Alfa-college

Innovatie binnen het Alfa-college

Wij vieren dit jaar feest, na vijf jaar innoveren. De samenwerking in de regio, waar wij studenten, docenten en bedrijven samenbrengen, heeft prachtige innovaties opgeleverd. Meestal uitgevoerd in de realistische beroepspraktijk, waardoor het impact heeft op alle partners én een oplossing biedt voor vraagstukken in de samenleving. 

Wij doen dit omdat wij de aarde in een betere staat willen overdragen aan volgende generaties zodat zij een leven in gezondheid, veiligheid en voorspoed kunnen opbouwen. Overkoepelende thema’s zijn Zorg & Techniek, Vitaliteit & Welzijn, Iedereen doet mee (laaggeletterden en voormalig inburgeraars) en Duurzaamheid. 

Geïnteresseerd in onze innovaties? Lees dan verder in deze brochure.

Medewerker Kinderopvang, Onderwijs en Bewegen

Bekijk hier de banner van de opleiding Medewerker Kinderopvang, Onderwijs en Bewegen.

Zorgrobot Noah

Voor informatie m.b.t. Zorgrobot Noah, klik hier.

 

 • Innovatie in beeld

  Briljante mislukking

  Michiel Kostermans over 'Lef en Leren'

   

  Health Hub Roden

  Samenwerking opleidingen Zorg en Techniek bij Health Hub Roden

   

  Interculturele opvoedcoach

  Deze opleiding richt zich op het begeleiden van gezinnen die moeite hebben met integreren en participeren in onze samenleving  Opening Zorg Ethisch Lab

  Samenwerking tussen gemeenten, zorginstellingen en onderwijs in de regio