Alfa-college

Disclaimer, privacy en cookies

Lees hier onze disclaimer, privacy-informatie en alles over cookies

 • Disclaimer website-informatie
  Wij doen onze uiterste best steeds de juiste informatie weer te geven. Alle informatie op de website van het Alfa-college is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen, (type)fouten en dergelijke.

  Aan de informatie op de website kun je geen rechten ontlenen.

  Als een url op onze website helaas niet meer klopt, mogelijk omdat een derde partij de url heeft gewijzigd, stellen wij het op prijs als je de verouderde en nieuwe url doorgeeft via [email protected].
 • Privacy

  Het Alfa-college verwerkt persoonsgegevens van studenten, medewerkers en externen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verwerkingen van persoonsgegevens zijn voor specifiek onderwijskundige, administratieve en organisatorische doeleinden om te voldoen aan een overeenkomst met de student of medewerker of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Voorbeelden van verwerkingen zijn:
  1. Informeren en aanmelden voor voorlichtingsevenementen en achteraf enquêteren over voorlichtingsevenementen
  2. Studentenadministratie, studentbegeleiding en studentpresentie en -absentie
  3. Personeels- en salarisadministratie
  4. Debiteuren- en crediteurenadministratie.

  Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden
  Het Alfa-college verstrekt persoonsgegevens aan derden voor zover:

  • de verplichting voortvloeit uit wet- en regelgeving
  • dit noodzakelijk is in het kader van de (onderwijs)overeenkomst die een persoon met ons afsluit.

  Beveiligingsmaatregelen 
  Het Alfa-college neemt maatregelen om ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. 

  Rechten van studenten, medewerkers en externen (betrokkenen)
  Het Alfa-college moet de volgende rechten van betrokkenen respecteren:
  1. Recht op informatie over de gegevensverwerkingen; 
  2. Recht om vergeten te worden; 
  3. Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid); 
  4. Recht van inzage; 
  5. Recht op rectificatie en wissen; 
  6. Recht op beperking van de verwerking; 
  7. Recht van bezwaar; 
  8. Recht om niet te worden onderworpen aan profielopbouw (profiling). 

  Klik hier voor het beleid (pdf)

  Klik hier voor de procedure rechtenverzoeken (pdf)

  Datalekken en meldplicht
  Sinds 1 januari 2016 is het wettelijk verplicht om datalekken te melden. Binnen het Alfa-college hanteren we bij datalekken deze werkwijze: 
  • datalekken worden binnen 24 uur gemeld bij de functionaris voor de gegevensbescherming 
  • de functionaris gegevensbescherming beoordeelt de situatie en bepaalt of melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en aan betrokkene nodig is. 

  Klik hier voor de procedure datalekken (pdf)

  Mocht u na het lezen van dit privacystatement nog vragen hebben over de bescherming van uw persoonsgegevens bij het Alfa-college, wilt u een datalek melden, een rechtenverzoek indienen of heeft u nieuwe gegevens om te verwerken, neem dan contact op met onze Functionaris gegevensbescherming, Annemarie Arnaud de Calavon, tel. 088-3341019, e-mail [email protected].

 • Cookies: wat zijn het?

  Je apparaat of browsercombinatie downloadt cookies als je een site bezoekt. Cookies zijn eenvoudige tekstbestandjes met informatie over je bezoek en surfgedrag. De browser leest de cookies uit bij het openen van pagina’s. Via deze anonieme markeerders 'herinnert' de site zich als het ware wie je bent en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de functie inloggen werkt - nadat je hebt aangegeven voortaan automatisch in te willen loggen (gebruikersnaam en wachtwoord onthouden). 

  Waarom cookies?

  Cookies bieden jou als sitebezoeker gemak en service door je voorkeuren te onthouden, zoals locatie- en taalinstellingen en doordat je snel bent ingelogd. Ook laten ze een website volledig werken. Verder maken sommige cookies het mogelijk je surfgedrag te volgen. Zo kunnen sites en adverteerders veel over je voorkeuren te weten komen waardoor je passende en gepersonaliseerde advertenties aangeboden krijgt op je scherm.
   

  Cookies zijn veilig

  Het gebruik van cookies is veilig. E-mail- en telemarketingacties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk geen e-mailadressen of telefoonnummers op.
 • Cookies: welke gebruikt Alfa-college?
  Het Alfa-college past op de website cookies toe om inzicht te krijgen in bezoekergegevens en om je bezoek soepel te laten verlopen.
   

  Sitecore Analytics

  Sitecore Analytics hanteert cookies om inzicht te krijgen in bezoekersgegevens. Hiermee verbetert het Alfa-college onder andere de gebruiksvriendelijkheid, functionaliteit en indeling van de website.

  Google Analytics

  Op de website is het Google Analytics-script geïmplementeerd. Dit script maakt ook gebruik van vier cookies: _utma, _utmb, _utmc en utmz. Deze cookies dienen om bezoekersinformatie te verzamelen. Ook hiermee verbetert het Alfa-college onder andere de gebruiksvriendelijkheid, functionaliteit en indeling van de website.

  YouTube

  De YouTube-cookies zijn zogenoemde 'third party' cookies. Een third party cookie volgt een gebruiker langere tijd over verschillende websites en bouwt daarmee een profiel op. Deze cookies worden veel gebruikt om bezoekers online te profileren voor gerichte online reclame.

  CoBrowser

  CoBrowser-cookies worden gebruikt om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op de website met als doel de website beter af te stemmen op de behoefte van de bezoekers.

  Facebook 

  De Facebook-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op Facebook getoond kunnen worden.
 • Cookies: hoe ga je ermee om?

  Welke cookies heb je?

  Cookies zijn onderdeel van de privacyinstellingen op je apparaat of in je browser. Via de internetopties in je browser en de website Your Online Choices kun je zien welke cookies op je apparaat of in je browser staan.

  Privacyinstellingen

  Als meerdere personen gebruikmaken van een apparaat, kun je vrijwel altijd meer dan één gebruikersaccount aanmaken. Ook de privacyinstellingen kun je (per account) aanpassen aan je eigen behoeften, bijvoorbeeld cookies toestaan of weigeren.

  Ook kun je instellen dat je op de hoogte gebracht wilt worden als een cookie wordt geplaatst. Je kunt natuurlijk ook achteraf cookies verwijderen. Bedenk wel dat je daarna bij sommige websites opnieuw je voorkeuren moet instellen of steeds opnieuw moet inloggen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser of apparaat.

  Tot slot

  De wetgeving over cookies en privacy is in ontwikkeling. Ook werkt het Alfa-college aan het verder verfijnen en optimaliseren van de website en het cookiebeleid. Daarom is de informatie op deze pagina aan wijziging onderhevig.

  Het Alfa-college behoudt zich dan ook het recht voor om het cookiegebruik te wijzigen indien nodig of gewenst, zonder vooraf toestemming te vragen, te waarschuwen of mededelingen te doen. 

  Bij een wijziging van cookies zal het Alfa-college de informatie op de website overeenkomstig aanpassen. Op de website kun je altijd de laatste informatie vinden over cookies op onze website.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed