Alfa-college

Samenwerken met het Alfa-college

Het Alfa-college werkt in duurzame, regionale netwerken aan toonaangevend onderwijs. Samen met u ontwikkelen we ook graag manieren om maatschappelijk belangrijke vraagstukken op te lossen. Kijk of en hoe u kunt aansluiten.

Samen werken aan onderwijsvernieuwing 

Samen werken aan innovatieve onderwijsvernieuwing

Sluiten

Binnen het Alfa-college besteden we op alle niveaus veel aandacht aan onderwijsvernieuwing. Docenten zoeken naar nieuwe manieren om onderwijs te verzorgen en studenten willen ook op andere manieren onderwijs krijgen. Doel is meer creativiteit en ondernemerschap aan te boren en meer permanent aan te sluiten op ontwikkelingen om ons heen. Dat kan alleen maar in goed samenspel met onze partners in de regio.

Christien de Graaff,
Lid College van Bestuur Alfa-college

Agenda