Alfa-college

Veelgestelde vragen VAVO

Veelgestelde vragen VAVO

Je vindt hier de antwoorden op alle veelgestelde vragen over deze VAVO-opleidingen: versneld vmbo-tl, havo en vwo. Staat jouw vraag er niet tussen? Stel je vraag via één van onze social media-kanalen of chat met een medewerker. Wij beantwoorden doordeweeks vragen van 8.30 - 16.30 uur.

Algemeen

 • Wat betekent VAVO?
  Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
 • Hoe oud moet je zijn voor VAVO?
  Je bent wettelijk toelaatbaar als je aan het begin van het schooljaar 16 jaar bent, mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet (zie verderop). In de meeste gevallen zijn wij terughoudend in het aannemen van zestienjarigen. Die horen in het VO (= voortgezet onderwijs).
 • Wat zijn de lestijden?

  Een les duurt 40 minuten. Per vak krijg je meestal twee lesblokken van 80 minuten per week.

  Klik hier voor de lestijden.

 • Kan ik ook avondonderwijs volgen?
  Nee, de lessen zijn ingeroosterd tussen 8:30 uur en 18:25 uur.
 • Hoe groot zijn de klassen?
  Dat verschilt per vak en is afhankelijk van het aantal leerlingen dat het vak wil volgen. Het maximum is 25 leerlingen in een klassikale les en maximaal 4 leerlingen in een begeleidingsles. 
 • Wanneer start het schooljaar?

  In de week van eind augustus vindt de introductie van VAVO plaats. Je krijgt daar een uitnodiging voor. Dan krijg je je rooster en maak je kennis met de school. Deelname is verplicht. De eerste lesdag is op maandag 5 september 2022.

 • Wat zijn de contactgegevens voor VAVO?

  Adres

  Admiraal de Ruyterlaan 2
  9726 GR  Groningen 

  Telefoon

  088-3341093 / 088-3341894

  E-mail

  intake.vavo@alfa-college.nl

   
 • Welke opleidingen kun je volgen bij VAVO?
  Dagopleiding vmbo-tl (1-jarig)
  Dagopleiding havo (1-jarig)
  Dagopleiding vwo (1-jarig)

  Je kunt drie groepen leerlingen onderscheiden bij de vavo:
  1. Leerlingen die een diploma willen halen in een of twee jaar met een volledig pakket (vmbo-tl, havo of vwo)
  2. Gezakte leerlingen voor maximaal vier vakken (vmbo-tl, havo of vwo)
  3. Certificaatleerlingen: leerlingen die een of meer certificaten willen halen (vmbo-tl, havo of vwo)

  Daarnaast bieden wij aan:
  Schakelklas voor anderstaligen naar mbo niveau 3 of 4
  Voorbereidend Jaar voor Hoger Opgeleide Anderstaligen voor Hanzehogeschool of RUG (VBJ)
   

Traject en eisen

 • Kan ik cijfers van mijn vorige school meenemen?

  Voor volledig afgeronde vakken kun je vrijstellingen krijgen.

  Praktische Opdrachten, practicumverslagen en onderdelen van de leesdossiers worden door onze vakdocenten opnieuw beoordeeld overeenkomstig ons PTA (= Programma van Toetsing en Afsluiting).

  Alleen als bepaalde schoolexamenonderdelen van je oude school, inhoudelijk en wat weging betreft, overeenkomen met het PTA van onze school. Dat komt in de praktijk nauwelijks voor.


 • Moet ik alle vakken overdoen?
  Als je bent gezakt, kun je op grond van je cijferlijst vrijstellingen krijgen voor vakken die je met een voldoende hebt afgesloten. Door de onvoldoende cijfers weg te werken of bepaalde cijfers te verbeteren, kun je alsnog een diploma halen. 

  Richtlijn is dat een gezakte leerling bij ons niet meer dan vier vakken over kan doen. Bij uitbesteding gaat dit in overleg met de school voor VO waar je vandaan komt. 
   
 • Kun je ook voor afzonderlijke vakken een certificaat halen?
  Jazeker, je kunt een of meer vakken volgen op een niveau afhankelijk van je vooropleiding (vmbo-tl, havo, vwo).  
 • Wanneer kan ik havo in een jaar doen?

  Als je gezakt bent voor het havo-examen voor maximaal vier vakken
  Als je een overgangsbewijs hebt naar havo 5 of naar vwo 5 met voldoende afgeronde onderdelen
  Als je als certificaatleerling opgaat voor enkele vakken

   
 • Wanneer kan ik havo niet in een jaar doen, maar wel in twee jaar?
  Als je een diploma vmbo-tl met een 7.0 gemiddeld hebt, dan  doe je de havo in twee jaar
  Als je bent blijven zitten in havo 4 of vwo 4 (afhankelijk van schooladvies, cijfers en vakkenpakket)
  Als je als havo- of vwo-leerling een volledig vakkenpakket hebt, is soms een tweejarig traject beter
 • Kan ik na havo ook vwo doen?
  In principe kun je bij ons na de havo in één jaar het vwo volgen, als je als eindcijfer op de havo een 7.0 gemiddeld hebt. Als je jonger dan 18 jaar bent, is toestemming van je oude school (VO) vereist.
 • Wanneer kan ik vwo in een jaar doen?
  • Als je gezakt bent voor het vwo-diploma voor maximaal vier vakken
  • Als je een overgangsbewijs hebt naar vwo 6 of naar vwo 5 met voldoende afgeronde onderdelen in overleg met je oude school (VO)
  • Als je een havodiploma hebt met als eindcijfer een 7.0 gemiddeld
  • Als je als certificaatleerling opgaat voor enkele vakken
 • Wanneer kan ik vwo niet in een jaar doen, maar wel in twee jaar?
  Als je bent blijven zitten in vwo 5, dan doe je het vwo in twee jaar (afhankelijk van schooladvies, vakkenpakket en cijfers)
  Als je als vwo-leerling een volledig vakkenpakket hebt, is soms een tweejarig traject beter
 • Heeft VAVO ook een Septemberregeling of Septembertraject?
  In 2022-2023 bieden we helaas geen Septemberregeling of Septembertraject aan.
 • Kan ik bijles krijgen in een bepaald vak?
  Alleen voor de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en (bedrijfs)economie kun je tegen betaling vakbegeleiding op maat krijgen in groepjes van maximaal vier leerlingen.  

  De begeleiding wordt gegeven in een blokuur van 2 x 40 minuten per week. De kosten daarvoor bedragen 600 euro op jaarbasis. 
  Tijdens het intakegesprek bespreken we het aantal vakken met jou, afhankelijk van achterstanden, behaalde resultaten en hiaten in je kennis voor een bepaald vak. 

  De vakdocent helpt je met huiswerk en met het wegwerken van achterstanden en traint je extra voor schoolexamens en het centraal schriftelijk eindexamen. 

  Let op: Er vindt geen restitutie (teruggave) van de kosten plaats als je tijdens het schooljaar besluit te stoppen met de vakbegeleiding. Wel kan in overleg gekeken worden naar de mogelijkheid van begeleiding voor een ander vak.
 • Houdt VAVO rekening met bijzondere omstandigheden, zoals ADD, autisme e.d.?
  Op het aanmeldingsformulier kun je invullen of er bijzondere omstandigheden zijn. Tijdens het intakegesprek bespreken we welke begeleiding er mogelijk is voor jou.
 • Kan ik hulp bij het plannen e.d. krijgen?
  In overleg met je mentor en ons begeleidingsteam bepalen we welke begeleiding we je kunnen aanbieden. 
   

Aanmelding en intake

 • Hoe kan ik me aanmelden?

  Ga naar de opleidingspagina van je keuze en meld je rechtsboven aan via de knop 'Meld je aan voor deze opleiding''. Je komt dan in het inlogscherm bij CAMBO. Lukt het niet om je aan te melden? Mail naar intake.vavo@alfa-college.nl. Of bel 088 3341093 / 088 3341894 (secretariaat VAVO). 

 • Hoe ziet de intakeprocedure eruit en wanneer is het intakegesprek?
  Intakeprocedure
  Als we beschikken over alle informatie en je aan onze toelatingseisen voldoet, nodigen we je uit voor een intakegesprek, liefst met je ouder(s) en/of begeleider(s) erbij. Deze gesprekken starten in april. Zit je nog op het voortgezet onderwijs (VO) en wil je overstappen naar VAVO, dan moet de school voor VO akkoord gaan met de overstap (door het invullen van een VO-verklaring). Na toelating vindt de inschrijving plaats.

  Intakegesprek

  Tijdens het intakegesprek bespreken we je schoolloopbaan, motivatie, inzet, vakkenpakket, cijfers en bepalen we welk traject voor jou de meeste kans van slagen heeft.
 • In welke periode kan ik me aanmelden?

  Je kunt je voor VAVO in ieder geval aanmelden van 1 april t/m 21 augustus 2022. Van 8 juli t/m uiterlijk 21 augustus 2022 kan het mogelijk zijn dat bepaalde vakken vol zitten en dat je helaas niet het (totale) vakkenpakket van je voorkeur kunt kiezen. Tijdens het schooljaar is tussentijds instromen (later starten) helaas niet mogelijk.

 • Ik heb nog vragen. Waar kan ik die stellen?

  Mail je vraag naar intake.vavo@alfa-college.nl of bel 088-3341 093 of 088-3341 894.

Inschrijving en schoolkosten

 • Op welke manier kan ik ingeschreven worden als leerling voor VAVO?

  Er zijn twee soorten inschrijvingen. Zie de leaflets van VAVO vmbo-tl, VAVO havo en VAVO vwo.

  1.Via het voortgezet onderwijs met akkoordverklaring (een vo-verklaring) - je heet dan een uitbestede leerling
  2.Rechtstreeks bij het Alfa-college

 • Wat betekent het om ingeschreven te worden als een uitbestede leerling?
  Als uitbestede leerling ben je alleen toelaatbaar op voorwaarde dat je uitbesteed wordt door een middelbare school (vo-school). Je bent 16 jaar of ouder aan het begin van het schooljaar. Schoolkosten: uitbestede leerlingen betalen geen wettelijk lesgeld. Er zijn ook geen kosten voor je studieboeken. Je moet wel rekening houden met reiskosten. Zie VAVO vmbo-tl, VAVO havo en VAVO vwo voor meer informatie over schoolkosten.
 • Wat betekent het om ingeschreven te worden als rechtstreeks ingeschreven leerling
  *Je bent 17 jaar, je wordt niet uitbesteed, en je wordt na 1 oktober van het schooljaar 18 jaar
  Je bent toelaatbaar op voorwaarde dat leerplicht jou toestemming geeft om onderwijs te komen volgen bij de VAVO. Je betaalt dan geen wettelijk lesgeld, of bij een deelpakket betaal je geen cursusgeld. Je moet wel rekening houden met reiskosten en bijkomende kosten van de studieboeken.

  *Je bent 18 jaar of ouder op 1 augustus van het betreffende schooljaar en je wordt niet uitbesteed

  Je bent toelaatbaar voor VAVO. 

  Rechtstreeks ingeschreven leerlingen betalen aan DUO het wettelijk lesgeld bij een volledig pakket. Wanneer je maar in een aantal vakken examen doet (een deelpakket hebt), betaal je cursusgeld per vak per jaar. Bij zowel het volledige pakket als het deelpakket moet je ook nog rekening houden met de bijkomende kosten van de studieboeken. Zie VAVO vmbo-tl, VAVO havo en VAVO vwo voor meer informatie over schoolkosten.
 • Wat kost een VAVO-opleiding?
  Zie VAVO vmbo-tl, VAVO havo en VAVO vwo voor meer informatie over schoolkosten.
 • Waar vind ik de VO-verklaring voor een uitbestede leerling?
  De VO-verklaring vind je hier.
 • Hoe zit het met studieboeken en wat kosten deze?
  Uitbestede leerling: Ben je een uitbestede leerling, dan volg je onderwijs bij ons via een inschrijving bij een school voor voortgezet onderwijs (vo-school). Dan bestelt en betaalt het Alfa-college de boeken voor jouw vakkenpakket en krijg je ze thuisbezorgd.

  Rechtstreeks ingeschreven leerling: Als je direct bij het Alfa-college bent ingeschreven als leerling, moet je zelf je studieboeken en lesmateriaal regelen. Zorg ervoor dat je je leermiddelen tijdig in huis hebt. De boekenlijst vind je op Vandijk.nl. Hier vind je ook de kosten van de boeken die je nodig hebt. Je bent natuurlijk vrij je boeken te bestellen en huren of kopen waar je wilt. Ook boeken lenen is natuurlijk mogelijk, behalve voor werkboeken. Je kunt de boeken bijvoorbeeld huren of kopen bij Vandijk.nl. Jij ontvangt en betaalt dus de rekening.

  Let op: Bestel pas boeken nadat je bericht hebt gekregen dat je bent aangenomen. De juiste ISBN-nummers vind je op de boekenlijst van jouw opleiding op de website van Van Dijk. Om de boekenlijst te kunnen zien, is het nodig dat je een account hebt of aanmaakt, zodat je kunt inloggen. Zie VAVO vmbo-tl, VAVO havo en VAVO vwo voor meer informatie over schoolkosten.
 • Heb ik recht op reiskostenvergoeding of OV-studentenkaart?
  Nee, je hebt geen recht op reiskostenvergoeding of een studentenreisproduct via DUO (OV-studentenkaart) als je een VAVO-opleiding volgt. Alle reiskosten betaal je zelf. Zie VAVO vmbo-tl, VAVO havo en VAVO vwo voor meer informatie over schoolkosten, reiskosten e.d.
 • Heb ik recht op studiefinanciering?

  Nee, als je een opleiding VAVO volgt, heb je geen recht op studiefinanciering. Zie VAVO vmbo-tl, VAVO havo en VAVO vwo voor meer informatie over schoolkosten, reiskosten en om te zien of je recht hebt op een tegemoetkoming in de schoolkosten.