Alfa-college

Voorbereidend jaar voor hoger opgeleide anderstaligen

Voorbereidend jaar voor hoger opgeleide anderstaligen
Locatie
Admiraal de Ruyterlaan 2, GRONINGEN
Type
VAVO
Opleidingsduur
1 jaar

Wat deze opleiding zo bijzonder maakt

 • Bereid je optimaal voor op een studie aan de Hanzehogeschool of de RUG
 • Verbeter je kennis van de Nederlandse en Engelse taal
 • Vergroot je slagingskans bij een vervolgopleiding
 • In het kort

  Ben jij een hoger opgeleide anderstalige nieuwkomer? Dan kun je bij het Alfa-college het Voorbereidend Jaar voor hoger opgeleide anderstaligen (Voorbereidend Jaar) volgen. Dit jaar bereidt jou voor op een hbo-studie aan de Hanzehogeschool of wo-studie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

 • De opleiding

  Het Voorbereidend Jaar van het Alfa-college is de schakel tussen je opleiding in eigen land en het hoger onderwijs in Groningen. Het Alfa-college werkt hiervoor nauw samen met de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen.

  Het Voorbereidend Jaar vervangt de 21+ toelatingstoets van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. 

  Eindtoetsen

  • Voor ieder verplicht vak leg je een eindtoets af
  • Je moet het Staatsexamen NT2-II behalen
  • Voor het CCVX-programma leg je de landelijke CCVX-toetsen af. Meer informatie.
 • Vakken

  Tijdens het Voorbereidend Jaar bieden we vakken uit het voortgezet onderwijs aan. Daarnaast besteden we aandacht aan vaktaal en academische vaardigheden, afgestemd op het Nederlandse onderwijssysteem.

  De vakken die we aanbieden:

  • Nederlands (verplicht)
  • Engels (verplicht)
  • maatschappijleer (verplicht)
  • wiskunde B
  • natuurkunde
  • scheikunde
  • biologie
  • geschiedenis (onder voorbehoud)
  • economie

  De Hanzehogeschool stelt deze vakken verplicht: verplichte vakken Hanzehogeschool.
  De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) stelt deze vakken verplicht: verplichte vakken RUG.

 • Inburgering
  Tijdens het Voorbereidend Jaar kun je je inburgering afronden als je nog onder de oude wet valt (WI 2013). Je krijgt lessen ONA (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt) en voorbereiding op het Staatsexamen NT2-II. Als je alle vier de onderdelen (lezen, luisteren, spreken en schrijven) goed hebt afgerond en KNM (Kennis van de Nederlandse Maatschappij) en ONA hebt gehaald, heb je voldaan aan je inburgeringsverplichting onder de oude wet.

  Heb je een DUO-lening voor inburgering? Dan kun je de kosten voor het Voorbereidend Jaar uit jouw DUO-lening betalen.

  Inburgeraars die onder de nieuwe Wet Inburgering (WI 2021) vallen, kunnen zich niet zelf aanmelden, dit moet via de gemeente.

 • Toelatingseisen

  Opleiding

  In het land waar je vandaan komt, heb je een opleiding gevolgd die toegang geeft tot het hoger onderwijs of die gelijkgesteld kan worden aan het Nederlandse havo-diploma. Waardering van je diploma door IDW (internationale diplomawaardering) is zeer gewenst.

  Kennis van de Nederlandse taal

  • Je beheerst de Nederlandse taal minimaal op niveau B1
  • Wil je het CCVX-programma volgen? Dan is niveau B1+ minimaal vereist
  • Voor het vak Nederlands maakt je de toetsen Lezen, Luisteren en Schrijven op niveau B1

  Kennis van de Engelse taal

  Je hebt minimaal A2-niveau nodig. Bij keuze voor een Engelstalige vervolgstudie, moet je startniveau B1 zijn en moet je tijdens het VBJ het IELTS Certificate behalen.

  Engels en wiskunde

  Je legt instaptoetsen af voor Engels en wiskunde.
 • Schoolkosten

  De schoolkosten van het Voorbereidend Jaar bestaan uit:

  • Schoolgeld: € 4.200 inclusief ONA (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt)
  • Kosten voor boeken: € 100 tot € 300 euro, afhankelijk van het vakkenpakket
  • Wettelijk verplicht cursusgeld: ongeveer € 110 per vak voor de vakken die je nodig hebt voor je studierichting. Als niet-vluchteling of vluchteling heb je via DUO recht op een eenmalige vergoeding voor deeltijders om deze vakken te betalen. Kijk voor meer informatie op de site van DUO.

  Het Staatsexamen NT2-II kost ongeveer € 180.

  Als vluchteling of ingeburgerde vluchteling kun je het UAF vragen of je (een deel van) de kosten vergoed kunt krijgen. Je hebt geen recht op studiefinanciering. Als je een uitkering ontvangt, dan moet je gemeente vooraf toestemming geven voor het volgen van het Voorbereidend Jaar met behoud van uitkering.

  Ben je vluchteling en gestart met de inburgering, waarvoor je een DUO-lening krijgt? Dan kun je tijdens het Voorbereidend Jaar verder gaan met je inburgering. Je kunt het overgebleven deel van je lening gebruiken om het Voorbereidend Jaar en het Staatsexamen te betalen. Je betaalt voor het schoolgeld ongeveer € 4.200 inclusief ONA.


 • Aanmelden en toelating

  Stap 1: aanmelden

  Klik op de blauwe knop ‘Aanmelden’ rechtsboven op deze pagina. 

  Wil je het CCVX-programma volgen? Dan moet je je aanmelden vóór 15 mei en zijn er extra intaketoetsen.

  Voor meer informatie mail naar vbj-vavo@alfa-college.nl of neem contact op met Mariëlle Bieleman via 06-534 111 96. 

  Stap 2: intaketoetsen

  Als je voldoet aan de toelatingseisen, ontvang je een uitnodiging voor de intaketoetsen:

  • Er zijn verplichte intaketoetsen voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde
  • Er zijn extra intaketoetsen voor het CCVX-programma voor de vakken wiskunde, natuurkunde, biologie en scheikunde.

   De intaketoetsen zijn op:
  • maandag 22 mei
  • later zijn er nog meer intaketoetsen.

  Stap 3: intakegesprek

  Bij voldoende resultaat voor je intaketoetsen krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek.

  Stap 4: besluit tot toelating

  Je ontvangt per e-mail bericht over het besluit of je wel of niet bent toegelaten tot het Voorbereidend Jaar.
 • Start schooljaar
  De introductie is eind augustus. Deelname aan de introductie is verplicht. Het schooljaar start in de eerste week van september. Je krijgt dan ook je rooster.
 • Opleidingswijzer

  Er zijn geen Opleidingswijzers gevonden.

 • Aanmelden
  Klik bovenaan op de blauwe knop Meld je aan voor deze opleiding. Daarna krijg je per e-mail een bevestiging van je aanmelding.
  Vanaf 1 april t/m 21 augustus 2023 kun je je aanmelden voor het Voorbereidend jaar.

Wil je een vraag stellen over deze opleiding?

Ga in gesprek met onze opleidingsadviseurs over deze opleiding en het Alfa-college.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed