Alfa-college
GRONINGEN, BBL, BOL, niveau 3, opleidingsduur 3 jaar

Pedagogisch medewerker kinderopvang

Als pedagogisch medewerker kinderopvang bied je opvang en ondersteuning aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Je werkt bijvoorbeeld op een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang.

Hier laat ik mijn creativiteit de vrije loop

Hier laat ik mijn creativiteit de vrije loop

Sluiten
Creatief bezig zijn. Actief aan de slag met mensen. Dat is wat ik wil. Daarom is dit dé opleiding voor mij. We werken veel in groepjes aan creatieve opdrachten, zoals een film maken. En in een vak zoals drama kan ik me volop uitleven. Ja, deze opleiding is helemaal wat ik ervan verwacht.

Ik loop stage op de buitenschoolse opvang waar ik vroeger zelf op heb gezeten. Sommige begeleiders kenden me nog. Het is echt leuk. Kinderen zijn altijd vrolijk en ik heb echt een band met ze gekregen. Het lijkt me geweldig om straks te werken met kinderen of jongeren.

Jonas Ghebrehiwot
student pedagogisch medewerker
 • Iets voor jou?

  - Je hebt interesse in mensen en vooral kinderen
  - Je luistert en communiceert goed
  - Je vindt het leuk om activiteiten te bedenken en uit te voeren
  - Je bent flexibel
  - Je bent creatief
  - Je neemt graag het initiatief
  - Je bent een doorzetter
  - Je vindt het leuk om jezelf beter te leren kennen
  - Je houdt graag de werkomgeving veilig en schoon

  Herken jij jezelf hierin? Dan is de opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang iets voor jou! 


 • De opleiding

  De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen

  De officiële naam van deze opleiding is Pedagogisch Werk (Pedagogisch medewerker kinderopvang). Deze naam komt op je diploma te staan.

  Algemeen eerste jaar: pedagogisch werk

  De opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang valt onder de opleidingsrichting pedagogisch werk. In het eerste leerjaar word je breed opgeleid zodat je de basis van het werken met kinderen in theorie goed beheerst. Daarnaast start je vanaf dag 1 met een stage in de kinderopvang.

  Aan het begin van de opleiding kies je één van deze drie richtingen:
  - Pedagogisch medewerker kinderopvang (niveau 3)
  - Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (niveau 4)
  - Onderwijsassistent (niveau 4)

  Vanaf dan krijg je vakken specifiek voor het beroep dat je gekozen hebt. Met extra vakken (keuzedelen) in het tweede en derde leerjaar kun je je nog verder specialiseren in deze beroepen.

  Tijdens dit eerste leerjaar leer je basisvaardigheden en theorie die belangrijk zijn voor het werken met kinderen:
  - communicatie
  - pedagogiek
  - ontwikkelingspsychologie
  - expressie (spel, beeldende vorming, muziek, drama)
  - zorg

  Naast de theorie- en praktijklessen op school ga je ook veel praktijkervaring opdoen in de beroepspraktijkvorming (BPV = stage). 

  Jaar 1: 1 dag per week stage + drie extra weken stage
  Jaar 2: 2 dagen stage per week + twee extra weken stage
  Jaar 3: 3 dagen stage per week + twee extra weken stage

 • Vakken

  Tijdens de opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang krijg je onder andere de vakken:
  - Pedagogiek
  - Ontwikkelingspsychologie
  - Methodiek
  - Spel
  - Drama
  - Muziek
  - Studieloopbaan (SLB)
  - Engels
  - Sport: Fit for Life

  Algemene vakken

  Naast de beroepsgerichte vakken, krijg je ook les in bijvoorbeeld Nederlands, rekenen, loopbaan en burgerschap. En voor deze vakken doe je ook examen.

  Keuzedelen

  Je kiest zelf extra vakken (keuzedelen) die passen bij jouw vak of persoonlijke interesses. Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Een docent begeleidt je natuurlijk in je keuze als je dat wilt.

  Competenties

  Je werkt aan de volgende eigenschappen en vaardigheden:
  - begeleiden
  - samenwerken
  - presenteren
  - formuleren en rapporteren
  - aandacht en begrip tonen
  - reflecteren

 • Leerweg
  Bij de BOL-opleiding (beroepsopleidende leerweg) ga je naar school en loop je stage bij een erkend leerbedrijf. In het eerste leerjaar loop je één dag per week stage. In het tweede en derde leerjaar ga je 2 tot 3 dagen per week naar stage. 
 • Vooropleiding en toelating

  Voor de opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang heb je één van de volgende diploma’s nodig:
  - vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  - overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 havo of vwo
  - mbo-diploma van een verwante vakgerichte opleiding op niveau 2

 • Na je opleiding

  Verder leren

  Je stroomt door naar een opleiding op niveau 4. Denk bijvoorbeeld aan Onderwijsassistent of Gespecialiseerd pedagogisch medewerker.

  Aan het werk

  Je zorgt voor een veilige, gezellige en uitdagende leefomgeving en hebt geregeld contact met ouders. Je stimuleert de ontwikkeling van de kinderen die aan je zorgen zijn toevertrouwd, altijd in samenwerking met anderen. Je werkt bijvoorbeeld op een:
  - kinderdagverblijf
  - peuterspeelzaal
  - voorschoolse opvang
  - buitenschoolse opvang
 • Schoolkosten

  Voor je opleiding betaal je:

  • lesgeld
  • kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
  • kosten voor extra activiteiten.

  Lesgeld

  Lesgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en lesgeld zie de website van DUO.

  Meer info

  Kijk hier voor meer informatie over schoolkosten en eventuele tegemoetkoming. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen we hier ook meer over vertellen. Bekijk de website van Studers voor meer informatie over lesmateriaal.

 • Studie in cijfers

  Studie in cijfers

  Studie in Cijfers: de studiebijsluiter voor het mbo.  

  Studie in Cijfers geeft een paar belangrijke kenmerken van een opleiding weer. Informatie over je kans op een baan in jouw regio vind je op de website van Kans op werk.

Misschien ook interessant voor jou?