Alfa-college

Symposium RIF

Op 13 juni 2019 vond het symposium "Sterk in regionale verbinding" plaats in het Paviljoen Strand Nijstad in Hoogeveen. Het symposium stond in het teken van de opbrengsten en resultaten van het RIF programma Regionaal Co-makership.

Het RIF programma is de afgelopen 4 jaar uitgevoerd met ondersteuning vanuit het Regionaal Investeringsfonds MBO en in samenwerking met een groot aantal partners uit het bedrijfsleven en overheid. Met het symposium werd de gesubsidieerde periode van het programma afgesloten. In grote lijnen bevat het RIF programma drie onderdelen; het werken aan realistische opdrachten binnen de 8 deelprojecten, het onderzoeksprogramma naar Regionaal Co-makership en het verduurzamingstraject.

Tijdens het symposium werd de korte inleiding van Christien de Graaff gevolgd door twee panelgesprekken waarin door de dagvoorzitter Friso Visser deelnemers werd gevraagd naar het belang van regionaal co-makership en wat het programma aan resultaten heeft opgeleverd.

Een ludiek onderdeel van het programma was het inzetten van (nep)geld op de deelprojecten. Na het tonen van korte filmpjes waarin de deelprojecten werden gepresenteerd, gingen de genodigden in gesprek met projectleiders en docenten en geld “doneren” aan het deelproject waar men mee in verbinding wil blijven. De gesubsidieerde periode van het programma is weliswaar afgesloten, maar het onderwijsconcept Regionaal Co-makership heeft zich een vaste plek in verworven in de onderwijsprogramma’s van veel opleidingen op onze onderwijslocaties in Hoogeveen, Groningen en Hardenberg.

Video deelprojectenFoto's