Alfa-college
GRONINGEN, BBL, niveau 3, opleidingsduur 2 jaar

Allround vakman grond-, weg- en waterwerk

Als Allround vakman grond-, weg- en waterbouw ben je bezig met de aanleg en het onderhoud van infrastructurele werken. Je voert het nodigde grondwerk uit en je hebt een rol in de coördinatie van en controle op het werk.

Schoollocatie voor lessen – Protonstraat 2, Groningen
Centrale technieklocatie – Admiraal de Ruyterlaan 2, Groningen

Maak kennis met de locatie Admiraal de Ruyterlaan

Maak kennis met de locatie Admiraal de Ruyterlaan

Sluiten
 • Iets voor jou?
  - Je hebt belangstelling voor techniek
  - Je kunt goed samenwerken
  - Je kunt goed omgaan met gereedschappen en machines
  - Je vindt ’s nachts en in ploegendiensten werken geen probleem
  - Je vindt het leuk op steeds wisselende projecten te werken
  - Je vindt veel reizen voor je werk geen probleem
  - Je kunt gemakkelijk je weg vinden in steeds andere teams

  Herken je jezelf hierin? Dan is de opleiding Allround vakman grond-, weg- en waterbouw iets voor jou.
 • De opleiding
  De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen.

  Bij deze BBL-opleiding combineer je leren en werken. De theorie leer je op school, terwijl je praktijkervaring opdoet tijdens je werk. Je krijgt winterscholing en zomerscholing.

 • Vakken
  Je leert alles wat je nodig hebt om als vakman grond-, weg- en waterbouw aan de slag te gaan. Een paar voorbeelden zijn:
  - verkeersafzetting inrichten en onderhouden
  - werkterrein inrichten en onderhouden
  - bemaling toepassen en onderhouden
  - kabels en leidingen veiligstellen
  - grond ontgraven, aanvullen, ophogen en verdichten
  - wegfundering aanbrengen
  - riool en rioolconstructies plaatsen/repareren en sleuven in stand houden
  - bermen aanleggen
  - banden en kolken stellen, straatpotten en putranden plaatsen en goten straten
  - verhardingen, straatpotten, goten, banden, kolken en putranden repareren/opnieuw stellen
  - tijdelijke verharding aanbrengen
  - straatmeubilair, hekken en afrasteringen plaatsen
  - grondkering plaatsen
  - werkterrein in afgesproken staat brengen
  - verdelen van de werkzaamheden en collega’s instrueren
  - bewaken kwaliteit en controleren op naleving voorschriften
  - bewaken van de voortgang
  - rapporteren aan leidinggevende

  Algemene vakken

  Naast de vakken die direct met je toekomstige beroep te maken hebben, krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands, loopbaan en burgerschap en rekenen. Dit zijn verplichte vakken, waarvoor je examen doet. Sommige opleidingen hebben ook Engels als verplicht vak. In dat geval telt Engels ook mee voor het diploma. Rekenen telt nog niet mee voor je diploma.

  Keuzedelen

  Je kiest zelf extra vakken (keuzedelen) die passen bij jouw vak, vakgebied of aangrenzend vakgebied. Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Een docent begeleidt je natuurlijk in je keuze als je dat wilt. Per opleiding, en soms ook per school, verschilt het aanbod in keuzevakken. Op de Open dag krijg je meer informatie over keuzedelen.
 • BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg)
  Je combineert werken en leren. Je hebt of zoekt zelf een baan bij een erkend leerbedrijf.
  Bij deze BBL-opleiding combineer je leren en werken. De theorie leer je op school, terwijl je praktijkervaring opdoet tijdens je werk. Je krijgt winterscholing en zomerscholing.

  Winterscholing: januari, februari, maart

  2 dagen per week naar school en 3 dagen per week naar het werk

  Zomerscholing: april t/m december

  1 x per 14 dagen, 1 dag per week naar school

 • Vooropleiding en toelating
  Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s nodig:
  • vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg
  • vmbo-gemengde leerweg
  • vmbo-theoretische leerweg of mavo
  • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4
  • mbo-basisberoepsopleiding (niveau 2)
 • Na je opleiding

  Verder leren

  - Je stroomt door naar niveau 4, bijvoorbeeld de opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw (en Infra) of Middenkaderfunctionaris Infra Weg- en Waterbouw 
  - Met studie en ervaring groei je, als je dat wilt, door naar een leidinggevende functie zoals uitvoerder, toezichthouder, planner of werkvoorbereider

  Aan het werk

  Als allround vakman grond-, weg- en waterbouw werk jij bij aannemers in de infrastructuur. De opdrachtgevers zijn vaak overheden of grote bedrijven, zoals Rijkswaterstaat, gemeentes of havenbedrijven. Ook kleinere bedrijven en particulieren geven opdrachten.
  Je zorgt voor onderhoud van en het aanleggen van:
  - wegconstructies
  - bestratingen
  - waterbouwkundige constructies
  - oeverconstructies
  - rioolconstructies
  Je voert het nodige grondwerk uit, zoals bermen afwerken, taluds maken, sloten en sleuven graven. Je hebt ook coördinerende en controlerende taken.
 • Schoolkosten

  Voor je opleiding betaal je:

  • les- of cursusgeld
  • kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
  • kosten voor extra activiteiten.

  Les- of cursusgeld

  Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO.

  Meer info

  Kijk hier voor meer informatie over schoolkosten en eventuele tegemoetkoming. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen we hier ook meer over vertellen. Bekijk de website van Studers voor meer informatie over lesmateriaal.


 • Studie in cijfers

Misschien ook interessant voor jou?