Alfa-college
HOOGEVEEN, BBL, BOL, niveau 3, opleidingsduur 3 jaar

Pedagogisch medewerker kinderopvang

Als pedagogisch medewerker kinderopvang bied je opvang en ondersteuning aan kinderen tot 12 jaar. Je werkt bijvoorbeeld op een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, voorschool, buitenschoolse opvang, of in een integraal kindercentrum/brede school. Je hebt opvoedende en verzorgende taken en sommige kinderen geef je extra opvang en ondersteuning.

Je werkt altijd samen met andere professionals. Bij jou is ieder kind veilig en in goede handen!

Let op: De BBL-opleiding duurt twee jaar.

video welzijn

 • Iets voor jou?
  • Je hebt interesse in mensen en vooral kinderen
  • Je luistert en communiceert goed
  • Je bent flexibel
  • Je bent creatief
  • Je neemt graag het initiatief
  • Je bent een doorzetter
  • Je vindt het leuk om jezelf beter te leren kennen

  Herken jij jezelf hierin, dan is werken als pedagogisch medewerker iets voor jou.

 • De opleiding
  De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen.

  Als pedagogisch medewerker zorg je voor een veilige, gezellige en uitdagende leefomgeving. Je hebt geregeld contact met ouders. Je stimuleert de ontwikkeling van de kinderen die aan je zorgen zijn toevertrouwd, altijd in samenwerking met anderen.

  Competenties waaraan je werkt

  Je werkt op school en tijdens de stage aan competentieopdrachten en onderdelen van het beroep. Daarnaast werk je aan een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). Je leert jezelf beter kennen, ontdekt je mogelijkheden en grenzen en leert hoe belangrijk samenwerken is.

  Voorbeelden van competenties:
  - Begeleiden
  - Samenwerken
  - Presenteren
  - Formuleren en rapporteren
  - Aandacht en begrip tonen
 • Vakken

  In het eerste leerjaar zit je samen met studenten van de opleiding Onderwijsassistent en Maatschappelijke zorg in de klas. Tijdens deze opleiding volg je onder andere de vakken:

  • Communicatie en professioneel werken
  • Pedagogiek
  • Ontwikkelingspsychologie
  • Expressie (spel, beeldende vorming, muziek, drama)
  • Zorg (EHBO)
  • Methodisch werken (observeren)

  Algemene vakken

  Naast de vakken die direct met je toekomstige beroep te maken hebben, krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap. Dit zijn verplichte vakken, waarvoor je examen doet. Sommige opleidingen hebben ook Engels als verplicht vak. In dat geval telt Engels ook mee voor het diploma. Rekenen telt nog niet mee voor je diploma.

  Keuzedelen

  Je kiest zelf extra vakken (keuzedelen) die passen bij jouw vak, vakgebied of aangrenzend vakgebied. Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt. Een docent begeleidt je natuurlijk in je keuze als je dat wilt. Per opleiding, en soms ook per school, verschilt het aanbod in keuzevakken.
 • Leerweg

  BOL

  In de BOL ga je vier dagen naar school en loop je in het eerste leerjaar ongeveer 1 dag per week (betaald of onbetaald) stage.
  In het tweede en derde leerjaar ga 2 tot 3 dagen per week naar stage.
  In de BOL helpen we mee met het zoeken naar een erkend stageadres.

  BBL

  De BBL-opleiding duurt twee jaar. In de BBL geldt dat je zelf voor een werkplek zorgt van minimaal 20 uur per week. Daarnaast ga je een aantal dagdelen per week naar school. De BBL wordt alleen aangeboden bij voldoende deelnemers.
 • Vooropleiding en toelating
  Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s nodig:
  - vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  - overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4 havo of vwo
  - mbo niveau 2. Bijvoorbeeld het diploma Helpende zorg en welzijn, dit diploma heeft de voorkeur.
 • Na je opleiding

  Verder leren

  Je kunt doorstromen naar een aansluitende hbo-opleiding. Denk bijvoorbeeld aan: Hbo Social Work.

  Aan het werk

  Met het diploma Pedagogisch medewerker kinderopvang kun je aan het werk:
  - bij een kinderdagverblijf
  - bij een peuterspeelzaal
  - bij een voorschool
  - bij een buitenschoolse opvang
  - op een basisschool. Je voert dan geen onderwijskundige werkzaamheden uit, maar richt je op pedagogisch-verzorgende taken.
 • Schoolkosten

  Voor je opleiding betaal je:

  • les- of cursusgeld
  • kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
  • kosten voor extra activiteiten.

  Les- of cursusgeld

  Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO.

  Meer info

  Kijk hier voor meer informatie over schoolkosten en eventuele tegemoetkoming. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen we hier ook meer over vertellen. Bekijk de website van Studers voor meer informatie over lesmateriaal.


 • Studie in cijfers

  Studie in cijfers

  Studie in Cijfers: de studiebijsluiter voor het mbo.

  Studie in Cijfers geeft een paar belangrijke kenmerken van een opleiding weer. Informatie over je kans op een baan in jouw regio vind je op de website van Kans op werk.

Misschien ook interessant voor jou?