Alfa-college
HARDENBERG, BOL, BBL, niveau 4, opleidingsduur 2 jaar

Onderwijsassistent

Wie onderwijsassistent wil worden, snapt hoe leerlingen van verschillende leeftijden denken. Je assisteert de groepsleerkracht en helpt bij het uitleggen van onderwijsactiviteiten, opdrachten, administratieve taken en het organiseren van schoolactiviteiten. Dankzij jou krijgt iedere leerling evenveel aandacht!

Mijn docent staat altijd voor me klaar

Mijn docent staat altijd voor me klaar

Sluiten
​De sfeer op mijn opleiding is hartstikke gezellig. Zelfstandig werken leer je zeker, maar je staat er niet alleen voor. Iedereen helpt elkaar. Met docenten is het contact goed. Ze staan altijd voor je klaar, geven direct antwoord op vragen of komen er nog snel op terug, bijvoorbeeld via de mail.

Als je geen hulp nodig hebt, dan kun je lekker zelfstandig aan de slag. Ze pushen je niet onnodig. Je zit voor jezelf op school, je moet het zelf doen en willen, docenten begeleiden je slechts.

Elke student heeft een eigen coach. Daar heb je veel aan. Hij of zij helpt je met het kiezen van de juiste stage. Je coach geeft ondersteuning, maar kiest niet voor jou. Hij of zij staat voor je klaar, zonder de leiding over te nemen.

Sharon
student Onderwijsassistent
 • Iets voor jou?
  - Je vindt Taal en Rekenen leerzame vakken.
  - Je werkt graag met kinderen.
  - Je vindt het leuk om dingen te regelen en te plannen.
  - Je maakt gemakkelijk contact met mensen van verschillende leeftijden.

  Dan ben je als onderwijsassistent helemaal op je plek!
 • De opleiding
  De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen.

  Vaardigheden en werkprocessen

  De opleiding Onderwijsassistent is zowel praktisch- als theoretisch ingericht. Je werkt veel samen met andere studenten in projecten. Vaardigheden als lesgeven, samenwerken, presenteren en het organiseren van activiteiten leer je nu eenmaal het best door te doen en veel te oefenen. Daarnaast doe je kennis op via opdrachten en toetsen.

  BPV-opdrachten (stage)

  BPV-opdrachten waaraan je werkt:
  - samenwerken
  - zelfinzicht
  - initiatieven nemen
  - stressbestendigheid
  - flexibiliteit
  - verantwoordelijkheidsgevoel
  - doorzettingsvermogen
  - creativiteit en planmatig werken
 • Vakken

  Een aantal onderwijsvakken:
  - Ontwikkeling en omgeving
  - Methodiek
  - Professioneel werken
  - Muzisch creatieve vakken

  Algemene vakken

  Naast de vakken die direct met je toekomstige beroep te maken hebben, krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands en rekenen. Dit zijn verplichte vakken, waarvoor je examen doet. Engels is ook een verplicht vak en telt mee voor je diploma.

  Keuzedelen

  Je kiest zelf extra vakken (keuzedelen) die passen bij jouw vak, vakgebied of aangrenzend vakgebied. Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Een docent begeleidt je natuurlijk in je keuze als je dat wilt. Per opleiding, en soms ook per school, verschilt het aanbod in keuzevakken. Op de Open dag krijg je meer informatie over keuzedelen.

  Coach en portfolio

  Je hebt een vaste coach en je opdrachten en vorderingen worden vastgelegd in een verzamelmap: het portfolio. Je coach en jij bespreken een aantal malen per jaar de inhoud van je portfolio. 

   

 • Leerweg

  BOL

  Jaar 1

  - In leerjaar 1 loop je vanaf november 1 dag per week stage
  - de andere 4 dagen ga je naar school

  Jaar 2

  - In leerjaar 2 ga je 2 dagen naar de stage-instelling. 
  - De andere 3 dagen ga je naar school

  Jaar 3

  - In leerjaar 3 ga je 3 dagen naar de stage-instelling. 
  - De andere 2 dagen ga je naar school.

  BBL

  In de BBL geldt dat je zelf voor een werkplek zorgt van minimaal 20 uur per week. Daarnaast ga je een aantal dagdelen per week naar school. De BBL wordt alleen aangeboden na het behalen van niveau 3 en bij voldoende deelnemers.

  Let op!
  - Inschrijving is alleen mogelijk indien men beschikt over een leerwerkplek bij een erkend leerbedrijf.
  - De opleiding start alleen bij voldoende deelname.

  Neem voor de actuele informatie contact op met het servicepunt van de locatie. Bel 0523 282222 of mail naar servicepunt.hard@alfa-college.nl.

   

   
 • Vooropleiding en toelating
  Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s of bewijzen nodig:
  - vmbo-kb, gl, tl
  - mavo
  - overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 havo
  - overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 vwo
  - diploma van een mbo-opleiding op niveau 3
 • Na je opleiding

  Verder leren

  Je kunt er ook voor kiezen om verder te leren. Dan kun je een vervolgopleiding doen aan het hbo:
  - pabo
  - lerarenopleiding
  - logopedie
  - pedagogiek

  Aan het werk

  Als onderwijsassistent kun je aan het werk:
  - op de basisschool
  - op de buitenschoolse opvang (BSO)
  - op brede scholen (IKC)
  - in het voortgezet onderwijs
  - in het beroepsonderwijs

  Je kunt ook aan de slag in het speciale onderwijs, dus op scholen voor leerlingen met een:
  - handicap
  - leerstoornis
  - gedragsprobleem

  Instroomeisen Pabo vanaf 2016

  - Kom je van de havo en heb je geen eindexamen gedaan in aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde of biologie? Dan doe je eerst een toelatingstoets voor elk vakgebied waarin je geen eindexamen hebt gedaan.
  - Kom je van een mbo-opleiding? Dan doe je toelatingstoetsen voor de vakgebieden: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek.
 • Schoolkosten

  Voor je opleiding betaal je:

  • les- of cursusgeld
  • kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
  • kosten voor extra activiteiten

  Voor je opleiding betaal je verder:


  • kosten voor de aanschaf van een laptop.

  Les- of cursusgeld

  Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO

  Meer info
  Kijk hier voor meer informatie over schoolkosten en eventuele tegemoetkoming. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen we hier ook meer over vertellen. Bekijk de website van Studers voor meer informatie over lesmateriaal. • Studie in cijfers

  Studie in cijfers

  Studie in Cijfers: de studiebijsluiter voor het mbo.

  Studie in Cijfers geeft een paar belangrijke kenmerken van een opleiding weer. Informatie over je kans op een baan in jouw regio vind je op de website van Kans op werk.

Misschien ook interessant voor jou?