Alfa-college

Kardingerplein

Welkom bij Kardingerplein. Je vindt het Alfa-college in sportcentrum Kardinge. Alle opleidingen Uniformberoepen van het Alfa-college worden hier gegeven.


 

Tot 2023 is de stad Groningen door wegwerkzaamheden minder goed bereikbaar. Dit heeft misschien gevolgen voor je reistijd naar het Alfa-college. Bekijk de actuele verkeerssituatie.


Bezoekadres
Sportcentrum Kardinge 1e verdieping, Kardingerplein 1
9735 AA Groningen
Telefoonnummer: 050-5958100
Ziekmeldnummer: 088-3342334
Opleiding & Advies: 0800-8100
Openingstijden

maandag t/m vrijdag 7:00 - 21:00 uur zaterdag en zondag 10:00 - 17:00 uur

Kom eens langs op onze locatie Kardingerplein

welkom bij kardingerplein

Sluiten
Beste student,

Wat leuk dat je straks bij ons gaat starten met een nieuwe opleiding! We hopen dat het een groot succes wordt en dat je over een tijdje met een tevreden gevoel de school weer verlaat, mét een diploma op zak. Maar dat is later, je staat nu pas aan het begin: een nieuwe school, nieuwe gezichten, een nieuwe omgeving, best spannend allemaal! Wat kun je van ons verwachten en wat verwachten wij als school van jou? Deze locatiewegwijzer maakt het een stukje makkelijker om snel te wennen op je nieuwe school.  

Waar vind je nog meer informatie?
Op AlfaConnect vind je de meest actuele informatie over het Alfa-college. Informatie over je eigen opleiding staat in de studiegids waar je in de introductieweek meer over hoort. Tijdens de opleiding krijg je een coach aan wie je al jouw vragen over de studie kunt stellen. Maak daar gebruik van, want ze helpen je graag! 

We wensen je een hele goede tijd bij  de opleidingen van Uniformberoepen op de locatie Kardingerplein van het Alfa-college. 

Namens alle medewerkers, 

Jaco van Gent 
regiodirecteur Alfa-college Groningen 
 • Locatiefilmpje

  Maak kennis met de locatie

 • Wegwijs op je locatie
  Sportcentrum Kardinge 
  Onze opleidingen van Uniformberoepen bevinden zich in Sportcentrum Kardinge. We gebruiken de voorzieningen van het sportcentrum en de omgeving, zoals de dojo, de sporthal en de Kardingerbult. Daarnaast werken we samen met de locatie van Sport en Bewegen aan de Kardingerweg, waar je o.a. terecht kunt voor het Servicepunt.
   
  Kluisjes
  Op de locatie zijn kluisjes aanwezig. 
   
  ICT-servicepunt  
  Het ICT-servicepunt vind je op de locatie van Sport en Bewegen op de Kardingerweg 48. 

  Bereikbaarheid  
  Op de parkeerplaats van Sportcentrum Kardinge kun je vrij parkeren. De locatie is ook makkelijk te bereiken met de bus: op loopafstand van de school is een Transferium met veel busverbindingen.
 • Lestijden
  Een overzicht van de lestijden

  1e lesuur 08.30 - 09.00 uur
  2e lesuur 09.00 - 09.30 uur
  3e lesuur 09.30 - 10.00 uur
  4e lesuur 10.00 - 10.30 uur
  5e lesuur 10.30 - 11.00 uur
  6e lesuur 11.00 - 11.30 uur 
  7e lesuur 11.30 - 12.00 uur 
  8e lesuur 12.00 - 12.30 uur
  9e lesuur 12.30 - 13.00 uur 
  10e lesuur 13.00 - 13.30 uur 
  11e lesuur 13.30 - 14.00 uur 
  12e lesuur 14.00 - 14.30 uur 
  13e lesuur 14.30 - 15.00 uur 
  14e lesuur 15.00 - 15.30 uur
  15e lesuur 15.30 - 16.00 uur 
  16e lesuur 16.00 - 16.30 uur 
  17e lesuur 16.30 - 17.00 uur
 • Opleidingen

  Uniformberoepen is een verzamelnaam voor de opleidingen: 

  - Beveiliger niveau 2 
  - Beveiliger niveau 3
  - Handhaver Toezicht en Veiligheid niveau 3 
  - Leidinggeven op basis van vakmanschap niveau 4

  Voor meer informatie over deze opleidingen klik je op de linkjes hierboven of op de button hieronder, kies dan voor het interessegebied 'Veiligheid en sport'.
   

 • Gedragsregels

  Belangrijkste gedragsregels

  De gedragsregels die specifiek voor het Kardingerplein gelden, zijn te vinden bij de ingang van onze vleugel. 

  Algemene gedragsregels 
  Samen leren en werken we in een verzorgd en schoon gebouw, en samen zorgen we ervoor dat dit zo blijft. Met ‘respect voor elkaar, respect voor jezelf en respect voor de werksfeer en werkomgeving’.

  Afval 
  Gooi je afval in de afvalbakken.

  Alcohol 
  Het drinken van alcoholische dranken mag alleen bij opleidingsspecifieke onderwijsdoeleinden of evenementen.

  Dieren 
  Alleen hulphonden zijn welkom in het schoolgebouw.

  Eigendommen 
  Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigendommen. Bij beschadiging, verlies of diefstal is het Alfa-college niet aansprakelijk. Het is niet toegestaan om zonder toestemming eigendommen van het Alfa-college mee te nemen.

  Eten, drinken, catering en evenementen 
  Eten en drinken is alleen toegestaan in het restaurant en op de hiervoor geschikte pauzeplekken of (lounge)ruimten in de gangen. Het drinken van water is overal toegestaan met uitzondering van de lokalen. 

  Gewenst gedrag 
  Zorg dat anderen ongestoord kunnen werken of studeren, voorkom geluidsoverlast en breng geen schade toe aan de eigendommen van het Alfa-college of van iemand anders. Bij overlast kunnen maatregelen worden getroffen (op grond van de bepalingen in de algemene voorwaarden bij de onderwijsovereenkomst).

  Informatiebeveiliging en integriteit 
  Bij het verlaten van een werkplek vergrendel je je computer.

  Kledingvoorschrift 
  Sinds 1 augustus 2019 geldt de wettelijke regeling m.b.t. gezichtsbedekkende kleding in gebouwen en op terreinen van de overheid, de zorg, het onderwijs en het openbaar vervoer. Dit betekent dat studenten, medewerkers en bezoekers in de schoolgebouwen, op de schoolterreinen en tijdens onderwijsactiviteiten op school of bij een leerbedrijf geen geheel gezichtsbedekkende kleding of kleding waarbij alleen de ogen zichtbaar zijn, mogen dragen. Het dragen van een mondkapje in verband met het coronavirus valt buiten deze wettelijke regeling.
   
  Gebruik kluisjes
  De groene kluisjes in de gangen op de eerste verdieping zijn voor vrij gebruik. De codes worden dagelijks opnieuw ingesteld (gereset). Lockers kunnen preventief en op verdenking worden gecontroleerd.

  Openingstijden  
  Het gebouw is van maandag t/m vrijdag geopend van 08.00 tot 17.00 uur. Voor enkele locaties gelden uitgebreidere openingstijden, waaronder avondopenstelling.  

  Parkeren voertuigen en rijwielen 
  Parkeer je fiets, scooter, auto of motor op de hiervoor bestemde plaatsen. 
   
  Posters en flyers 
  Wil je posters of flyers verspreiden? Doe dit dan niet zomaar maar overleg het eerst even met één van onze docenten. 

  Rookvrije schoolomgeving 
  Ons schoolterrein is rookvrij. 

  Toegang gebruikers  
  De Alfa-pas moet zorgvuldig gebruikt worden. Het is niet toegestaan om persoonlijk verstrekte sleutels en/of toegangspassen door te geven aan derden en/of te dupliceren. Als passen of sleutels zijn verloren of zoekgeraakt, moet je het Servicepunt van Kardinge hier onmiddellijk van op de hoogte stellen. 

