Alfa-college
GRONINGEN, Cursus

Vakmanschap CO

De wet omtrent gasverbrandingstoestellen is sinds 1 oktober 2020 in werking, waarbij een overgangstermijn van anderhalf jaar geldt tot 1 april 2022. Vanaf dan mogen installatiemonteurs, als onderdeel van de wettelijke certificeringsregeling voor bedrijven, uitsluitend werkzaamheden verrichten aan gasverbrandingsinstallaties wanneer zij ook daadwerkelijk beschikken over het bewijs van Vakmanschap.

Dit houdt in dat het vakmanschap van monteurs aantoonbaar moet zijn en dat je door middel van een theorietoets en een praktijkexamen aantoont dat je vakbekwaam bent om je werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen uit te voeren. 

In het kort

 • Opleidingssoort

  Praktijkexamen

 • Lesmoment

 • Vooropleiding

 • Duur

  Praktijkexamen tussen de 4 en 6 uur + evt. theoriedag

 • Locatie

  Admiraal de Ruyterlaan 2, Groningen

 • Resultaat

  Bewijs van vakmanschap (landelijk erkend)

 • Studielast

 • Startdata

  In overleg

 • Kosten

  Enkel profiel  € 279,-
  Dubbel profiel € 549,-
  Theoriedag € 349,-

 • Wat houdt de opleiding in?
  Het praktijkexamen bestaat uit één of meerdere op het profiel aangesloten praktijkopdrachten. Aan de hand van een scorelijst en de uitkomst van de theorietoets, bepaalt de assessor of je geslaagd bent. Bij goed gevolg ontvang je het Bewijs van Vakmanschap en word je Vakmanschap geregistreerd in het centraal register.
 • Voor wie is de opleiding?
  De regeling geldt voor alle beroepsbeoefenaren die in de praktijk (gas) verbrandingsinstallaties aanleggen, inspecteren en onderhouden. 
 • Wat leer je?
  Tijdens een eventuele theoriedag word je voorbereid op het theorie-examen. het examen omvat Het omvat alle noodzakelijke vakmatige handelingen, inzage in de keten van factoren en oorzaken, alertheid over de prestaties van de gehele installatie waaronder omgevingsaspecten, ventilatie, luchttoevoer en rookgasafvoer-principes alsook gebruiksadviezen en het plaatsen en testen van CO-melders. Dit alles voor functionerende (gas)verbrandingstoestellen en ter voorkoming van het ontstaan van koolmonoxide.
 • Certificaat
  Bewijs van Vakmanschap
 • Kosten

   

  Theorie
  Voorbereiding en examen*: € 349,00 p.p.

  Praktijkexamens

  Monteur service & onderhoud: € 279,00 p.p.


  1e monteur service & onderhoud: € 279,00 p.p.

  Monteur werktuigkundige installaties: € 279,00 p.p.

  1e monteur werktuigkundige installaties: € 279,00 p.p.

  Monteur werktuigkundige installaties en service & onderhoud: € 549,00 p.p.

  1e monteur werktuigkundige installaties en service & onderhoud: € 549,00 p.p.