Alfa-college

Over ons

lectoraat duurzame innovaties in de regionale kenniseconomie

Hoe kunnen beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen zorgen voor duurzame vernieuwingen op het gebied van gezondheid, wonen en toerisme in de regio? Daar doet het lectoraat ‘Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie’ onderzoek naar. Het proefschrift van dr. Ineke Delies, de leading lector, vormt de aanleiding voor het opzetten van dit mbo/hbo-lectoraat.

Doel 

Het hoofddoel van het lectoraat is het creëren en onderzoeken van gezamenlijke kennisallianties waarbij vorm gegeven wordt aan nieuwe combinaties van leren en werken. Dit gebeurt in de regioteams Groningen, Friesland en Drenthe/Noordoost-Overijssel rondom de bovengenoemde thema’s.

Het lectoraat:
- legt regionale verbindingen
- vormt creatieve combinaties tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven
- ontsluit kennis en ontwikkelt duurzame innovatieprocessen

Onderwijsontwikkeling

 

Contact 

Meer weten? Neem dan contact met ons op.

 • Lector

  Dr. Ineke Delies

  Ineke Delies volgde de opleiding Nederlands, handvaardigheid en kunstgeschiedenis aan de lerarenopleiding Ubbo Emmius en studeerde daarna Nederlandse taal en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze in 1983 afstudeerde. In de jaren daarna bekleedde ze diverse directiefuncties in het onderwijs, vaak met innovatie en externe contacten in haar portefeuille. Ze ontwikkelde onderwijsmethodes voor het Middelbaar Technisch Onderwijs en was initiator van grote interorganisatorische innovatieprojecten tussen onderwijs en bedrijfsleven. In 2009 promoveerde ze aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Haar proefschrift (pdf) luidt: 'Verbindingskracht & Combinatie-vermogen, een empirisch onderzoek naar kennisallianties tussen beroepsonderwijs (ROC) en bedrijfsleven'.

  Sinds 2009 is ze lector van het lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie.

  Lector Ineke Delies

  Inauguration speech

  Bij haar benoeming tot lector in 2009 hield Delies een inauguration speech (pdf).

  Publicaties

  Delies, I. (2009): Verbindingskracht & Combinatievermogen. Een empirisch onderzoek naar kennisallianties tussen beroepsonderwijs (ROC) en bedrijfsleven, Thesis. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen (proefschrift)
  Delies, I. en Zantingh, C. (2013): Grensverleggende impulsen aan toerisme in Drenthe en de regio Osnabrück. In “Drenthe” een uitgave van Drenthe Magazine, 18 november 2013
  Delies, I. (2013): Multidisciplinaire samenwerking in de regio in Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2013. Uitgave van het NRIT Den Bosch, oktober 2013
  Delies, I. (2013): In de Verlenging. Terug- en vooruitblik 1e en 2e lectoraatsperiode. Deel 3 van de publicatiereeks van het lectoraat, uitgegeven door Alfa-college en Stenden University, Emmen, juni 2013
  Delies, I. en Zantingh, C. (2013): Toerisme in Euregio krijgt door kenniskringen grensverleggende impulsen. In Het Ondernemersbelang, nummer 2, mei 2013
  Delies, I. (2015) Het programma Healthy Lifestyle binnen het HANNN. AHA Magazine special Healthy Lifestyle Programma, p. 12-14.
  Delies, I. (2015). MBO Lectoraten. Volkskrant, Opiniepagina.
  Delies, I. (2015). Met Regionaal Co-makership ontwikkel je enorme verbindings- en innovatiekracht. Koers magazine special Regionaal Co-makership van Alfa-college, p. 9-10.
  Delies, I. (2015) Verbindingskracht & Combinatievermogen: dé basiskenmerken van succesvolle samenwerking beroepsonderwijs/bedrijfsleven. Bildungskalender 2016, Leusden ISW p.2 juni 2016.
  Delies, I. (2015). Grenzenloos verbinden en combineren. In H. Blom en C. Zantingh (red.). Rijnland in de Regio. Onderzoek en activiteiten van Stenden Hogeschool en het Alfa-college in de noordelijke Nederlands-Duitse grensregio. Leeuwarden/Groningen: Stenden Hogeschool en Alfa-college p. 47-69.

  Benieuwd naar alle publicaties van het lectoraat? Bekijk dan de jaaroverzichten:

  - publicaties 2015 (pdf)
  - publicaties 2014 (pdf)
  - publicaties 2013 (pdf)
  - publicaties 2012 (pdf)
  - publicaties 2011 (pdf)
  - publicaties 2010 (pdf)
  - publicaties 2009 (pdf)

   
 • Regionaal co-makership
  In het Regionaal Co-Makership Laboratorium (ReCoMa-Lab) werken studenten en docenten van diverse opleidingen van Alfa-college en NHL Stenden samen met regionale bedrijven aan innovatie. Mogelijke vraagstukken rondom de lectoraatsthema’s worden vanaf het begin door de partners gezamenlijk verkend. Het blijkt een zeer succesvolle formule voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Deze animatie geeft een inkijk in de formule.

 • Regionaal

  Het lectoraat richt zich op de thema's (netwerken):
  - de oudere mens die langer thuis blijft wonen
  - de toerist die langer in de regio* komt en blijf

  Hoe kunnen deze doelgroepen bediend worden en welke competenties hebben huidige en toekomstige werknemers daarvoor nodig?

  * 'De regio' kan een gemeente, provincie of streek betekenen, maar ook bijvoorbeeld een wijk. We zijn begonnen in Drenthe, maar werken nu ook aan projecten in Groningen, Osnabrück en binnenkort Friesland.

 • Onderwijsontwikkeling
  We zorgen ervoor dat de ervaringen uit ons onderzoek terugkomen in het onderwijs. We ontwikkelen opleidingsprogramma's voor studenten en werknemers waarbij werken en leren gecombineerd worden. Dat zijn bijvoorbeeld cursussen op maat voor mensen die nu werken. Maar ook reguliere studenten kunnen te maken krijgen met het onderwerp duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie.
 • Samenwerking mbo, hbo en bedrijven

  Duurzame Innovatie in de Regionale Kenniseconomie is een zogeheten dubbellectoraat van het ROC Alfa-college (mbo) en NHL Stenden (hbo). Ook de Hanzehogeschool Groningen is inmiddels nauw betrokken.

  Heel belangrijk is ook de inbreng van bedrijven en instellingen uit de regio. In de kenniskring en de innovatieketens waarmee het lectoraat samenwerkt, zitten daarom 110 bedrijven, 15 gemeentes, 4 provincies, 4 kenniscentra, circa 15 hoogleraren en meer dan 40 mbo- en hbo-docenten.

  - Overzicht partners uit het bedrijfsleven [pdf]
  - Netwerken lectoraat Ineke Delies [pdf]

  Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.