Alfa-college
GRONINGEN, Cursus

Eerst verantwoordelijk verzorgende verkort

Ben je gediplomeerd GVP’er en wil je je scholen tot Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV)? Dat kan met de post-mbo-opleiding bij het Alfa-college!
 • Voor wie is de cursus
  De opleiding is bedoeld voor gediplomeerd GVP’ers (Gespecialiseerd Verzorgenden Psychogeriatrie) die Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV’er) willen worden. De opleiding wordt aangeboden in samenwerking met en in opdracht van jouw werkgever in de zorg.

  In overleg kunnen we ook individuele aanvragen inwilligen, neem hiervoor contact op via e-mail met Tim de Haan, adviseur Opleidingen en Trainingen.
 • Inhoud
  De post-mbo-opleiding richt zich op twee kerntaken:

  - het coördineren van de (multidisciplinaire) zorg en het zorgdragen voor de continuïteit van de zorg in overleg met de cliënt
  - zorgdragen voor het welzijn en het woon-/leefklimaat in overleg met de cliënt

  Onderdelen

  De verkorte opleiding EVV bestaat uit de onderdelen:
  - introductie en uitleg over opleiding (voorafgaand aan opleiding EVV)
  - cliëntgerichte zorgvisie (1 lesdag)
  - coördinatie van zorg en multidisciplinair overleg (2 lesdagen)
  - communicatie, onder andere onderhandelen (1 lesdag)
  - groepsbegeleiding (1 lesdag)
  - zorgleefplan (ZLP)/rapporteren (1 lesdag)
  - loopbaanontwikkeling, professionalisering en wetten (1 lesdag)
  - intervisie (twee keer gedurende het opleidingstraject)

  Begeleiding

  Je voert een aantal opdrachten uit in de praktijk. In de werksituatie is het wenselijk dat je wordt begeleid door een begeleider van jouw instelling. Natuurlijk krijgt je ook begeleiding van de opleidingsdocent van het Alfa-college.
 • Praktische informatie

  Opleidingsduur en intervisiebijeenkomsten

  De opleiding bestaat uit:
  - een introductiebijeenkomst
  - 7 lesdagen van 6 klokuren. We bieden de lessen 1 keer in de 2 weken aan zodat je zo veel mogelijk in de praktijk leert. Tijdens de lesweken vinden ook de begeleide intervisiebijeenkomsten plaats.

  Lesdag en -tijden

  Lesdag en -tijden zijn in overleg met de opdrachtgever.

  Groepsgrootte

  De groepsgrootte is minimaal 12 en maximaal 18 deelnemers.

  Locatie

  De lessen vinden plaats in overleg met de opdrachtgever.

  Startdatum

  De opleiding gaat van start bij voldoende deelname (minimaal 12).

  Diploma

  De opleiding wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid. Bij voldoende resultaat ontvang je het branche-erkende diploma EVV.
 • Informatie en aanmelden
  Voor meer informatie en aanmelden kun je contact opnemen met:
  Tim de Haan (e-mail)
  adviseur Opleidingen en Trainingen
  t: 088 3341272