Alfa-college

Internationale activiteiten

Internationale activiteiten


Bij het Alfa-college krijg je de kans om internationale ervaring op te doen. Er zijn internationale stagemogelijkheden, internationale projecten en excursies naar het buitenland. Je kunt bezoeken brengen aan landen binnen, maar ook buiten Europa. Wat dacht je bijvoorbeeld van Finland, Spanje, Duitsland, Suriname, de VS of Afrika? Het Alfa-college heeft een groot netwerk van internationale scholen en erkende stagebedrijven en -instellingen.

Stage lopen in het buitenland is erg waardevol. Je doet nieuwe ervaringen op, leert andere culturen kennen, verbetert je talenkennis, het staat goed op je CV en je wordt zelfstandiger. Daarnaast hou je er door je verblijf in het buitenland, vrienden over de hele wereld aan over! 

Tijdens internationale projecten werk je samen met studenten in andere landen en leer je veel over de overeenkomsten en verschillen op de buitenlandse scholen en bij de buitenlandse bedrijven. Excursies zijn er in verschillende vormen, zoals een dag naar een kerstmarkt, een week naar een taalschool in Barcelona of in Ierland, maar je kunt bijvoorbeeld ook de stad Berlijn of Rome bezoeken in het kader van je opleiding. 

Ontdek waar je stage kunt lopen tijdens je mbo-opleiding:


Deze ervaring vergeet ik nooit niet meer

Sluiten

Gijs Brugmans is derdejaars student Human Technology (productonderzoeker) op het Alfa-college in Groningen, locatie Admiraal de Ruyterlaan. 

Betere verlichting, beter onderwijs?

Voor zijn afstudeerstage is hij sinds eind januari op de Molukken in Indonesië. Daar doet hij onderzoek naar het gebruik van een nieuw, kostenbesparend verlichtingssysteem. Aan het eind van zijn stage hoopt hij te weten hoeveel geld er bespaard is en of de mogelijkheden voor beter onderwijs hierdoor zijn toegenomen. 

Volg het blog van Gijs

Tijdens zijn stage hield Gijs een blog bij over zijn werkzaamheden, belevenissen en soms verrassende ontmoetingen, zoals een bezoek aan een islamitische school, Jakarta, een boottocht naar Loki, zijn visavontuur en interviews met bewoners van Ambon.
 • Studenten in het buitenland vertellen
 • 1. Voorbereiding
  Je bedenkt eerst wat je verwacht van een buitenlandse stage. Wat wil je leren? Wat wil je zien en doen? Vind je een andere cultuur interessant? Ben je zelfstandig genoeg om je in het buitenland te redden? Praat erover met familie en vrienden. Bespreek je plan met je mentor of coach. Ga ook in gesprek met de contactpersoon internationalisering van je locatie en vraag naar het handboek Internationalisering. 
 • 2. Stageplaats vinden
  Samen met je mentor of coach en de contactpersoon internationalisering zoek je een stageplaats. Buitenlandse mbo-leerbedrijven moeten erkend zijn door SBB. Je gebruikt de Europass CV als je solliciteert en schrijft een goede motivatie.
 • 3. Afspraken maken
  Je maakt afspraken met je stagebedrijf, bijvoorbeeld over werktijden, huisvesting, begeleiding vanuit het bedrijf en een onkosten- of stagevergoeding. Je mentor of coach en je contactpersoon internationalisering helpen je hierbij. Met je mentor of coach bespreek je o.a. welke opdrachten je maakt, of je een Proeve van Bekwaamheid aflegt en hoe de verslaglegging en beoordeling verlopen.
 • 4. Praktische zaken regelen
  Je regelt vooraf de praktische zaken voor je stage en verblijf in het buitenland, zoals je praktijkovereenkomst, een geldig identiteitsbewijs, werkvergunning en verzekeringen, eventuele medische verklaring en de reis. Informeer bij DUO ook hoe je om moet gaan met en wat de mogelijkheden zijn voor je studiefinanciering en ov-kaart (incl. mogelijke ov-kaartvergoeding) tijdens je verblijf in het buitenland!
 • 5. Begroting en subsidies

  Je zet de inkomsten en uitgaven voor je stage en verblijf in het buitenland op een rij. Houd rekening met kosten voor reis en verblijf, verzekering en extraatjes als uitgaan en woon-werkverkeer. Voor veel Europese landen kun je een subsidie krijgen. Zorg dat je deze procedure op tijd in werking zet, minimaal 3 maanden van tevoren.

  Europees subsidieprogramma Erasmus+

 • 6. Na afloop
  Als je subsidie hebt aangevraagd, lever je na afloop van je stage in het buitenland de benodigde documenten in op school voor het afhandelen van de subsidie.

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed