Alfa-college

Samenwerken met het Alfa-college

Het Alfa-college werkt in duurzame, regionale netwerken aan toonaangevend onderwijs. Samen met u ontwikkelen we ook graag manieren om maatschappelijk belangrijke vraagstukken op te lossen. Kijk of en hoe u kunt aansluiten.