Alfa-college
GRONINGEN, BOL, niveau 4, opleidingsduur 3 jaar

Onderwijsassistent

Vind je het leuk om met kinderen en jongeren te werken in het onderwijs? Ben je sociaal, betrokken, creatief, praktisch, verzorgend en behulpzaam? Deze eigenschappen komen goed van pas als je als onderwijsassistent aan de slag gaat. Je bent de spil in de klas: leerlingen kunnen bij jou terecht met al hun vragen, je biedt ze hulp, ondersteuning en een luisterend oor waar nodig. Je kunt aan de slag in bijvoorbeeld het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs.

Mijn docent staat altijd voor me klaar

Mijn docent staat altijd voor me klaar

Sluiten
​De sfeer op mijn opleiding is hartstikke gezellig. Zelfstandig werken leer je zeker, maar je staat er niet alleen voor. Iedereen helpt elkaar. Met docenten is het contact goed. Ze staan altijd voor je klaar, geven direct antwoord op vragen of komen er nog snel op terug, bijvoorbeeld via de mail.

Als je geen hulp nodig hebt, dan kun je lekker zelfstandig aan de slag. Ze pushen je niet onnodig. Je zit voor jezelf op school, je moet het zelf doen en willen, docenten begeleiden je slechts.

Elke student heeft een eigen coach. Daar heb je veel aan. Hij of zij helpt je met het kiezen van de juiste stage. Je coach geeft ondersteuning, maar kiest niet voor jou. Hij of zij staat voor je klaar, zonder de leiding over te nemen.

Sharon
student Onderwijsassistent
 • Iets voor jou?
  • Je ondersteunt en begeleidt leerlingen zowel individueel als in groepjes
  • Je kunt je inleven in de verschillende leeftijdsgroepen
  • Je ondersteunt de leerkracht bij diverse werkzaamheden
  • Je vindt het leuk om dingen te regelen en te plannen
  • Je bent sociaal vaardig en maakt gemakkelijk contact met mensen van verschillende leeftijden
  • Je bent flexibel en denkt graag in mogelijkheden
  • Je durft het aan om voor de klas te staan en waar nodig zelfstandig les te geven
  • Je weet informatie op een aansprekende manier over te brengen
  • Je straalt rust en stabiliteit uit

  Herken jij jezelf hierin? Dan ben je als onderwijsassistent helemaal op je plek!


 • De opleiding

  De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen.

  In het eerste leerjaar word je breed opgeleid zodat je de basis van het werken met kinderen in theorie goed beheerst. Aan het eind van het eerste jaar maak je in overleg de keuze voor pedagogisch medewerker kinderopvang, gespecialiseerd pedagogisch medewerker of onderwijsassistent. Vanaf dat moment worden de vakken specifiek aangeboden voor het beroepsprofiel dat je gekozen hebt. Door middel van keuzedelen in het tweede en derde leerjaar kun je je verder specialiseren in deze beroepen.

  Je hebt per leerjaar een vaste coach. Met je coach heb je regelmatig overleg over jouw leerproces.

 • Vakken
  • Pedagogiek
  • Ontwikkelingspsychologie
  • Communicatie
  • Zorg
  • Methodiek
  • Leren lesgeven
  • Spel
  • Drama
  • Muziek
  • Studieloopbaanbegeleiding

  Algemene vakken

  Naast de vakken die direct met je toekomstige beroep te maken hebben, krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands, Engels en rekenen. Dit zijn verplichte vakken, waarvoor je examen doet. Andere algemene vakken zijn: Sport (Fit for life) en Loopbaanoriëntatie en -begeleiding.

  Keuzedelen

  Je kiest zelf extra vakken (keuzedelen) die passen bij jouw interesse of aangrenzend vakgebied. Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Een docent begeleidt je natuurlijk in je keuze als je dat wilt. De keuzedelen zijn volop in ontwikkeling. Je kunt nu bijvoorbeeld kiezen uit het Pabo-traject, MBO-HBO of IKC (Integraal Kindcentrum).
 • Opleiding in beeld - video's

  Marco, Kimberly en Anika

  Bekijk hier het filmpje ‘Hallo MBO’ dat studenten Marco Groenbroek, Kimberly Houwen en Anika Blok van de opleiding Onderwijsassistent maakten tijdens hun stage.

 • Leerweg

  Naast de theorie- en praktijklessen op school ga je ook veel praktijkervaring opdoen door middel van stage. Inzet, samenwerken en initiatief nemen zijn niet alleen van belang op school, maar zeker ook tijdens je stage. We vragen hierin een professionele beroepshouding van jou. In het eerste jaar ga je één dag per week op stage. Deze stage heeft een oriënterend karakter. Behalve die éne dag per week heb je in het eerste leerjaar twee extra stageweken. In het tweede jaar zijn er twee stagedagen per week en in het derde leerjaar wordt dit uitgebreid naar drie dagen stage per week. Zowel in het tweede als derde leerjaar richt je je op het uitvoeren van praktijkexamens op je stageplek. Daarnaast kun je in het buitenland stage lopen. Je kunt zelf je stageplek regelen, zolang dit een erkend stageadres is.

 • Vooropleiding en toelating

  Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s of bewijzen nodig:

  • mbo-diploma niveau 2, 3 of 4
  • vmbo-diploma kb, gl of tl
  • overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 havo of vwo.
 • Na je opleiding

  Verder leren?

  Veel studenten gaan met hun diploma Onderwijsassistent niveau 4 een van deze aansluitende hbo-opleidingen volgen:

  • Pabo
  • Specifieke lerarenopleiding voor b.v. Geschiedenis, Engels
  • Logopedie
  • Pedagogiek
  • Toegepaste psychologie

  Daarnaast kun je met je niveau 4-diploma natuurlijk ook instromen bij andere hbo-opleidingen.

  Aan het werk

  Als gediplomeerd onderwijsassistent ga je bijvoorbeeld aan het werk in:

  • het basisonderwijs
  • het voortgezet onderwijs (vo)
  • het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
  • het speciaal onderwijs (leerlingen met een beperking, leerstoornis of gedragsprobleem)
  • het volwassenenonderwijs
  • een Integraal Kindcentrum (IKC).
 • Schoolkosten

  Voor je opleiding betaal je:

  • les- of cursusgeld
  • kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
  • kosten voor extra activiteiten.

  Les- of cursusgeld

  Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO.

  Meer info

  Kijk hier voor meer informatie over schoolkosten en eventuele tegemoetkoming. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen we hier ook meer over vertellen. Bekijk de website van Studers voor meer informatie over lesmateriaal.

 • Studie in cijfers

  Studie in cijfers

  Studie in Cijfers: de studiebijsluiter voor het mbo.  

  Studie in Cijfers geeft een paar belangrijke kenmerken van een opleiding weer. Informatie over je kans op een baan in jouw regio vind je op de website van Kans op werk.

Misschien ook interessant voor jou?