Alfa-college

EPI-kenniscentrum

EPI Kenniscentrum stopt per 31 december 2020. Kijk voor meer informatie op: https://epi-kenniscentrum.org/epi-kenniscentrum-stopt-per-31-december-2020/

EPI-kenniscentrum is een kennis- en praktijkcentrum op het gebied van aardbevingsbestendig bouwen. Grondleggers Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en Alfa-college slaan met partners uit het werkveld de handen ineen en leveren nieuwe kennis op het gebied van aardbevingsbestendig (ver)bouwen.

 

De regelmatige gaswinning in de noordelijke provincies zorgt voor aardbevingen. Hierdoor is er een grote behoefte aan:
- nieuwe kennis en kunde in aardbevingsbestendige (ver)bouw
- goed geschoold personeel dat snel aan de slag kan met (nieuwe) praktijkoplossingen

EPI in de praktijk

Het Alfa-college biedt sinds februari 2017 het keuzedeel ‘Aardbevingbestendiger Bouwen’ aan. Dit is een pilot, aangezien het keuzedeel pas in 2018 officieel moet starten. Maar het wordt nu al aangeboden, om zo de huidige studenten van de Beroeps Opleidende Leerweg 4 kennis van en ervaring met het aardbevingsverhaal te laten opdoen. In het keuzedeel zitten de volgende modules: geologie, sterkte(leer), constructeur, architectuur, sociale aspecten, schadeherkenning, opname en rapportage. Voor het keuzedeel ‘Aardbevingbestendiger Bouwen’ zijn Alfa-college studenten op bezoek geweest bij een bouwplaats van Van Wijnen.