Alfa-college

samen voor nieuwe techniek

maak kennis met Fieldlab Practice

Fieldlab Practice is een uniek opleidings- en innovatiecentrum voor de bouw- en installatiebranche in Groningen. Het doel is om onderwijs beter aan te laten sluiten op regionale ontwikkelingen op het gebied van aardbevingsbestendig bouwen, energie-neutraal bouwen en levensloopbestendig wonen. Dit doen wij in samenwerking met onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden.

Projecten Fieldlab