Alfa-college

Educatie & Inburgering

- U bent volwassen en zoekt een taal- of rekencursus?
- U wilt inburgeren?
- Naast inburgeren wilt u ook werken aan een mbo-diploma?
- U wilt uw medewerkers laten werken aan hun Nederlands, rekenen en/of digitale vaardigheden?

Het kan op het Alfa-college, op veel plekken in Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel.
Kies de scholing, training of cursus die precies past bij u en uw situatie.

Contact

Voor uw vragen over Inburgering / Educatie.

 • Projecten
  Het Alfa-college participeert in projecten om de integratie te bevorderen van laaggeletterden. Laaggeletterden die niet bereikt worden door de reguliere inburgeringprogramma’s en die dikwijls in een sociaal isolement leven. Binnen de projecten wordt gebruikgemaakt van ketenaanpak. Een methode om deelnemers in samenwerking met vrijwilligers en professionals te activeren en te ondersteunen bij hun inburgering.
 • Polka-Dot
  Bij Polka-Dot krijgt kinderkleding een tweede leven. Bij Polka-Dot wassen, strijken en repareren we de kinderkleding. Daarna wordt het verkocht.

  Werken aan je Nederlands en werkervaring opdoen

  Wil jij werkervaring opdoen en je Nederlands verbeteren? Dan zijn we op zoek naar jou. Kom een keer langs!

  Polka-Dot
  Multifunctioneel centrum de Wijert/Helpman 
  P.C. Hooftlaan 1
  9721 JM Groningen

  Eerst meer weten? Mail naar educatie@alfa-college.nl.

  Openingstijden Polka-Dot

  Dinsdag: 9.30 uur - 11.30 uur
  Woensdag: 13.00 uur - 15.00 uur
  Donderdag: 13.00 uur - 15.00 uur

  Gebruikte kinderkleding doneren

  Zomer- en winterkinderkleding (0-12 jaar), waar kinderen zijn uitgegroeid, kun je in de speciale Polka-Dot-container kwijt. De container vind je in Multifunctioneel centrum de Wijert/Helpman.

  Over het leerwerkproject Polka-Dot

  Polka-Dot is een leerwerkproject van de afdeling Educatie en Inburgering van het Alfa-college. Anderstalige cursisten leren er een eigen bedrijf te runnen. Ze oefenen hun taalvaardigheid en doen werkervaring op. Bij Polka-Dot wordt tweedehandskinderkleding gewassen, gestreken en gerepareerd. Daarna wordt de kleding verkocht in de winkel. De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan het leerwerkproject.
 • OKTAAV en TOP
  Het Alfa-college werkt(e) met verschillende andere maatschappelijke organisaties aan projecten voor sociale activering en maatschappelijke participatie: OKTAAV en TOP.

   

  OKTAAV

  Van 2009 tot 2011 nam het Alfa-college met verschillende andere maatschappelijke organisaties deel aan het project OKTAAV: ‘Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering Allochtone Vrouwen’. 
  OKTAAV had als doel de sociale activering en maatschappelijke participatie van allochtone vrouwen in alle wijken van de stad te vergroten. Binnen OKTAAV deden allochtone vrouwen in hun wijk mee aan activiteiten, waarmee ze hun taalvaardigheid en sociale participatie vergrootten. Zij kregen daarbij hulp van docenten en vrijwilligers.

  TOP

  Na het succesvolle project OKTAAV sloegen het Alfa-college, Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn, MJD en Interconnect in 2011 opnieuw de handen ineen voor het project TOP: ‘Taal, Omgeving en Participatie’. Naast vrouwen behoren deze keer ook allochtone vaders tot de doelgroep. 

  Bij de werving en de activiteiten wordt gebruikgemaakt van vrijwillige ambassadeurs en taalcoaches. Uiteraard worden zij door de professionals begeleid en ondersteund. 

  Een TOP-prestatie is behaald als 100 deelnemers in een interdisciplinaire en wijkgerichte aanpak de kans hebben gehad zich te ontwikkelen en te integreren. Bij de activiteiten is er veel aandacht voor de Nederlandse taal, leefstijl en opvoedingsondersteuning. 
  Voor een aantal deelnemers moet TOP leiden naar de volgende stappen op de participatieladder. Zij worden begeleid naar werk en dus financiële onafhankelijkheid, een andere zinvolle dagbesteding of krijgen een werkervaringsplaats aangeboden. Ook is er een groep jonge allochtone mannen en vrouwen met geïntegreerde trajecten educatie/beroepsopleiding.
 • Taalhuizen

  In heel Nederland zijn taalhuizen. U kunt hier komen wanneer u moeite heeft met taal. 

  Na een test (Taalmeter) en een gesprek kijken we wat voor u het best werkt. Dat kan ondersteuning door een taalvrijwilliger zijn, maar ook een taalcursus op bijvoorbeeld het Alfa-college. 

  In taalhuizen participeren verschillende partijen. Het Alfa-college levert op dit moment taalcoördinatoren in Grootegast, Vinkhuizen en Oosterpark (wijken in Groningen) en Hoogeveen. Er wordt gewerkt aan taalhuizen in Tynaarlo, Vries, Noordenveld en De Wolden.

  Alfa-college helpt laaggeletterden in Taalhuizen (Groninger Gezinsbode) 

  Tel mee met taal

  Taalhuizen worden in het hele land uitgerold in het kader van het landelijke programma Tel mee met taal. In een Taalhuis kan iedereen die moeite heeft met taal terecht.  

 • Word vrijwilliger

  We zijn op zoek naar jou! 

  Taalvrijwilliger iets voor jou? Help mensen bij het leren van de Nederlandse taal. Voor meer informatie of aanmelden: 0800-8100 of vrijwilligers.educatie@alfa-college.nl.