Alfa-college
GRONINGEN, Mbo-certificaat

BSO 8 tot 12 jaar

Het werken met oudere kinderen op de BSO vraagt om specifieke kennis en begeleidingsvaardigheden. Met dit verdiepende keuzedeel doet de Pedagogische Medewerker (Pm’er) kennis en vaardigheden op op de volgende terreinen: ontwikkelingsmijlpalen, pré-puberteit, talentontwikkeling, kinderparticipatie, inclusie, mediawijsheid, omgaan met pesten, herkennen van verslavingsproblematiek, coachend begeleiden, etcetera.

In het kort

 • Opleidingssoort

  Mbo-certificaat

 • Lesmoment

  Dinsdagavond

 • Vooropleiding

  vmbo-kader

 • Duur

  20 weken

 • Locatie

  Kardingerweg 48, Groningen

 • Resultaat

  mbo-certificaat “BSO 8-12 jaar”

 • Studielast

  50 uur les
  80 uur bpv
  110 uur zelfstudie

 • Startdata

  September 2021

 • Kosten

  € 825,-

 • Wat leer je

  Voor Pm’ers op de BSO is deze inhoud van toegevoegde waarde:

  • Deze oudere kinderen zijn vaak erg zelfstandig waardoor ze behoefte hebben aan veel vrijheid. Tegelijkertijd zijn ze er meestal nog niet aan toe om alleen thuis te zijn na school. In dit spanningsveld zoeken Pm’ers naar een aanbod waarin zowel individuele vrijheid van het kind als verbinding met de groep tot zijn recht komt. Dit vereist een meer coachende werkwijze dan bij de jongere kinderen.
  • De bso-tijd wordt gezien als vrije tijd waarin kinderen mogen ontspannen na een drukke dag op school. Tegelijkertijd worden er steeds meer eisen gesteld aan de functie van de kinderopvang ten aanzien van het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen, ook bij deze oudere doelgroep.
  • Actuele thema’s als omgaan met sociale media en inclusie waren vroeger geen onderdeel van de opleiding. Veel pm’ers zoeken naar antwoorden op de vraagstukken die ze tegen komen op deze terreinen.
  • De samenwerking met scholen is in de IKC’s versterkt en moet leiden tot een ‘ongedeeld’ pedagogisch klimaat. Daarmee is de functie van de BSO medewerker in een ander licht komen te staan.
 • Studielast

  Duur van de opleiding: 20 bijeenkomsten van 3 uur plus 4 themadagen.

  De tijdsinspanning voor de student bedraagt in totaal 240 uur, bestaande uit:

  • 50 uur les
  • 80 uur bpv
  • 110 uur zelfstudie


 • Toelating
  Benodigde vooropleiding of werkervaring: 
  Een student moet het leuk vinden om te werken met kinderen in een BSO, moet beschikken over een VOG én moet op een opleiding zitten of hebben gezeten, waar werken binnen de kinderopvang mogelijk is.

  Er zijn geen vrijstellingen mogelijk.
 • Certificaat
  Als je het keuzedeel en het examen met voldoende resultaat afsluit ontvang je een mbo-certificaat “BSO 8-12 jaar”. Dit certificaat wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO.
 • Kosten
  De kosten voor deze opleiding bedragen €825,-. Deze kosten zijn inclusief stagebezoeken en het te ontvangen certificaat.
 • Contactpersoon
  Al je vragen over dit keuzedeel kan je stellen aan Kim Noteltiers via telefoonnummer 088-3341094 of via de mail fm.noteltiers-bosman@alfa-college.nl.