Alfa-college

Publicaties en projecten

Hoe kom je tot duurzame samenwerkingsrelaties van mbo- en hbo-instellingen en bedrijven en maak je nieuwe combinaties in leren en werken? Het lectoraat heeft de opdracht dit te onderzoeken. 

De samenwerkingsrelaties moeten aansluiten bij de regionale kenniseconomie. Ook wordt onderzocht in hoeverre de methodiek geschikt is voor toepassing in diverse regio’s.

Learning by doing 

‘Learning by doing’ staat hierbij centraal en daarom hebben we tientallen projecten met partnerorganisaties lopen in de domeinen toerisme en zorg en wonen. Voorbeelden daarvan zijn onder meer ‘informeel leren bij Treant’. Hier hebben we onderzoek gedaan naar het leerklimaat en hebben we geholpen met het opzetten van een lerende organisatie. Ook droegen we bij aan het te realiseren expertisecentrum van het Hunebedcentrum en aan het behandelcentrum Het Klooster in Hoogeveen.

Actueel

Bekijk de website van het lectoraat voor het laatste nieuws en de meest recente nieuwsbrieven en abonneer je door ga.vegter@alfa-college.nl te mailen onder vermelding van ‘aanmelding nieuwsbrief’.

 • Proefschrift Ineke Delies

  Het proefschrift van lector Ineke Delies vormt de inhoudelijke basis voor de projecten binnen het lectoraat. Dit proefschrift omvat een empirisch onderzoek naar kennisallianties tussen beroepsonderwijs (ROC) en bedrijfsleven. Het lectoraat doet daarom onderzoek en initieert en/of neemt deel aan projecten. Door dit te doen met studenten en docenten van Alfa-college en Stenden Hogeschool zorgen we ervoor dat de opgedane praktijk- en onderzoekservaring uiteindelijk terugkomt in het onderwijs. 

  Verbinden en combineren - Inaugurale rede van Ineke Delies (pdf)

 • Publicaties

  - Delies, I. (2009): Verbindingskracht & Combinatievermogen. Een empirisch onderzoek naar kennisallianties tussen beroepsonderwijs (ROC) en bedrijfsleven, Thesis. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen (proefschrift)
  - Delies, I. en Zantingh, C. (2013): Grensverleggende impulsen aan toerisme in Drenthe en de regio Osnabrück. In “Drenthe” een uitgave van Drenthe Magazine, 18 november 2013
  - Delies, I. (2013): Multidisciplinaire samenwerking in de regio in Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2013. Uitgave van het NRIT Den Bosch, oktober 2013
  - Delies, I. (2013): In de Verlenging. Terug- en vooruitblik 1e en 2e lectoraatsperiode. Deel 3 van de publicatiereeks van het lectoraat, uitgegeven door Alfa-college en Stenden University, Emmen, juni 2013
  - Delies, I. en Zantingh, C. (2013): Toerisme in Euregio krijgt door kenniskringen grensverleggende impulsen. In Het Ondernemersbelang, nummer 2, mei 2013
  - Delies, I. (2015) Het programma Healthy Lifestyle binnen het HANNN. AHA Magazine special Healthy Lifestyle Programma, p. 12-14.
  - Delies, I. (2015). MBO Lectoraten. Volkskrant, Opiniepagina.
  - Delies, I. (2015). Met Regionaal Co-makership ontwikkel je enorme verbindings- en innovatiekracht. Koers magazine special Regionaal Co-makership van Alfa-college, p. 9-10.
  - Delies, I. (2015) Verbindingskracht & Combinatievermogen: dé basiskenmerken van succesvolle samenwerking beroepsonderwijs/bedrijfsleven. Bildungskalender 2016, Leusden ISW p.2 juni 2016.
  - Delies, I. (2015). Grenzenloos verbinden en combineren. In H. Blom en C. Zantingh (red.). Rijnland in de Regio. Onderzoek en activiteiten van Stenden Hogeschool en het Alfa-college in de noordelijke Nederlands-Duitse grensregio. Leeuwarden/Groningen: Stenden Hogeschool en Alfa-college p. 47-69.

  Benieuwd naar alle publicaties van het lectoraat? Bekijk dan de jaaroverzichten:

  publicaties 2015 (pdf)
  publicaties 2014 (pdf)
  publicaties 2013 (pdf)
  publicaties 2012 (pdf)
  publicaties 2011 (pdf)
  publicaties 2010 (pdf)
  publicaties 2009 (pdf) 

Bijblijven?

Het lectoraat verstuurt regelmatig een nieuwsbrief met informatie over actuele projecten. Laat weten dat u de brief graag ontvangt.