Alfa-college
GRONINGEN, BOL, BBL, niveau 2, opleidingsduur 2 jaar

Timmerman

Je leert hoe je bouwtechnieken en werkmethodes uit moet voeren op de bouwplaats. Je leert alles over het storten van beton, plaatsen van elementen, uitzetten van een bouwwerk, over profielen en kozijnen stellen. Over het maken van dakwerk, scheidingswanden en plafonds. Ook ga je aan de slag met het afhangen en sluitbaar maken van deuren en ramen.
 • Iets voor jou?

  Iets voor jou?

  - Je wilt technische kennis en inzicht in bouwtechnische constructies krijgen, bijvoorbeeld om tekeningen te lezen
  - Je wilt technische vaardigheden krijgen om op de bouwplaats, samen met anderen, de verbouwing, renovatie of nieuwbouw van bouwwerken te kunnen realiseren
  - Je kunt goed met anderen samenwerken

  Herken je jezelf hierin? Dan is de opleiding Timmerman iets voor jou.
 • De opleiding

  De opleiding

  De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Lees hier de toelichting.
  De opleiding Timmerman bestaat uit vier onderdelen (beoordelingseenheden). Deze sluit je af met een theorie- en praktijkexamen:
  1. uitzetwerk en funderingsbekisting
  2. opgaand werk (een algemene term voor al het werk dat verticaal omhoog gaat)
  3. dakwerk
  4. afbouw timmerwerk

  Een beoordelingseenheid is opgedeeld in beroepstaken, bijvoorbeeld ‘het maken van een ps-balkbekisting’. Om alle facetten van een beroepstaak goed te leren, gebruik je een:
  - opdrachtenmap: hierin staan groeps-, teken-, praktijken theorieopdrachten
  - bouwinfranet: digitaal lesboek met filmpjes, vakkennis en vragen
  - trajectmap: stagemap voor het bijhouden van je voortgang, uren, werkhouding

 • Vakken
  Je volgt onder andere de volgende vakken:
  - toegepaste wiskunde
  - natuurkunde
  - mechanica
  - projectietekenen
  - tekenen

  Algemene vakken

  Naast de vakken die direct met je toekomstige beroep te maken hebben, krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands en rekenen. Dit zijn verplichte vakken, waarvoor je examen doet. Rekenen telt nog niet mee voor je diploma.

  Keuzedelen

  Je kiest zelf extra vakken (keuzedelen) die passen bij jouw vak, vakgebied of aangrenzend vakgebied. Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Een docent begeleidt je natuurlijk in je keuze als je dat wilt. Per opleiding, en soms ook per school, verschilt het aanbod in keuzevakken. Op de Open dag krijg je meer informatie over keuzedelen.
 • Leerweg

  BOL (school en stage)

  Tijdens de opleiding heb je:
  - theorielessen: minimaal 5 klokuur per week, uitleg d.m.v. digitale lesstof, groepsopdrachten en klassikale lessen, mechanica, wis- en natuurkunde
  - tekenlessen: minimaal 3 klokuur per week, minimaal 3 tekeningen per beroepstaak, 22 extra tekeningen van een beroepssituatie
  - praktijklessen: minimaal 12 klok uur per week, oefenen met de beroepstaken, beoordeling op resultaat en werkhouding, excursies naar bouwplaatsen
  - Nederlands, rekenen, Loopbaan en Burgerschap en sport: 1,5 uur per week Nederlands, 1,5 uur per week rekenen, 2 uur per week sport, 4 themadagen Loopbaan en Burgerschap

  Stage tijdens de BOL
  - Jaar 1: twee keer 7 weken stage
  - Jaar 2: twee keer 12 weken stage
  - Je werkt in je stage bij een erkend leerbedrijf aan beroepstaken
  - Je hebt één terugkomdag per week
  - Een leermeester en docent begeleiden je
  Totaal 32 lesuren per week.

  BBL (werken en school)

  Tijdens de opleiding heb je:
  - theorielessen: minimaal 2 lesuur per schooldag, uitleg aan de hand van de digitale lesstof, wis- en natuurkunde en mechanica
  - tekenlessen: minimaal 4 lesuren per schooldag, minimaal 5 tekeningen per beroepstaak, 22 extra tekeningen van waar je op de bouw mee bezig bent
  - begeleiding, voortgang: per periode (10 weken) voortgangsbespreking
  - Nederlands, rekenen, Loopbaan en Burgerschap: 1 lesuur per schooldag Nederlands, 1 lesuur per schooldag rekenen, 1 lesuur per periode (10 weken) Loopbaan en Burgerschap.
  Totaal 8 lesuren per schooldag
 • Vooropleiding
  Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s nodig:
  - vmbo-diploma bb
  - leerwerktraject(en) in de sector techniek
  - leerwerktraject(en) in een andere sector met in je vakkenpakket wiskunde of NASK1
  - mbo-diploma van soortgelijke opleiding, niveau 1 (Entree-opleiding)
 • Na je opleiding

  Verder leren

  Je stroomt door naar een opleiding op niveau 3, zoals:

  - Allround timmerman
  - Allround metselaar
  - een andere mbo-opleiding

  Aan het werk

  Als je kiest voor de bouw, kun je veel kanten op. Je werkt bijvoorbeeld:
  - als timmerman bij een bouwbedrijf of via uitzendbureau
  - bij de technische dienst van een woningbouwvereniging

 • Schoolkosten

  Voor je opleiding betaal je:

  • les- of cursusgeld
  • kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
  • kosten voor extra activiteiten.

  Les- of cursusgeld

  Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO.

  Meer info

  Kijk hier voor meer informatie over schoolkosten en eventuele tegemoetkoming. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen we hier ook meer over vertellen. Bekijk de website van Studers voor meer informatie over lesmateriaal.

 • Studie in cijfers

  Studie in cijfers

  Studie in Cijfers: de studiebijsluiter voor het mbo

  Studie in Cijfers geeft een paar belangrijke kenmerken van een opleiding weer. Helaas is er voor deze opleiding geen studiebijsluiter beschikbaar. Informatie over je kans op een baan in jouw regio vind je op de website van Kans op werk.

Misschien ook interessant voor jou?

 

Voeger

GRONINGEN
 • BBL
Niveau 2