  Wapens en drugs  
  Verdovende middelen en wapens zijn verboden. 
   
  Vluchtwegen en nooduitgangen 
  Vluchtwegen en nooduitgangen moeten vrijgehouden worden. Hier mogen geen voorwerpen worden geplaatst. Zet geen brand- en rookwerende deuren vast in geopende stand.   

  Calamiteit 
  Verlaat het gebouw als het ontruimingssignaal klinkt of als de beveiligingsmedewerker/security host, bedrijfshulpverleners, brandweer- of politiemedewerkers je opdracht geven om dat te doen. Zorg dat je weet waar je naartoe moet bij een calamiteit. Op iedere verdieping hangen plattegronden waarop de vluchtroutes en de blusapparatuur vermeld zijn.   

  Bij een calamiteit bel je zo snel mogelijk het interne noodnummer 088-334 2500. 

  Wat moet je doen bij een calamiteit  
  Het Alfa-college wil een veilige school zijn voor iedereen. Daar doen we ons uiterste best voor. Toch kan er soms iets mis gaan: een ongeval, brand, explosie of zelfs een bommelding. Het Alfa-college moet voorbereid zijn op dat soort noodgevallen, net zoals andere organisaties. Daarom is het belangrijk dat jij weet wat je moet doen in noodgevallen, als je iets naars ziet gebeuren of bij een ruzie die uit de hand loopt.   

  Als er géén medewerker of docent bij is, dan meld jij het noodgeval via het interne noodnummer 088-334 2500.  

   Wat meld je?  
  - Noem je naam en het nummer van het toestel waarmee je belt.  
  - Noem de plaats in het gebouw van het noodgeval. 
  - Beschrijf het soort noodgeval. 
  - Vermeld het tijdstip van het noodgeval. 
  - Beschrijf de toestand van het slachtoffer en/of de situatie. 
  - Vertel welke actie is of wordt ondernomen. 
  - Geef aan of er mensen in gevaar zijn. Zo ja, hoeveel?  
  - Schat in welke externe hulp er nodig is.

  Bedrijfshulpverlening 
  Op alle locaties zijn bedrijfshulpverleners (BHV’ers). Bij een noodgeval komen zij als eerste helpen. Je herkent ze aan gele hesjes. Als de BHV’ers het nodig vinden, kunnen ze het gebouw geheel of gedeeltelijk laten ontruimen. Als dat gebeurt, volg je de instructies hieronder op.
   
  Ontruiming 
  Een ontruiming vindt plaats als er gevaar is. Denk aan brand of een incident vlakbij het schoolgebouw. Elke locatie van het Alfa-college heeft een eigen ontruimingsplan. Luister bij een ontruiming goed naar de BHV’ers en volg hun instructies op. Blijf kalm. Volg de vluchtwegen, blijf bij je klasgenoten en je docent en ga naar de verzamelplaats. Laat je spullen achter. Neem bij een ontruiming vanwege een bommelding alleen spullen mee die je in één handeling kunt pakken, zoals een laptop.

  Instructies 
  Tijdens calamiteiten moet iedereen zich houden aan de volgende stappen:
  1.  Volg de instructies van de docent op.
  2.  Blijf als klas/groep zoveel mogelijk bij elkaar onder leiding van de docent.
  3.  Loop rechts en niet te hard (raak niet in paniek, en volg de aangegeven vluchtroute.
  4.  Help eventuele gehandicapte klasgenoten.
  5.  Voeg je bij de groep op de verzamelplaats en blijf daar ter controle van de docent/ verzamelleider.
  6.  Bij sterke rookontwikkeling: loop gebukt en houd een kledingstuk voor je neus en mond.
  7.  Het gebruik van de lift is ten strengste verboden!
  8.  Houd je aan de instructies van de BHV’er en de professionele hulpverleners (brandweer e.d.).
  9.  Verlaat de verzamelplaats nooit zonder toestemming
   

 • Locatiewegwijzer
  Bekijk hier de Locatiewegwijzer.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed