Alfa-college
HARDENBERG, BOL, niveau 3, opleidingsduur 3 jaar

Pedagogisch medewerker kinderopvang

Als pedagogisch medewerker kinderopvang lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van jonge kinderen. Je leert ze beter bewegen of emoties uiten. Dit doe je bijvoorbeeld met creatieve en prikkelende spelletjes, die jij zelf hebt bedacht. Bij jou voelt een kind zich veilig en vertrouwd!

Hier laat ik mijn creativiteit de vrije loop

Hier laat ik mijn creativiteit de vrije loop

Sluiten
Creatief bezig zijn. Actief aan de slag met mensen. Dat is wat ik wil. Daarom is dit dé opleiding voor mij. We werken veel in groepjes aan creatieve opdrachten, zoals een film maken. En in een vak zoals drama kan ik me volop uitleven. Ja, deze opleiding is helemaal wat ik ervan verwacht.

Ik loop stage op de buitenschoolse opvang waar ik vroeger zelf op heb gezeten. Sommige begeleiders kenden me nog. Het is echt leuk. Kinderen zijn altijd vrolijk en ik heb echt een band met ze gekregen. Het lijkt me geweldig om straks te werken met kinderen of jongeren.

Jonas Ghebrehiwot
student pedagogisch medewerker

Sharon vertelt over deze opleiding

Sharon vertelt over deze opleiding

Sluiten
 • Iets voor jou?
  - Je vindt het leuk om te zien hoe een kind de wereld ontdekt.
  - Je wilt een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jonge kinderen.
  - Je maakt gemakkelijk contact met kinderen en hun ouders.
  - Je kunt inspelen op de wensen en behoeften van kinderen

  Word dan pedagogisch medewerker kinderopvang!
 • De opleiding
  De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen.

  Je werkt met de doelgroep kinderen van 0 tot 12 jaar. Daarvoor heb je speciale basisvaardigheden nodig.

  Leerjaar 1

  Je leert basisvaardigheden waarbij we veel aandacht besteden aan de thema’s:
  - Communicatie
  - Methodiek
  - Muzisch creatieve vakken
  - Methodisch begeleiden

  BPV-opdrachten (stage)

  Je werkt op school en tijdens de stage aan BPV-opdrachten en onderdelen van het beroep.
  Daarnaast werk je aan een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). Je leert jezelf beter kennen, ontdekt je mogelijkheden en grenzen en leert hoe belangrijk samenwerken is.

  Voorbeelden van BPV-opdrachten:

  - Begeleiden
  - Samenwerken
  - Presenteren
  - Formuleren en rapporteren
  - Aandacht en begrip tonen
  - Reflecteren

  Het Alfa-college geeft deze vaardigheden in projecten, themaweken en BPV-opdrachten veel aandacht.

  Coach en portfolio

  Je hebt een vaste coach en je BPV-opdrachten en vorderingen worden vastgelegd in een verzamelmap: het portfolio.
  Je coach en jij bespreken een aantal malen per jaar de inhoud van je portfolio.

  Diploma

  De officiële naam van deze opleiding is Pedagogisch Werk (Pedagogisch medewerker kinderopvang). Deze naam komt op je diploma te staan.

  Examenfase

  Het laatste jaar van de opleiding is de examenfase, waarin je ook geëxamineerd wordt in het werkveld.
 • Vakken

  Algemene vakken

  Naast de vakken die direct met je toekomstige beroep te maken hebben, krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands en rekenen. Dit zijn verplichte vakken, waarvoor je examen doet. Rekenen telt nog niet mee voor je diploma.

  Keuzedelen

  Je kiest zelf extra vakken (keuzedelen) die passen bij jouw vak, vakgebied of aangrenzend vakgebied. Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Een docent begeleidt je natuurlijk in je keuze als je dat wilt. Per opleiding, en soms ook per school, verschilt het aanbod in keuzevakken. Op de Open dag krijg je meer informatie over keuzedelen.
 • Leerweg

  Jaar 1

  - In leerjaar 1 loop je 1 dag per week stage.
  - Je doet 8 maanden werkveldervaring op bij een stage-instelling.

  Jaar 2

  - In leerjaar 2 ga je 2 dagen naar de stage-instelling.
  - De andere 3 dagen ga je naar school.

  Jaar 3

  - In leerjaar 3 ga je 3 dagen naar de stage-instelling.
  - De andere 2 dagen ga je naar school.

  Het Alfa-college zorgt voor een erkend stageadres.
 • Vooropleiding en toelating
  Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s of bewijzen nodig:
  - vmbo-kb, gl, tl
  - mavo
  - overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 havo
  - overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 vwo
  - diploma Helpende Zorg & Welzijn
 • Na je opleiding
  Als pedagogisch medewerker kinderopvang kun je aan de slag bij:
  - een kinderdagverblijf
  - een peuterspeelzaal
  - buitenschoolse opvang

  Ook kun je als pedagogisch medewerker kinderopvang aan het werk op de basisschool of het IKC / Brede school. Je voert dan geen onderwijskundige werkzaamheden uit, maar je houdt je bezig met pedagogisch-verzorgende taken.
 • Schoolkosten

  Voor je opleiding betaal je:

  • les- of cursusgeld
  • kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal 
  • kosten voor extra activiteiten

  Voor je opleiding betaal je verder:


  • kosten voor de aanschaf van een laptop

  Les- of cursusgeld

  Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO

  Meer info
  Kijk hier voor meer informatie over schoolkosten en eventuele tegemoetkoming. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen we hier ook meer over vertellen. Bekijk de website van Studers voor meer informatie over lesmateriaal.


 • Studie in cijfers

  Studie in cijfers

  Studie in Cijfers: de studiebijsluiter voor het mbo.  

  Studie in Cijfers geeft een paar belangrijke kenmerken van een opleiding weer. Informatie over je kans op een baan in jouw regio vind je op de website van Kans op werk.

Misschien ook interessant voor jou?