Alfa-college

Eerst verantwoordelijk verzorgende verkort GRONINGEN

Eerst verantwoordelijk verzorgende verkort GRONINGEN
Locatie
Kluiverboom 3, GRONINGEN
Type
Cursus
Opleidingsduur
2 maanden
Resultaat
Diploma

Wat je gaat leren

 • Je leert het coördineren van de (multidisciplinaire) zorg
 • Je leert zorg te dragen voor het welzijn en het woon-/leefklimaat in overleg met de cliënt
 • Je leert zorg te dragen voor de continuïteit van de zorg in overleg met de cliënt
 • In het kort

  De opleiding is bedoeld voor gediplomeerd GVP’ers (Gespecialiseerd Verzorgenden Psychogeriatrie) die Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV’er) willen worden. De opleiding wordt aangeboden in samenwerking met en in opdracht van jouw werkgever in de zorg.

  In overleg kunnen we ook individuele aanvragen inwilligen, neem hiervoor contact.

 • Vakken

  De verkorte opleiding EVV bestaat uit de onderdelen:

  - introductie en uitleg over opleiding (voorafgaand aan opleiding EVV)
  - cliëntgerichte zorgvisie (1 lesdag)
  - coördinatie van zorg en multidisciplinair overleg (2 lesdagen)
  - communicatie, onder andere onderhandelen (1 lesdag)
  - groepsbegeleiding (1 lesdag)
  - zorgleefplan (ZLP)/rapporteren (1 lesdag)
  - loopbaanontwikkeling, professionalisering en wetten (1 lesdag)
  - intervisie (twee keer gedurende het opleidingstraject)

 • Vooropleiding en toelating

  De opleiding is bedoeld voor gediplomeerd GVP’ers (Gespecialiseerd Verzorgenden Psychogeriatrie) die Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV’er) willen worden.

 • Kosten en benodigdheden

  De kosten voor deze cursus zijn nog niet bekend.

 • Duur en data

  De verwachte startdatum van deze cursus is 9 september 2022. De opleiding bestaat uit een introductiebijeenkomst en 7 lesdagen van 6 klokuren. We bieden de lessen 1 keer in de 2 weken aan zodat je zo veel mogelijk in de praktijk leert. Tijdens de lesweken vinden ook de begeleide intervisiebijeenkomsten plaats.

 • Resultaat
  De opleiding wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid. Bij voldoende resultaat ontvang je het branche-erkende diploma EVV.

Wil je een vraag stellen over deze cursus?

Voor alle vragen omtrent bij- en omscholing én maatwerktrajecten bij het Alfa-college, kun je contact opnemen met onze adviseurs.