Alfa-college

Atoomweg

De opleidingen Game artist en Gamedeveloper hebben een eigen plek in het bedrijvenverzamelgebouw 'The Rock'. Dit pand heeft de modernste faciliteiten, waardoor jij het meeste uit je studie haalt. De ingang vind je aan de Protonstraat, tegenover het CBR.

 


Tot 2023 is de stad Groningen door wegwerkzaamheden minder goed bereikbaar. Dit heeft misschien gevolgen voor je reistijd naar het Alfa-college. Bekijk de actuele verkeerssituatie.

Bezoekadres
Atoomweg 6b
9743 AK Groningen
Telefoonnummer: 050-5973000
Ziekmeldnummer: 088-3342334
Opleiding & Advies: 0800-8100
Openingstijden

maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur

Kom eens langs op onze locatie Atoomweg
  • Opleidingen
    Op onze locatie Atoomweg vind je de volgende opleidingen:

    - Gamedeveloper
    - Game artist

  • Locatiegids Atoomweg
    Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle eerstejaarsstudenten een gedrukt exemplaar van de locatiegids. De locatiegids is vooral bedoeld om de studenten wegwijs te maken op de school. Ook de vakantieplanning, lestijden en de in te leveren documenten voordat met een opleiding kan worden gestart zijn in de locatiegids opgenomen.