Alfa-college
HOOGEVEEN, Mbo-certificaat

Assisteren bij zorg en welzijn

Dit verbredende keuzedeel omvat assisterende werkzaamheden op het gebied van wonen, huishouden en activiteiten van het dagelijks leven (ADL), zoals bij eten, drinken, aan- en uitkleden en bewegen. Deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in de woonomgeving van de cliënt, maar ook in bijvoorbeeld een verzorgingshuis, bij begeleid wonen, in het onderwijs of in de kinderopvang.

In het kort

 • Opleidingssoort

  Mbo-certificaat

 • Lesmoment

  Dinsdagmiddag

 • Vooropleiding

  Geen

 • Duur

  10 weken

 • Locatie

  Hoogeveen

 • Resultaat

  Certificaat Assisteren bij zorg en welzijn 

 • Studielast

  4 uur per week

 • Startdata

  Bij voldoende aanmeldingen

 • Kosten

  € 1.250,-

 • Wat leer je

  Dit keuzedeel is voor kandidaten die in zorggerelateerde organisaties werkzaam zijn in het facilitaire bedrijf, en die meer betrokken willen zijn en willen werken met de zorgvrager. Het verbredende keuzedeel omvat assisterende werkzaamheden op het gebied van wonen, huishouden en activiteiten van het dagelijks leven (ADL), zoals bij eten, drinken, aan- en uitkleden en bewegen.

  Deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in de woonomgeving van de cliënt*, maar ook in bijvoorbeeld een verzorgingshuis, bij begeleid wonen, in het onderwijs of in de kinderopvang. De beginnend beroepsbeoefenaar voert vraaggericht ondersteunende taken uit. Je hebt daarbij aandacht voor de zelfredzaamheid van de cliënt en naastbetrokkenen. Je houdt rekening met afspraken in het zorg- en/of ondersteuningsplan en met de mogelijkheden, wensen en gewoonten van de cliënt en naastbetrokkenen. Je maakt afspraken over wat de cliënt zelf doet en waarbij ondersteuning wordt geboden.

  De beginnend beroepsbeoefenaar zorgt ervoor dat de cliënt en naastbetrokkenen zoveel mogelijk zelf kunnen doen, indien nodig bied je daarbij ondersteuning. Informatie over de cliënt en de ondersteuning draag je over aan haar collega's.

  Het heeft de voorkeur dat je een werk- of stageplek hebt in de zorg, voor ongeveer 120 uur (ongeveer 12 uur in de week). Maar dit is niet verplicht!

  *= waar 'cliënt' staat, kan ook kind, jongere, oudere, bewoner, zorgvrager, leerling gelezen worden. 

 • Certificaat
  Als je het keuzedeel en het examen met voldoende resultaat afsluit ontvang je een mbo-certificaat “Assisteren bij zorg en welzijn”. Dit certificaat wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO. 
 • Kosten
  De kosten voor dit keuzedeel bedragen € 1.250,-. Deze kosten zijn inclusief examen en het te ontvangen certificaat.
 • Startdata
  Het traject start bij voldoende aanmeldingen en duurt 10 weken (incl. examen).

Gerelateerde cursussen