Alfa-college

Energieloket

Hoogeveen energieneutraal

In samenwerking met de vereniging Duurzaam Hoogeveen is bij AC Duurzaam het Energieloket opgezet. Dit loket stimuleert de gezamenlijke doelstelling om Hoogeveen in 2040 energieneutraal te laten zijn en biedt een omgeving waar ondernemers, particulieren en beroepsonderwijs op duurzame wijze samenwerken.
Het E
nergieloket heeft meerdere functies:
- advies voor particulieren en bedrijven voor informatie en aanschaf van duurzame installaties
- etalage voor (prototypen) duurzame innovaties
- ontwikkelen van duurzaam bewustzijn bij leerlingen van het po, vo en mbo
- verbinding creëren tussen energie, duurzaamheid, zorg en ondernemerschap

Het Energieloket (Alfa-college, Voltastraat 33, Hoogeveen) is geopend op elke dinsdag en woensdag en heeft een permanente bezetting van senior en junior medewerkers van AC Duurzaam.

Maatwerkadvies

Studenten gaan met u in gesprek (het zogenoemde keukentafelgesprek). Er wordt met u een vragenlijst ingevuld waarop staat aangegeven welke energiebesparende maatregelen u kunt toepassen in en aan uw woning.

Aan de hand van de ingevulde vragenlijst vindt een onderzoek plaats van de bestaande toestand van uw woning. Vervolgens gaan de studenten in gesprek met Hoogeveense ondernemers over de voorstellen.

Ten slotte wordt er een offerte uitgebracht en kunt u een besluit nemen. Aan de hand van de offertes worden uw besparingsmogelijkheden besproken.

Tot ziens bij het Energieloket!

Wilt u maatwerkadvies van AC Duurzaam? Stuur een mail naar h.brinks@alfa-college.nl en maak een afspraak. 

Energie

Energie is een essentieel onderdeel van ons bestaan. We hebben er allemaal dagelijks mee te maken. De energievoorziening verandert razendsnel, waarbij de overgang naar duurzamere vormen van energietoepassing steeds belangrijker worden. Het Alfa-college wil zijn medewerkers en studenten energiebewust en energiezuinig maken. De ontwikkelingen in de energiesector zijn zichtbaar in het onderwijsaanbod.

Kom langs bij het Energieloket

Wilt u maatwerkadvies over energiebesparing? Mail voor een afspraak!