Alfa-college

Decanen

INFORMATIE VOOR DECANEN

LEES MEER
INFORMATIE VOOR DECANEN

Sluiten
Welkom op het decanendeel van onze website. Hier vindt u alle informatie voor decanen en mentoren van scholen voor voortgezet onderwijs: van voorlichtingsmateriaal tot specifieke hulp bij loopbaanbegeleiding. Mist u nog iets of heeft u ideeën over hoe wij u en uw leerlingen nog beter kunnen helpen? Laat het ons vooral weten!
 • Contactpersonen
  U kunt met al uw vragen en opmerkingen terecht bij onze adviseurs Marketing, Communicatie en Voorlichting:


  Regio Groningen

  Locatie Admiraal de Ruyterlaan en Protonstraat (Atoomweg): Durkje van der Valle, tel. 088-3341782

  Locatie Boumaboulevard en opleidingen VAVO (Admiraal de Ruyterlaan): Marrit Bonnema, tel. 088-3342747

  Locatie Kluiverboom: Nienke de Ruiter, tel. 088-3341361

  Locatie Kardinge en Assen: Leon van der Veen, tel. 088-3341791

  Regio Hoogeveen

  Hetty Luppes, tel. 088-3341340

  Regio Hardenberg

  Jolanda Overweg, tel. 088-3341591
  Annemiek van der Maat (waarnemend communicatieadviseur), tel. 088-3342072

 • Voorlichtingsmateriaal

  Voorlichtingsmateriaal Groningen en Assen

  Voorlichtingsmateriaal Hardenberg en Hoogeveen

 • Open dagen en meelopen

  Leerlingen en hun ouders/verzorgers zijn van harte welkom bij onze open dagen. Ook kunnen leerlingen een dagdeel meelopen in het mbo. Dit is een uitstekende manier om zich te oriënteren op een vervolgopleiding en écht te beleven hoe het is om op een mbo te studeren. Er is ruimte voor al hun vragen. Daarnaast kunnen leerlingen het hele jaar door een afspraak maken voor persoonlijk studiekeuzeadvies

  Open dagen

  We organiseren meerdere keren per jaar verschillende soorten open dagen op al onze locaties in Groningen, Assen, Hardenberg en Hoogeveen. Op onze pagina open dagen houden we u op de hoogte van wat er allemaal op de planning staat voor de komende tijd. 

  Meelopen in Groningen en Assen

  Vierdejaars leerlingen kunnen zich aanmelden voor een meeloopdag in Groningen en Assen via de site bezoekmbo.nl. Het aanbod word gedurende deze maand steeds aangevuld, dus blijf onze meelooppagina in de gaten houden voor de laatste updates. Bezoekmbo.nl is een samenwerking van Alfa-college, Noorderpoort, ROC Menso Alting en Terra MBO.

  Meelopen in Hoogeveen of Hardenberg

  In Hoogeveen en Hardenberg ontvangen we het hele jaar door leerlingen die een dagje meelopen. Leerlingen kunnen zich aanmelden via Meelopenmbo.nl. Uiteraard vragen we leerlingen om zich aan te melden in overleg met hun decaan. Meelopenmbo.nl is een samenwerking van Alfa-college, Deltion College en Groene Welle.

 • Opleidingsgidsen

  Hier kunt u de opleidingsgidsen van het Alfa-college per regio downloaden.

 • Hulp bij de studie

  Wie bij het Alfa-college een opleiding volgt, krijgt in de eerste plaats begeleiding van een mentor/coach. Soms hebben studenten echter extra hulp en ondersteuning nodig om de opleiding te kunnen volgen of met succes af te ronden. Bij het Alfa-college staan daarvoor loopbaanadviseurs en orthopedagogen voor onze studenten klaar.

  • Meer informatie over de ondersteuning voor, tijdens en na de mbo-opleiding vindt u hier.
  • Meer informatie over de bereikbaarheid van de loopbaancentra in Hoogeveen en Hardenberg vindt u hier
 • Toetsing vooropleiding
  Een aspirant-student die een bepaalde opleiding wil volgen, moet voldoen aan de toelatingseisen die bij de opleiding horen. Deze toelatingseisen staan beschreven in het document Toelatingsbeleid Alfa-college. Of een aspirant-student de juiste vooropleiding heeft, wordt getoetst aan de hand van de ingeleverde kopie van het diploma van de vooropleiding.

  Sinds kort is toetsing van de vooropleiding mogelijk via het diplomaregister van DUO. Wij denken dat we de beheerlasten kunnen verminderen als we de toetsing via het diplomaregister laten plaatsvinden. Vandaar dat we een proef zijn begonnen. Als de proef slaagt, zullen wij aspirant-studenten niet langer vragen om een kopie van het diploma van de vooropleiding. Aangezien het om een proef gaat, zal een deel van de aspirant-studenten de komende tijd nog wel gevraagd worden een kopie van het diploma in te leveren.

  Het is nog niet mogelijk om een overgangsbewijs op te zoeken in het diplomaregister. Hier zullen we dus nog steeds naar blijven vragen. Als een diploma in het register wordt geraadpleegd, krijgt de leerling hiervan een melding in zijn persoonlijke omgeving van DUO.
 • Hulpmiddelen LOB
 • Voortijdig schoolverlaten Groningen

  Voortijdig schoolverlaten Groningen

  Op de website VSV Groningen vindt u alle informatie over het terugdringen van voortijdig schoolverlaten, onder andere over het meldpunt Stagnatie Aanmelding.
 • Kansen voor mbo'ers/jongeren

  Basiscijfers jongeren

  De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en UWV publiceren geregeld cijfers over onder andere de kansen van jongeren op de regionale arbeidsmarkt en stagemarkt: Interactieve dashboards (SBB).

  Kansrijke opleidingen
  De dashboards tonen onder andere de 10 kansrijkste opleidingen per regio. Daarnaast is de ontwikkeling van het aantal vacatures te zien, ook op mbo-niveau. Dit is interessant voor iedereen die de komende jaren de arbeidsmarkt betreedt.

 • Nieuwsbrieven decanen
  Ontvangt u onze nieuwsbrief voor decanen al? Hierin staat alles wat u wilt weten om uw leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het mbo! Aanmelden hiervoor kan door een mailtje te sturen naar info@alfa-college.nl

Heeft deze informatie jou geholpen?

niet goed erg goed