot €1.500,- van de scholing op het gebied van taal-,reken- of digitale vaardigheden mogelijk gefinancierd.

✔ De subsidie kan worden aangevraagd vanaf 1 januari t/m 28 februari 2023. 

 • Voor wie is deze subsidie?

  De subsidie kan worden aangevraagd door scholen, werkgevers, bibliotheken en O&O-fondsen voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid.

  Dit kan voor de volgende doeleinden: 

  1. Voor laaggeletterde werknemers: subsidie voor werkgevers om (digitaal) laaggeletterde werknemers scholing aan te bieden.
  2. Laaggeletterde ouders: subsidie voor activiteiten die betrekking hebben op het bevorderen van een educatief thuismilieu, educatief partnerschap tussen ouders en school en het verbeteren van (digitale) geletterdheid van ouders.
  3. Praktijkgerichte experimenten: subsidie voor praktijkgerichte experimenten die gericht zijn op het beter bereiken van laaggeletterde personen en toeleiden naar cursussen gericht op taalvaardigheden, rekenvaardigheden of digitale vaardigheden. Of subsidie voor praktijkgerichte experimenten, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van cursussen voor deze doelgroep.
 • Wat voor subsidiebedrag kan ik krijgen?

  Dat is afhankelijk van onder welke deelregeling je valt. Voor alle subsidiestromen geldt: de subsidie is maximaal € 125.000 per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage. 

  1. Bij de subsidie voor laaggeletterde werknemers wordt 67% van het totaalbedrag voor de scholing vergoed door Tel mee met Taal. Het maximumbedrag is hierbij €1.500,-.
  2. Bij de subsidie voor laaggeletterde ouders wordt ook 67% van het totaalbedrag voor de scholing vergoed door Tel mee met Taal. Het maximumbedrag is hierbij €600,-.
  3. Bij de subsidie voor praktijkgerichte experimenten wordt 80% van het totaalbedrag vergoed door Tel mee met Taal.
 • Hoe dien ik een aanvraag in?
  De Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-i) voert de subsidieregeling uit voor Tel mee met Taal. Bekijk de aanvraagformulieren op de website van DUS-i. Heb je vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact op met DUS-i.
 • Wanneer kan ik deze subsidie aanvragen?
  Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 januari 2023. De regeling heeft in 2023 een looptijd tot en met 28 februari 2023 en keert jaarlijks terug.
 • Hoeveel budget is er beschikbaar?
  De totale budgetten per regeling voor 2023 zijn nog niet bekend. In totaal was er in 2022 2,9 miljoen euro beschikbaar voor laaggeletterde werknemers, 1,3 miljoen euro voor ouders en 625.000 euro voor experimenten.