Alfa-college
GRONINGEN, Cursus

Eerst verantwoordelijk verzorgende

Ben je gediplomeerd verzorgende en wil je EVV’er worden zodat je de zorgverlening kunt coördineren aan een groep cliënten? Dat kan bij het Alfa-college!

In het kort

 • Opleidingssoort

  Branche-erkende opleiding

 • Lesmoment

  Overdag

 • Vooropleiding

  Verzorgende niveau 3

 • Duur

  15 scholingsdagen

 • Locatie

  Groningen

 • Resultaat

  Het branche-erkende diploma EVV.

 • Voor wie is de cursus
  De opleiding is bedoeld voor deelnemers met de kwalificatie Verzorgende niveau 3 (of een daarmee vergelijkbaar opleidingsniveau) en een arbeidscontract van minimaal 16 uur. De opleiding wordt aangeboden in samenwerking met en in opdracht van jpuw werkgever in de zorg.

  In overleg kunnen we ook individuele aanvragen inwilligen, neem hiervoor contact op via e-mail met Tim de Haan, adviseur Opleidingen en Trainingen.

 • Competentiegerichte inhoud
  - De opleiding is competentiegericht en het zwaartepunt van de opleiding ligt in de praktijk. Deelnemers krijgen opdrachten in de praktijk (beroepsproducten) die in samenwerking met organisaties in de praktijk worden vormgegeven.
  - De 13 competenties die vermeld staan in het profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende zijn geclusterd in 5-6 beroepsproducten.
 • Toetsing, coaching en examen
  De theoretische toetsen worden digitaal afgenomen. Er zijn 5 toetsdagen.
  Tijdens de toetsingsdagen kun je coaching krijgen. Deelname aan coaching is facultatief, maar in overleg met de werkgever kan besloten worden dat je verplicht bent dit onderdeel te volgen.

  Examen


  - Alle theoretische toetsen moeten met een voldoende zijn afgerond.
  - De 5-6 beroepsproducten worden in de praktijk beoordeeld en moeten ook met een voldoende worden afgerond. Voor de beroepsproducten is een herkansing mogelijk.
  - De beroepsproducten zijn per afdeling verschillend, dus de deelnemer bepaalt in overleg met de afdeling/locatie hoe de beroepsproducten inhoud krijgen. De uiteindelijke beroepsproducten worden vastgesteld in de examencommissie.
  - In de examencommissie zitten vertegenwoordigers van het Alfa-college en de instelling(en).
 • Beoordeling
  - De beroepsproducten worden beoordeeld door jouw praktijkopleider. Deze voldoet aan de eisen die de OVDB (Opname Vervangende of Voorkomende Dagbehandeling) stelt aan de praktijkopleider. Je beschikt daarnaast over kennis van de inhoud van de opleiding tot EVV en heeft ervaring met de kerntaken en competenties uit het beroepsprofiel EVV.
  - De docent van het Alfa-college komt gedurende de opleiding twee keer langs om de beroepsproducten met jou en de praktijkopleider te bespreken.
  - Het Alfa-college is eindverantwoordelijk voor het vaststellen van de resultaten.
 • Praktische informatie

  Opleidingsduur en studiebelasting

  - De opleiding bestaat uit 15 scholingsdagen.- De studiebelasting is globaal 7 lesuren per 14 dagen.
  - Daarnaast werk je minimaal 16 uur per week aan de beroepsproducten op de werkplek en is er ongeveer 3 uur per week thuisstudie nodig. Dit laatste is afhankelijk van je eigen studietempo.

  Algemene voorwaarden

  - Met elk leerbedrijf dat deelnemers aanlevert voor de opleiding tot EVV wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin onder andere wordt vastgelegd hoe de samenwerking inhoud krijgt.
  - Aan het eind van de opleiding evalueren we het traject met deelnemers, praktijkopleiders en het management van de leerbedrijven.

  Tijden

  De lestijden zijn van 10.00 tot 16.00 uur.

  Groepsgrootte

  De groepsgrootte is minimaal 10 en maximaal 18 deelnemers.

  Locatie

  Het Alfa-college biedt deze opleiding aan op locatie in de regio Groningen of op een vestiging van het Alfa-college in Groningen.

  Diploma

  Bij voldoende resultaat ontvangt u het branche-erkende diploma EVV.
 • Informatie en aanmelden
  Voor meer informatie en aanmelden kun je contact opnemen met:
  Tim de Haan (e-mail)
  adviseur Opleidingen en Trainingen (Groningen)
  t: 088 3341272