Alfa-college

Dit doet AC Duurzaam

technische oplossingen, producten en adviezen

Wat is AC Duurzaam?
AC Duurzaam is het project- en adviesbureau van de afdeling Techniek van het Alfa-college in Hoogeveen. In dit bureau werken studenten uit de richtingen Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Bouwkunde en ICT aan (multidisciplinaire) projecten van ondernemers uit de regio. De projecten worden uitgevoerd in het kader van Energie, een van de speerpunten van het Alfa-college.

Waarom?

De wereld van techniek verandert continu. Innovaties volgen elkaar snel op. Om deze innovaties in het onderwijs te kunnen vormgeven, moet er een goede verbinding zijn met het bedrijfsleven. Bij AC Duurzaam wordt deze verbinding gelegd door echte opdrachten van ondernemers uit te voeren.

Voor wie?

Het belang van AC Duurzaam is voor iedereen die erbij betrokken is: de student om te leren om goed te functioneren in de snel veranderende beroepspraktijk, de docent om kennis te nemen van de innovaties, en het bedrijfsleven om goed te kunnen aangeven aan welke eisen de toekomstige collega moet voldoen.

Hoe?

AC Duurzaam voert projecten uit. Een werkwijze die mogelijkheden geeft om op veel gebieden samen te werken en samen te leren. Iedereen krijgt de mogelijkheid om innovatief leervermogen te ontwikkelen. Twee dagen per week werken studenten in AC Duurzaam aan projecten.

De samenwerking met bedrijven is heel belangrijk. Ondernemers die als opdrachtgevers in het bureau een rol spelen, worden uitgenodigd om het onderwijsproces van dichtbij mee te maken. Als voorbeeld de ontwikkeling van het activiteitencentrum Bentinckspark en het Energieloket, waar informatie gegeven kan worden over duurzame oplossingen in wonen en werken voor ondernemers en particulieren. De projecten zijn voornamelijk gericht op energie en duurzaamheid.

Alfa-college Duurzaam 

Alfa-college Duurzaam, het project- en adviesbureau van de opleidingen Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek (Engineering), Bouwkunde en ICT van het Alfa-college Hoogeveen, werkt actief aan duurzaamheid.
Contactpersoon: Klaas Berends.