Alfa-college

Word (taal)vrijwilliger

We zijn op zoek naar jou!

Taalvrijwilliger iets voor jou? Help mensen bij het leren van de Nederlandse taal. Voor meer informatie of aanmelden: 0800-8100 of vrijwilligers.educatie@alfa-college.nl