Alfa-college

VAVO - VWO GRONINGEN

VAVO - VWO GRONINGEN
Locatie
Admiraal de Ruyterlaan 2, GRONINGEN
Type
VAVO
Opleidingsduur
1 jaar

Wat deze opleiding bijzonder maakt 

 • Versneld je vwo-diploma halen in 1 of 2 jaar
 • Je volgt volwassenenonderwijs: je zit hier echt voor jezelf
 • Je krijgt veel persoonlijke aandacht en begeleiding van de docenten
 • In het kort

  Versneld je vwo-diploma halen? Of wil je je vwo-certificaten halen? Doe dan deze 1-jarige VAVO-opleiding vwo bij het Alfa-college! Lees hier alles over deze opleiding of download de flyer. 

 • De opleiding
  Op het VAVO kun je versneld je vwo-diploma halen. Of je haalt niet je hele diploma, maar bepaalde certificaten op vwo-niveau. De lesstof die we in één examenjaar behandelen, gaat over alle lesstof van de bovenbouw. Zo ben je goed voorbereid op het afsluitende Centrale Examen.
 • De vakken

  We bieden op het vwo de volgende vakken aan, die moeten passen in je profielkeuze:

  • Nederlands
  • Engels
  • Duits
  • Frans
  • tekenen
  • geschiedenis
  • aardrijkskunde
  • maatschappijleer
  • economie
  • bedrijfseconomie
  • biologie
  • wiskunde A
  • wiskunde B
  • wiskunde C
  • natuurkunde
  • scheikunde
  • profielwerkstuk
 • Toelatingseisen

  Toelating is afhankelijk van je:

  • vooropleiding
  • vakkenpakket
  • cijfers
  • inzet
  • studiehouding
  • motivatie

  Dit alles samen bepaalt ook hoe groot de kans is dat je je diploma of certifica(a)t(en) behaalt.


  Vwo in 1 jaar

  • als je bent gezakt voor het vwo-examen op maximaal vier vakken
  • als je een havo-diploma hebt met een gemiddeld cijfer van 7,0 of hoger (gebaseerd op de eindcijfers op je cijferlijst) én je gewenste vakkenpakket voor het vwo aansluit op de op het havo gevolgde vakken
  • als je een overgangsbewijs naar vwo 6 hebt, in overleg met je oude school
  • als je als certificaatleerling opgaat voor een of enkele vakken.


  Vwo in 2 jaar

  • als je bent blijven zitten in vwo 5 (afhankelijk van schooladvies, vakkenpakket en cijfers)
  • als je een havo-diploma hebt met een eindcijfer lager dan een 7,0 gemiddeld of als de vakken die je wilt volgen afwijken van de vakken die je op het havo hebt gevolgd
  • voor een vwo-leerling met een volledig vakkenpakket is soms een tweejarig traject beter


  Intakegesprek

  Tijdens het intakegesprek stellen we samen met jou vast welk traject de meeste kans van slagen heeft.

 • Inschrijving

  Je kunt op twee manieren worden ingeschreven bij VAVO:

  1. Met toestemming (via een uitbestedingsverklaring) van een school voor voortgezet onderwijs word je uitbesteed.

  2. Je schrijft je rechtstreeks in bij het Alfa-college. Dit kan als

  • je 17 jaar bent, je niet wordt uitbesteed en je na 1 augustus van het schooljaar 18 jaar wordt. Je hebt toestemming van leerplicht en voldoet aan de toelatingseisen.
  • je 18 jaar of ouder bent op 1 augustus van het schooljaar, je niet wordt uitbesteed en je aan de toelatingseisen voldoet.

  Tussentijds met de opleiding beginnen is helaas niet mogelijk.

 • Schoolkosten en tegemoetkoming

  Uitbestede leerling (via een school voor voortgezet onderwijs met een uitbestedingsverklaring)

  • Kosten: geen lesgeld
  • Reiskosten: er is een regeling reiskosten waardoor je een tegemoetkoming in de reiskosten kunt krijgen als je meer dan 10 kilometer van school woont en een VAVO-opleiding volgt.
  • Studieboeken: geen kosten
  • Tegemoetkoming schoolkosten
   • Jonger dan 18 jaar: kinderbijslag
   • 18 jaar of ouder: tegemoetkoming scholieren 18+


  Leerling van 17 jaar op 1 augustus

  • Kosten: geen les- of cursusgeld
  • Reiskosten: er is een regeling reiskosten waardoor je een tegemoetkoming in de reiskosten kunt krijgen als je meer dan 10 kilometer van school woont en een VAVO-opleiding volgt.
  • Studieboeken: zelf huren, kopen en/of lenen
  • Tegemoetkoming (school)kosten: kinderbijslag


  Leerling van 18 jaar of ouder op 1 augustus met volledig pakket

  • Kosten: lesgeld voor voltijdonderwijs betaal je aan DUO
  • Reiskosten: er is een regeling reiskosten waardoor je een tegemoetkoming in de reiskosten kunt krijgen als je meer dan 10 kilometer van school woont en een VAVO-opleiding volgt.
  • Studieboeken: zelf huren, kopen en/of lenen
  • Tegemoetkoming schoolkosten: tegemoetkoming scholieren 18+

  Leerling van 18 jaar of ouder op 1 augustus met deelpakket

  • Kosten: het cursusgeld betaal je aan het Alfa-college. Het bedrag is afhankelijk van het aantal vakken
  • Reiskosten: voor eigen rekening
  • Studieboeken: zelf huren, kopen en/of lenen
  • Tegemoetkoming schoolkosten: de tegemoetkoming voor deeltijders is afhankelijk van het aantal lesminuten per week. Bij minder dan 270 lesminuten per week is de tegemoetkoming
   € 0,-. Voor een vak met een centraal examen betaal je ongeveer €115,-
 • Studieboeken

  Uitbestede leerling (met een uitbestedingsverklaring)

  Ben je een uitbestede leerling, dan volg je onderwijs bij ons via een inschrijving bij een school voor voortgezet onderwijs. Dan bestelt en betaalt het Alfa-college de boeken van je vakkenpakket en krijg je ze thuisbezorgd.


  Rechtstreeks ingeschreven leerling

  Als je direct bij het Alfa-college bent ingeschreven als leerling, moet je zelf je studieboeken en lesmateriaal regelen. Zorg ervoor dat je je leermiddelen tijdig in huis hebt. De boekenlijst vind je op Vandijk.nl. Je bent natuurlijk vrij je boeken te bestellen, huren, lenen of kopen waar je wilt. Jij ontvangt en betaalt dus de rekening.

  Let op: Regel pas boeken nadat je bericht hebt gekregen dat je bent aangenomen. De juiste ISBN-nummers vind je op de boekenlijst van jouw opleiding op de website van Van Dijk. Om de boekenlijst te kunnen zien, heb je een account nodig, zodat je kunt inloggen.

 • Vakbegeleiding op maat
  Alleen voor de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en (bedrijfs)economie kun je tegen betaling vakbegeleiding op maat krijgen in groepjes van maximaal vier leerlingen. 

  De begeleiding vindt plaats in een blokuur van 2 x 40 minuten per week. De kosten hiervoor zijn 600 euro per jaar. Tijdens het intakegesprek bespreken we het aantal vakken waarvoor je vakbegeleiding nodig hebt. Dit hangt af van eventuele achterstanden, behaalde resultaten en gaten in je kennis. Een vakdocent helpt je met huiswerk, achterstanden wegwerken en traint je extra voor schoolexamens en het centraal schriftelijk eindexamen. 

  Let op: Je krijgt geen geld terug voor de kosten van de vakbegeleiding als je tijdens het schooljaar besluit te stoppen met de vakbegeleiding. Wel kunnen we in overleg kijken naar de mogelijkheid van begeleiding voor een ander vak.
 • Aanmelden

  Klik rechtsboven op de blauwe knop 'Meld je aan voor deze opleiding'.
  Aanmelden kan van 1 april tot en met 19 augustus 2024. Als je aanmeldt na 12 juli kunnen we niet meer garanderen dat je alle gekozen vakken kunt volgen.

 • Veelgestelde vragen / Heb je een vraag

  Voor de antwoorden op veelgestelde vragen over VAVO klik je hier.
  Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Mail je vraag direct aan een medewerker VAVO.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed