Alfa-college

Voorbereidend jaar voor hoger opgeleide anderstaligen

Voorbereidend jaar voor hoger opgeleide anderstaligen
Locatie
Admiraal de Ruyterlaan 2, GRONINGEN
Type
VAVO
Opleidingsduur
1 jaar

Wat deze opleiding zo bijzonder maakt

 • Bereid je optimaal voor op een studie aan de Hanzehogeschool of de RUG
 • Verbeter je kennis van de Nederlandse en Engelse taal
 • Vergroot je slagingskans bij een vervolgopleiding
 • In het kort

  Ben jij een hoger opgeleide anderstalige nieuwkomer? Dan kun je bij het Alfa-college het Voorbereidend Jaar voor hoger opgeleide anderstaligen (Voorbereidend Jaar) volgen. Dit jaar bereidt jou voor op een hbo-studie aan de Hanzehogeschool of wo-studie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

 • De opleiding

  Het Voorbereidend Jaar van het Alfa-college is de schakel tussen je opleiding in eigen land en het hoger onderwijs in Groningen. Het Alfa-college werkt hiervoor nauw samen met de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen.

  Het Voorbereidend Jaar vervangt de 21+ toelatingstoets van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. 

  Eindtoetsen

  • Voor ieder verplicht vak leg je een eindtoets af
  • Je moet het Staatsexamen NT2-II behalen
  • Voor het CCVX-programma leg je de landelijke CCVX-toetsen af. Meer informatie.
 • Vakken

  Tijdens het Voorbereidend Jaar bieden we vakken uit het voortgezet onderwijs aan. Daarnaast besteden we aandacht aan vaktaal en academische vaardigheden, afgestemd op het Nederlandse onderwijssysteem.

  De vakken die we aanbieden:

  • Nederlands (verplicht)
  • Engels (verplicht)
  • maatschappijleer (verplicht)
  • wiskunde B
  • natuurkunde
  • scheikunde
  • biologie
  • geschiedenis (onder voorbehoud)
  • economie

  De Hanzehogeschool stelt deze vakken verplicht: verplichte vakken Hanzehogeschool (2023-2024).
  De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) stelt deze vakken verplicht: verplichte vakken RUG (2023-2024).

 • Inburgering
  Heb je een DUO-lening voor inburgering onder de wet WI 2013? Dan kun je de kosten voor het Voorbereidend Jaar uit jouw DUO-lening betalen.
  Inburgeraars die onder de nieuwe Wet Inburgering (WI 2021) vallen, kunnen zich niet zelf aanmelden, dit moet via de gemeente.
 • Toelatingseisen

  Opleiding

  In het land waar je vandaan komt, heb je een opleiding gevolgd die toegang geeft tot het hoger onderwijs of die gelijkgesteld kan worden aan het Nederlandse havo-diploma. Waardering van je diploma door IDW (internationale diplomawaardering) is zeer gewenst.

  Kennis van de Nederlandse taal

  • Je beheerst de Nederlandse taal minimaal op niveau B1
  • Wil je het CCVX-programma volgen? Dan is niveau B1+ minimaal vereist
  • Voor het vak Nederlands maakt je de toetsen Lezen, Luisteren en Schrijven op niveau B1

  Kennis van de Engelse taal

  Je hebt minimaal A2-niveau nodig. Bij keuze voor een Engelstalige vervolgstudie, moet je startniveau B1 zijn en moet je tijdens het VBJ het IELTS Certificate behalen.

  Engels en wiskunde

  Je legt instaptoetsen af voor Engels en wiskunde.
 • Schoolkosten

  Word je uitbesteed door een ISK? Dan zijn er geen schoolkosten. Je hebt recht op de Tegemoetkoming Scholieren als je 18+ bent.

  Ben je 18+, word je niet uitbesteed en ben je inburgeringsplichtig? Inburgeraars met een DUO-lening voor inburgering kunnen de kosten voor het traject uit hun lening betalen. Houd dan ook rekening met overige kosten, bijvoorbeeld voor boeken. Het UAF kan je hierbij financieel ondersteunen.

  Inburgeraars die onder de wet WI 2021 vallen, kunnen alleen starten na doorverwijzing van hun gemeente. De gemeente betaalt dan de kosten.

  Je hebt recht op tegemoetkoming in de reiskosten als je een VAVO-opleiding volgt en meer dan 10 kilometer van school woont. Deze tegemoetkoming is geen studentenreisproduct via DUO (ov-studentenkaart).

 • Aanmelden en toelating

  Stap 1: aanmelden

  Klik op de blauwe knop ‘Aanmelden’ rechtsboven op deze pagina. 

  Wil je het CCVX-programma volgen? Dan moet je je aanmelden vóór 15 mei en zijn er extra intaketoetsen.

  Voor meer informatie mail naar schakeljaren.vavo@alfa-college.nl of neem contact op met Mariëlle Bieleman via 06-534 111 96. 

  Stap 2: intaketoetsen

  Als je voldoet aan de toelatingseisen, ontvang je een uitnodiging voor de intaketoetsen:

  • Er zijn verplichte intaketoetsen voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde op dinsdag 21 mei en maandag 17 juni 2024

  • Er zijn extra intaketoetsen voor het CCVX-programma voor de vakken wiskunde, natuurkunde, biologie en scheikunde

  Stap 3: intakegesprek

  Bij voldoende resultaat voor je intaketoetsen krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek.

  Stap 4: besluit tot toelating

  Je ontvangt per e-mail bericht over het besluit of je wel of niet bent toegelaten tot het Voorbereidend Jaar.
 • Start schooljaar
  De introductie is eind augustus. Deelname aan de introductie is verplicht. Het schooljaar start in de eerste week van september. Je krijgt dan ook je rooster.
 • Aanmelden
  Klik bovenaan op de blauwe knop Meld je aan voor deze opleiding. Daarna krijg je per e-mail een bevestiging van je aanmelding. Van 1 april tot en met 19 augustus 2024 kun je je aanmelden voor het Voorbereidend jaar.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed