Alfa-college

Bevingsbestendig bouwen

voor een blijvend leefbaar Groningen

Van beving naar binding

Fieldlab Practice verbindt kennis van bedrijven om samen (nieuwe) technische toepassingen te ontwikkelen voor een blijvend leefbaar Groningen. Dit gebeurt in het Opleidings- en praktijkcentrum bevingsbestendige bouw & infra. Niet alleen schade en preventie van bevingen zijn belangrijke thema’s, maar ook veiligheid en leefbaarheid.

Concreet betekent dit 

- Het realiseren van een kenniscentrum en ontmoetingspunt waar knowhow en ontwikkelingen worden uitgewisseld tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs en bedrijven onderling rondom het thema bevingsbestendige bouw & infra (BBI). Dit voor verschillende doelgroepen en verschillende niveaus.
- Het professionaliseren en certificeren van (nieuwe en zittende) werknemers en werkgevers in het domein van de BBI om bevingsschade duurzaam te herstellen dan wel te voorkomen. Daarbij is kennisontwikkeling van de (diepe) ondergrond van groot belang. 
- Op termijn kan het centrum binnen Fieldlab Practice dienen als een onafhankelijk informatiecentrum voor inwoners en maatschappelijke organisaties.

Verbindingen met andere projecten in Fieldlab Practice zijn hierbij vanzelfsprekend. 

Bijdragen? 
Wilt u iets bijdragen, bijvoorbeeld uw expertise? Mail of bel Richard den Ouden via r.denouden@alfa-college.nl of 088 3341589.

Contact

Samenwerken, vragen, meer informatie?