Alfa-college
HOOGEVEEN, BOL, BBL, niveau 4, opleidingsduur 3 jaar

Doktersassistent

Voor de BOL-opleiding Doktersassistent kun je je niet meer aanmelden. Er zijn op dit moment evenveel studenten als opleidingsplaatsen. Als je deze opleiding wilt volgen, wordt je op een wachtlijst geplaatst. Mocht er toch nog iemand uitvallen, dan wordt de eerstvolgende op de wachtlijst uitgenodigd voor een gesprek. We raden je daarom aan je óók aan te melden voor een alternatieve opleidingskeuze.

Als doktersassistent heb je een afwisselende baan met veel verantwoordelijkheden. Je bent het eerste aanspreekpunt voor patiënten, geeft advies en voert zelfstandig (medisch) technische handelingen uit. Ook maak je afspraken met patiënten en assisteer je de arts bij medische behandelingen en onderzoeken. Je werkt samen in een team en onder eindverantwoordelijkheid van een arts.

De intentie is om per september 2020 te starten met een BBL-opleiding Doktersassistent.

Mijn docenten komen uit de praktijk

Mijn docenten komen uit de praktijk

Sluiten

Even twijfelde ik nog tussen de havo en het mbo, maar een rondleiding en een gesprek met een docent hebben me snel overtuigd.

Ik woon in Hoogeveen dus de school is lekker dichtbij. Bij de opleiding Doktersassistent krijg ik vakken die ik echt interessant vind! Zo kan ik inmiddels injecteren, wonden verzorgen, verbandjes leggen, hartslag meten, balie- en telefoongesprekken voeren. Het vak medische kennis vind ik het leukst.

Mijn docenten komen uit de praktijk. Hun ervaring helpt mij enorm. Ze komen met praktijkvoorbeelden, die goed aansluiten bij de lesstof.

Ook kennen ze mij allemaal. Ik kan met al mijn vragen bij ze terecht. Regelmatig heb ik een gesprek met mijn mentor. Ik ben nogal snel afgeleid en hiervoor hebben we samen naar een oplossing gezocht.

Mijn tip? Doktersassistent is een gewilde opleiding, wacht dus niet te lang met aanmelden. ik zit in een klas met zo'n 30 studenten. Tijdens de praktijklessen wordt de klas gesplitst. Dat is wel fijn, want er is dan meer tijd en aandacht voor jou!

Stella Abrahams
Student opleiding Doktersassistent

 • Iets voor jou?
  - Je doet graag verantwoordelijk werk
  - Je werkt graag met mensen
  - Je hebt interesse in de gezondheidszorg
  - Je bent sociaal
  - Je bent communicatief vaardig
  - Je hebt een goed inlevingsvermogen
  - Je neemt graag het initiatief
  - Je werkt nauwkeurig

  Herken jij jezelf hierin, dan is de opleiding Doktersassistent iets voor jou!
 • De opleiding
  De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen.

  Tijdens de opleiding leer je:
  - hoe je patiënten te woord staat
  - voorlichting en advies geven
  - medische kennis en het gebruik van medicijnen
  - de arts helpen bij verschillende behandelingen
  - tijdens spreekuur zelfstandig oren uitspuiten, injecties geven enzovoort

  Daarnaast verricht je eenvoudige laboratoriumonderzoeken. Administratie en voorraadbeheer is ook een onderdeel van de opleiding. De opleidingsduur hangt mede af van je eigen studietempo: gemiddeld 3 jaar.

 • Vakken

  Tijdens de opleiding werk je aan taken en opdrachten. Je volgt de volgende vakken:
  - Communicatie
  - Medische kennis
  - Medische terminologie
  - Medisch technisch handelen
  - Anatomie
  - Medische administratie
  - Balie- en telefoontraining
  - Triage
  - Kennis over het huisartseninformatiesysteem

  Algemene vakken

  Naast de vakken die direct met je toekomstige beroep te maken hebben, krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan en burgerschap. Dit zijn verplichte vakken, waarvoor je examen doet. Rekenen telt nog niet mee voor je diploma.

  Keuzedelen

  Je kiest zelf extra vakken (keuzedelen) die passen bij jouw vak, vakgebied of aangrenzend vakgebied. Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Een docent begeleidt je natuurlijk in je keuze als je dat wilt.

  Je hebt de keuze uit:
  - 'Medische kennis verdieping'
  - 'Speciale doelgroepen'
 • Leerweg

  BOL

  In de BOL ga je naar school en loop je stage. De stage is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Alle opgedane kennis kan onder begeleiding uitgevoerd worden in de stage. De stage bestaat uit 3 of 4 keer een periode van 9/10 weken. De plek waar je stage loopt, wordt door de school geregeld. Ook zijn er korte snuffelstages.

  BBL

  De intentie is om per september 2020 te starten met de BBL-opleiding. In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) combineer je werken en leren. Je zoekt zelf een baan bij een erkend leerbedrijf en je gaat één dag per week naar school.
 • Vooropleiding en toelating
  Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s of bewijzen nodig:
  - vmbo kaderberoepsgerichte-, gemengde- of theoretische leerweg
  - overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 havo of vwo
  - mbo-opleiding op niveau 2 of 3

  Ben je 18 jaar of ouder en heb je een havo-diploma of mbo-diploma op niveau 4? Dan is het mogelijk om versneld (in 2 jaar) je diploma te behalen. Ook met een niveau 3 zorgopleiding is dit mogelijk. Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we deze mogelijkheid met je.
 • Na je opleiding

  Verder leren

  Na de opleiding Doktersassistent word je onder andere toegelaten tot de volgende hbo-opleidingen:
  - verpleegkunde
  - fysiotherapie
  - diëtetiek
  - ergotherapie
  - OK-assistent
  - soms ook praktijkondersteuner

  Aan het werk

  Als gediplomeerd doktersassistent werk je bijvoorbeeld in een huisartsenpraktijk, huisartsenpost (avond-nacht en weekenden), poliklinieken van ziekenhuizen, arbodienst, COA (zorg voor asielzoekers) en bij afdelingen van de GGD zoals jeugdgezondheidszorg. Je hebt een afwisselende baan met veel verantwoordelijkheden. Je bent een belangrijke schakel in de gezondheidszorg waarbij je telefoon beantwoordt, advies geeft en zelfstandig medisch technische handelingen uitvoert zoals: oren uitspuiten, injecties geven en het begeleiden van patiënten met chronische aandoeningen. Je draagt zorg voor goede administratieve verslaglegging.
 • Schoolkosten

  Voor je opleiding betaal je:

  • les- of cursusgeld
  • kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal (gemiddeld 200 euro per jaar)
  • kosten voor extra activiteiten

  Voor je opleiding betaal je verder:


  • hepatitis-B vaccinatie. Deze vaccinatie is verplicht voor doktersassistenten.

  Les- of cursusgeld

  Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO

  Meer info
  Kijk hier voor meer informatie over schoolkosten en eventuele tegemoetkoming. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen we hier ook meer over vertellen. Bekijk de website van Studers voor meer informatie over lesmateriaal.

 • Studie in cijfers

  Studie in cijfers

  Studie in Cijfers: de studiebijsluiter voor het mbo.

  Studie in Cijfers geeft een paar belangrijke kenmerken van een opleiding weer. Informatie over je kans op een baan in jouw regio vind je op de website van Kans op werk.

Misschien ook interessant voor jou?