Alfa-college

Hier laat ik mijn creativiteit de vrije loop

Hier laat ik mijn creativiteit de vrije loop

Sluiten
Creatief bezig zijn. Actief aan de slag met mensen. Dat is wat ik wil. Daarom is dit dé opleiding voor mij. We werken veel in groepjes aan creatieve opdrachten, zoals een film maken. En in een vak zoals drama kan ik me volop uitleven. Ja, deze opleiding is helemaal wat ik ervan verwacht.

Ik loop stage op de buitenschoolse opvang waar ik vroeger zelf op heb gezeten. Sommige begeleiders kenden me nog. Het is echt leuk. Kinderen zijn altijd vrolijk en ik heb echt een band met ze gekregen. Het lijkt me geweldig om straks te werken met kinderen of jongeren.

Jonas Ghebrehiwot
student pedagogisch medewerker
 • Iets voor jou?
  - Je hebt interesse in mensen en vooral kinderen
  - Je luistert en communiceert goed
  - Je bent flexibel
  - Je bent creatief
  - Je neemt graag het initiatief
  - Je bent een doorzetter
  - Je vindt het leuk om jezelf beter te leren kennen

  Herken jij jezelf hierin? Dan is de opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang iets voor jou.
 • De opleiding

  De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen

  De officiële naam van deze opleiding is Pedagogisch Werk (Pedagogisch medewerker kinderopvang). Deze naam komt op je diploma te staan.

  Algemeen eerste jaar: pedagogisch werk

  De opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang valt onder de opleidingsrichting pedagogisch werk. In het eerste leerjaar word je breed opgeleid zodat je de basis van het werken met kinderen in theorie goed beheerst.

  Aan het begin van de opleiding kies je één van deze drie richtingen:
  - Pedagogisch medewerker kinderopvang (niveau 3)
  - Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (niveau 4)
  - Onderwijsassistent (niveau 4)

  Vanaf dan krijg je vakken specifiek voor het beroep dat je gekozen hebt. Met extra vakken (keuzedelen) in het tweede en derde leerjaar kun je je nog verder specialiseren in deze beroepen.

  Tijdens dit eerste leerjaar leer je basisvaardigheden en theorie die belangrijk zijn voor het werken met kinderen:
  - communicatie
  - pedagogiek
  - ontwikkelingspsychologie
  - expressie (spel, beeldende vorming, muziek, drama)
  - zorg

 • Vakken

  Tijdens de opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang krijg je onder andere de vakken:
  - Pedagogiek
  - Ontwikkelingspsychologie
  - Methodiek
  - Spel
  - Drama
  - Muziek
  - Studieloopbaan (SLB)
  - Engels
  - Sport: Fit for Life

  Algemene vakken

  Naast de vakken die direct met je toekomstige beroep te maken hebben, krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands, rekenen, loopbaan en burgerschap. Dit zijn verplichte vakken, waarvoor je examen doet.

  Keuzedelen

  Je kiest zelf extra vakken (keuzedelen) die passen bij jouw vak, vakgebied of aangrenzend vakgebied. Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Een docent begeleidt je natuurlijk in je keuze als je dat wilt.


  Competenties

  Je werkt aan de volgende eigenschappen en vaardigheden:
  - begeleiden
  - samenwerken
  - presenteren
  - formuleren en rapporteren
  - aandacht en begrip tonen
  - reflecteren

  Deze competenties krijgen in projecten, themaweken en competentieopdrachten veel aandacht.
 • Leerweg
  Naast de theorie- en praktijklessen op school ga je ook veel praktijkervaring opdoen in de beroepspraktijkvorming (BPV = stage).

  Jaar 1: 1 dag per week stage + twee extra weken stage
  Jaar 2: 2 dagen stage per week
  Jaar 3: 3 dagen stage per week

  Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

  Je werkt op school en tijdens de stage aan opdrachten en onderdelen van het beroep. Daarnaast werk je aan een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Je leert jezelf beter kennen, ontdekt je mogelijkheden en grenzen en leert hoe belangrijk samenwerken is. Je hebt een vaste Studieloopbaanbegeleider (Slb’er). Met je vaste Slb’er bespreek je een aantal keren per jaar je leerproces en dit wordt vastgelegd.
 • Vooropleiding en toelating

  Voor de opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang heb je één van de volgende diploma’s nodig:
  - vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  - overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 havo of vwo
  - mbo-diploma van een verwante vakgerichte opleiding op niveau 2

 • Na je opleiding

  Verder leren

  Je stroomt door naar een opleiding op niveau 4. Denk bijvoorbeeld aan Onderwijsassistent of Gespecialiseerd pedagogisch medewerker.

  Aan het werk

  Je zorgt voor een veilige, gezellige en uitdagende leefomgeving en hebt geregeld contact met ouders. Je stimuleert de ontwikkeling van de kinderen die aan je zorgen zijn toevertrouwd, altijd in samenwerking met anderen. Je werkt bijvoorbeeld op een:
  - kinderdagverblijf
  - peuterspeelzaal
  - voorschool
  - buitenschoolse opvang
  - basisschool
 • Schoolkosten

  Voor je opleiding betaal je:

  • lesgeld
  • kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
  • kosten voor extra activiteiten.

  Lesgeld

  Lesgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en lesgeld zie de website van DUO.

  Meer info

  Kijk hier voor meer informatie over schoolkosten en eventuele tegemoetkoming. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen we hier ook meer over vertellen. Bekijk de website van Studers voor meer informatie over lesmateriaal.

 • Studie in cijfers

  Studie in cijfers

  Studie in Cijfers: de studiebijsluiter voor het mbo.

  Studie in Cijfers geeft een paar belangrijke kenmerken van een opleiding weer. Informatie over je kans op een baan in jouw regio vind je op de website van Kans op werk.

Misschien ook interessant voor jou?