Alfa-college

BSO 8 tot 12 jaar GRONINGEN

BSO 8 tot 12 jaar GRONINGEN
Locatie
Kluiverboom 3, GRONINGEN
Type
Cursus
Opleidingsduur
6 maanden
Kosten
€ 825,00

Wat je gaat leren

 • Je leert coachend te begeleiden
 • Je leert de ontwikkeling van deze oudere doelgroep in de kinderopvang te stimuleren
 • Je leert omgaan met sociale media en andere actuele thema's
 • In het kort

  Het werken met oudere kinderen op de BSO vraagt om specifieke kennis en begeleidingsvaardigheden. Met dit verdiepende keuzedeel doet de Pedagogische Medewerker (Pm’er) kennis en vaardigheden op op de volgende terreinen: ontwikkelingsmijlpalen, pré-puberteit, talentontwikkeling, kinderparticipatie, inclusie, mediawijsheid, omgaan met pesten, herkennen van verslavingsproblematiek, coachend begeleiden, etcetera.

 • Vakken

  Voor Pm’ers op de BSO is deze inhoud van toegevoegde waarde:

  - Deze oudere kinderen zijn vaak erg zelfstandig waardoor ze behoefte hebben aan veel vrijheid. Tegelijkertijd zijn ze er meestal nog niet aan toe om alleen thuis te zijn na school. In dit spanningsveld zoeken Pm’ers naar een aanbod waarin zowel individuele vrijheid van het kind als verbinding met de groep tot zijn recht komt. Dit vereist een meer coachende werkwijze dan bij de jongere kinderen.

  - De bso-tijd wordt gezien als vrije tijd waarin kinderen mogen ontspannen na een drukke dag op school. Tegelijkertijd worden er steeds meer eisen gesteld aan de functie van de kinderopvang ten aanzien van het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen, ook bij deze oudere doelgroep.

  - Actuele thema’s als omgaan met sociale media en inclusie waren vroeger geen onderdeel van de opleiding. Veel pm’ers zoeken naar antwoorden op de vraagstukken die ze tegen komen op deze terreinen.

  - De samenwerking met scholen is in de IKC’s versterkt en moet leiden tot een ‘ongedeeld’ pedagogisch klimaat. Daarmee is de functie van de BSO medewerker in een ander licht komen te staan.

 • Vooropleiding en toelating

  Benodigde vooropleiding of werkervaring:

  Een student moet het leuk vinden om te werken met kinderen in een BSO, moet beschikken over een VOG én moet op een opleiding zitten of hebben gezeten, waar werken binnen de kinderopvang mogelijk is.

 • Kosten en benodigdheden

  De kosten voor deze opleiding bedragen € 825,-. Deze kosten zijn inclusief stagebezoeken en het te ontvangen certificaat.

 • Duur en data

  De startdatum van de cursus is nog niet bekend. Dit bepalen we in overleg.

  Duur van de opleiding: 20 bijeenkomsten van 3 uur plus 4 themadagen.

  De tijdsinspanning voor de student bedraagt in totaal 240 uur, bestaande uit:
  - 50 uur les
  - 80 uur stage
  - 110 uur zelfstudie

 • Resultaat

  Als je het keuzedeel en het examen met voldoende resultaat afsluit ontvang je een mbo-certificaat “BSO 8-12 jaar”. Dit certificaat wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO.

Wil je een vraag stellen over deze cursus?

Voor alle vragen omtrent bij- en omscholing én maatwerktrajecten bij het Alfa-college, kun je contact opnemen met onze adviseurs.