Alfa-college

Tel mee met Taal

Je krijgt mogelijk subsidie voor het scholen van laaggeletterde medewerkers/ouders. Of voor een praktijkgericht experiment.

✔ De subsidie kan worden aangevraagd door werkgevers uit alle sectoren, of door scholen, bibliotheken en O&O fondsen. 

✔ Je krijgt mogelijk tot €1.500,- gefinancierd voor scholing op het gebied van taal-,reken- of digitale vaardigheden. 

✔ Je kunt de subsidie aanvragen vanaf 1 januari t/m 28 februari 2023.

 • Voor wie is deze subsidie?

  Maak jij onderdeel uit van een school, bibliotheek of O&O-fonds voor het verminderen van laaggeletterdheid? Of ben je een werkgever die ook te maken heeft met laaggeletterdheid binnen de organisatie? Dan kun je aanspraak maken op deze subsidie. Dit kan voor de volgende doeleinden:

  1. Voor laaggeletterde medewerkers: Je krijgt als werkgever subsidie om (digitaal) laaggeletterde medewerkers scholing aan te bieden.

  2. Laaggeletterde ouders: Je krijgt als school, bibliotheek of kinderdagverblijf subsidie voor activiteiten die je onderneemt om een educatief thuismilieu en een educatief partnerschap tussen ouders en school te stimuleren. Ook krijg je subsidie als je de (digitale) geletterdheid van ouders verbetert.

  3. Praktijkgerichte experimenten: subsidie voor praktijkgerichte experimenten die gericht zijn op het beter bereiken van laaggeletterde personen en toeleiden naar cursussen gericht op taalvaardigheden, rekenvaardigheden of digitale vaardigheden. Of subsidie voor praktijkgerichte experimenten, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van cursussen voor deze doelgroep.

 • Wat voor subsidiebedrag kan ik krijgen?

  Benieuwd wat voor subsidiebedrag je kunt krijgen? Dat is afhankelijk van de deelregeling waar je onder valt. Wel geldt er voor alle subsidiestromen dat je maximaal €125.000 ontvangt per aanvraag. Daar komt bij dat er altijd sprake is van een eigen bijdrage.

  1. Bij de subsidie voor laaggeletterde medewerkers krijg je 67% van het totaalbedrag voor de scholing vergoed door Tel mee met Taal. Het maximumbedrag is €1.500,-.
  2. Bij de subsidie voor laaggeletterde ouders krijg je ook 67% van het totaalbedrag voor de scholing vergoed door Tel mee met Taal. Het maximumbedrag is €600,-.
  3. Bij de subsidie voor praktijkgerichte experimenten wordt 80% van het totaalbedrag vergoed door Tel mee met Taal.

 • Hoe dien ik een aanvraag in?
  De Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-i) voert de subsidieregeling uit voor Tel mee met Taal. De aanvraagformulieren op de website van DUS-i vind je hier. Heb je een vraag of wil je meer weten hierover? Neem hier contact op met DUS-i.
 • Wanneer kan ik deze subsidie aanvragen?
  Vanaf 1 januari 2023 kun je een aanvraag indienen. De regeling heeft in 2023 een looptijd tot en met 28 februari 2023. Dit keert jaarlijks terug.
 • Hoeveel budget is er beschikbaar?
  De totale budgetten per regeling voor 2023 zijn nog niet bekend. In 2022 was er totaal €2,9 miljoen beschikbaar voor laaggeletterde medewerkers. €1,3 miljoen voor ouders. En tot slot €625.000,- voor experimenten.